CFEM

Case

CFEM

Giv et bud – uden at afsløre det!

Spilteori, økonomiske modeller og avanceret kryptografi er udgangspunktet, når forskere og virksomheder udvikler sikre elektroniske markedspladser.

I CFEM – Center for the Foundations of Electronic Markets – samarbejder økonomer og dataloger om at udvikle nye avancerede elektroniske markedspladser. Nye teknologier der sikrer fortrolighed og avancerede økonomiske modeller danner tilsammen basis for at skabe elektroniske handelspladser.

På de nye markeder kan sælger og køber møde hinanden på nye måder, der sikrer optimal prisdannelse og eliminerer fordyrende mellemled.

På applikationssiden vil projektet udvikle en række specifikke systemer til elektronisk handel i samarbejde med vores virksomhedspartnere.

Det kan være alt fra prototyper til produktionssystemer i fuld skala, som vil indeholde auktionssystemer, indkøb, markedsregulering og omkostningsfordeling.

Endvidere vil projektet udvikle nye handelsmekanismer, der er tilpasset eksisterende og fremtidige former for e-handel.

Læs også:

Projektet arbejder med tre centrale områder:

  • Spilteori og mekanismedesign
  • Operationsanalyse og algoritmer
  • Kryptografi

Projektet kombinerer beregningsteori og mikroøkonomisk teori med henblik på at analysere systemer med mange aktører. Desuden anvendes kryptografi til at strukturere interaktionen og den tilgængelige information med henblik på at sikre større overensstemmelse med de spilteoretiske metoder.

Moderne kryptografiske teknikker (Secure Multiparty Computation) kan f.eks. bruges til at styre nøjagtigt, hvilken information der er tilgængelig for en spiller og hvornår, samtidig med at fortrolige data behandles mest effektivt.

På forskningssiden vil projektet frembringe nye forskningsresultater med udgangspunkt i metoder fra økonomisk teori, som giver mulighed for bedre analyse og forståelse af eksistererende og fremtidige elektroniske markeder.

Desuden udvikles nye resultater inden for algoritmer, operationsanalyse og kryptografi, for at disse mekanisker kan implementeres effektivt og sikkert.

Som virksomhedspartnere deltager DONG Energy og Energinet.dk, der kan bruge projektets teknologier til bl.a. råvare- og energiauktioner. Desuden deltager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Styrelsen kan bruge systemet ved markedskontrol, hvor man skal undersøge, om aktørerne på markedet overholder markedets spilleregler. 

Vi har leveret løsninger til
energi- og varebørser.

Skal vi lave en løsning til dig?

Kontakt
Head of Security Lab, PhD
Security Lab
+45 24 26 99 11
Profilbillede af Gert Læssøe Mikkelsen Se profil
.