Alexandra Instituttet A/S // Cases // Brugerstudier for Vejdirektoratet

Brugerstudier for Vejdirektoratet

Case

Brugerstudier for Vejdirektoratet

Afdækning af trafikantadfærd

Vi har været på landevejen for at udføre studier af trafikantadfærd for Vejdirektoratet. 

Vejdirektoratet leverer hver dag trafikinfo til trafikanter rundt om på de danske veje. De fleste danskere kender til trafikmeldingerne over radioen, men Vejdirektoratet udbyder derudover en række web- og app-baserede services, som trafikanter kan bruge til at holde sig orienteret om fx lokale trafikale udfordringer, vejrets betydning for fremkommeligheden og aktuelt vejarbejde. Disse informationer øger trafiksikkerheden, og det er vigtigt, at de kommer hurtigt frem til trafikanterne.

Vejdirektoratet ønskede at undersøge mulighederne for at få indrapporteret information fra trafikanterne selv gennem crowdsourcing og -sensing med det formål at komme endnu tættere på trafikken og virkeligheden ude på vejene.

Alexandra Instituttet har derfor gennemført feltundersøgelser og brugerstudier af pendleres og erhvervsbillisters hverdagspraksis i trafikken for at få en dybere forståelse af deres motivationer og adfærd. Disse indsigter er nødvendige for at sikre, at det giver mening for trafikanterne at tage del i Vejdirektoratets digitale univers.

Med udgangspunkt i vores undersøgelser og analyser har vi fremsat en række anbefalinger til Vejdirektoratet, som kan indgå i den videre udvikling af Vejdirektoratets digitale services.  

Vores leverance til Vejdirektoratet bestod af:

  • Observationer og interviews med forskellige typer af trafikanter
  • Analyse af trafikantadfærd og afrapportering af resultater
  • Afprøvning og evaluering af designforslag til ny app
  • Anbefalinger til den videre udvikling af Vejdirektoratets digitale services  

Alexandra Instituttet har gennemført feltstudier, hvor vores antropologer har været ude at køre på landevejene med trafikanter for at indsamle viden om deres hverdagspraksis gennem observationer og interviews.

Fokus har været på pendlere og erhvervstrafikanter, da det er disse trafikanttyper, der opholder sig længst tid på vejene og derfor er mest relevante for Vejdirektoratet at rette deres løsning mod.

Ved at udforske trafikanternes hverdagspraksis har det været hensigten at opbygge en detaljeret forståelse for forskellige typer af trafikanters motivationer og adfærd. Vi har ikke kun set på den individuelle bilists tanker og adfærd, men også på de kontekster, bilisten indgår i, og på de forskellige elementer, der spiller ind på oplevelser og adfærd i trafikken:

  • Hvad er den enkeltes værdier og viden? (påpasselighed, erfaring, udnyttelse af tid etc.).
  • Hvilke normer og regler er der omkring kørsel? (fartgrænser, myldretid, adfærdspåvirkning fra kampagner etc.).
  • Hvordan er den fysiske infrastruktur omkring det at køre? (vejforhold, skiltning, lysregulering).

Vi hjælper dig med at få
viden om dine brugere

Kontakt
Specialist Anthropologist
People, Technology and Business Lab
+45 40 17 65 53
Profilbillede af Laura Lynggaard Nielsen Se profil
.