The Alexandra Institute // Cases // Brugerstudier for Movia

Brugerstudier for Movia

Case

Brugerstudier for Movia

Menneskers vaner og værdier har indflydelse på deres valg af transportform

Hvorfor bruger nogle borgere den kollektive transport meget, og hvorfor vælger nogle den aktivt fra? Det har Alexandra Instituttet undersøgt i en stor antropologisk analyse, som vi har gennemført for Movia. Analysen giver helt ny viden om, hvorfor vi transporterer os, som vi gør, og belyser de mange faktorer, der spiller ind på vores valg af transportform.

Hvert år spilder samfundet 20 mia. kroner på, at folk der skal i skole og på arbejde holder i kø, og trængslen på vejene stiger. Det er et enormt produktivitetstab.

Men til trods for, at man kan spare tid, penge, bidrage til et bedre klimaaftryk, eller øge egen sundhed, bliver den kollektive transport ofte valgt fra.

Movia har omfattende kvalitativ viden om, hvordan deres brugere transporterer sig. Men de manglede kvalitativ viden om, hvorfor de transporterer sig, som de gør, og hvad der ligger bag de valg, de træffer.

Alexandra Instituttet har på vegne af Movia gennemført analysen Derfor vælger jeg den kollektive transport, der har givet Movia ny viden om, hvordan menneskers vaner og værdier har indflydelse på deres valg af transportform.

Analysen er gennemført som et brugerstudie baseret på 64 kvalitative interviews og observationer, som Alexandra Instituttet har foretaget i hele Movias område. Både hjemme hos passagererne og mens de transporterede sig.

Indsigterne fra analysen indgår i Movias fremadrettede arbejde for at få flere til at benytte og være glade for kollektiv transport.

Analysen bygger på 64 interviews, der er gennemført i perioden fra 15. november til 20. december 2017 fordelt på både hyppige brugere, lejlighedsvise brugere og ikke-brugere af bus og lokaltog.

Interviewpersonerne varierer i forhold til alder, bopæl, nuværende transportvalg og køn.

15 af informanterne har bopæl i København, 17 i forstæderne, 15 i en stationsby og 17 i landkommuner

43 af informanterne har deltaget i en fokusgruppe, 11 har deltaget i interviews, og der er blevet gennemført 10 såkaldte go-alongs, hvor intervieweren følger passageren på deres tur i den kollektive transport.

Analysen har givet et komplet billede af borgernes transportadfærd og har vist, hvor tæt den er viklet ind i deres øvrige livsvalg, vaner og værdier.

Analysens hovedkonklusioner kan læses i en kortere udgave her Hvorfor transporterer vi os, som vi gør?

Analysen viser blandt andet, at:

  • Alle er udstyret med et indre mentalt kort, som er unikt og spiller en afgørende rolle for, hvordan vi vælger at transportere os fra A til B, og hvordan vi som passagerer håndterer uforudsete hændelser i den kollektive transport.
  • Passagererne oplever skift mellem bus, tog og metro som utrygt, fordi det opleves som et kontroltab – en såkaldt black box, hvor det er uklart, hvordan man bedst håndterer situationen.
  • At nå hurtigst frem er ikke altid det mest afgørende. Det er det til gengæld, at passagererne kan regne med at være fremme på det forventede tidspunkt. Når vi kommer for sent, rører det ved vores selvopfattelse.
  • Kollektiv transport opfattes af mange som en velfærdsydelse og samfundsgode; det er en livline, der sikrer, at alle kan komme omkring i vores samfund. Når busruter nedlægges, føler borgerne sig glemt.
  • Økonomi handler også om den oplevede værdi og ikke kun om kroner og øre. Det er den samlede værdioplevelse, der tæller, og om borgerne synes, at det alt i alt er pengene værd.

Vi hjælper dig med at få indsigt i dine brugere, så du kan udvikle dit produkt eller din service.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.