The Alexandra Institute // Cases // Brainreader

Brainreader

Case

Brainreader

Hurtigere produkt gav konkurrencefordel

Neuroreader er en patenteret metode, som forsøger at løse en af de store diagnostiske problemstillinger i den vestlige verden, nemlig en sikker, simpel, ikke-invasiv diagnose af Alzheimers i et tidligt stadie.

Den lille virksomhed Brainreader tilbyder et produkt Neuroreader, der kan anvende MR-scanninger til at forudsige demens. De ønskede at optimere den hastighed, det tager at indlæse 3D-billedet af patientens hjerne.

Brainreaders produkt Neuroreader er en patenteret metode, som forsøger at løse en af de store diagnostiske problemstillinger i den vestlige verden, nemlig en sikker, simpel, ikke-invasiv diagnose af Alzheimers i et tidligt stadie. En sådan løsning vil have stor samfundsmæssig indvirkning.

Ud fra MR-scanninger af hjernen kan produktet lokalisere forskellige strukturer i hjernen, fortrinsvist højre og venstre hippocampus, og kvantificere volumen af disse strukturer. Dette giver værdifuld information, som ud fra en avanceret statistisk model kan bruges som input til diagnosticering af Alzheimers.

Med udgangspunkt i Alexandra Instituttets kompetencer inden for massive data var det muligt for Brainreader at optimere hastigheden på analysen af scanningsbilleder fra en time til 16 sekunder. Det betyder, de er blevet førende leverandører på et marked med stor efterspørgsel.

Alexandra Instituttet har fra et tidligt tidspunkt i virksomhedens udvikling været involveret som teknologileverandør. Samarbejdet startede som et projekt i regi af Caretech, hvor formålet var en reduktion af udførselstiden for virksomhedens daværende teknologiske løsning. Efterfølgende har Alexandra Instituttet i en længere periode varetaget både drift af beregningsservere og teknologiudvikling af mere robuste og nøjagtige teknikker til lokalisering af de relevante hjernestrukturer.

Læs mere om i artiklen New Neuroreader Software Speeds Detection of Changes in Brain Volume; Vital to Diagnosis of Degenerative Brain Diseases.

Lokalisering og størrelsesbestemmelse af strukturer i hjernen er et eksempel på en beregningsopgave, der er baseret på en såkaldt segmentering af MR-billederne. En sådan segmentering er et svært problem, og der findes adskillige tilgange til problemet. I Neuroreader foretages segmenteringen ud fra et såkaldt atlas, som består af et MR-billede med en håndindtegning af de relevante strukturer. Ved en såkaldt registrering mellem atlas-billedet og et nyt MR-billede beregnes en matematisk transformation, der får atlas-billedet til at ligne det nye MR-billede bedst muligt. Denne transformation kan så efterfølgende bruges til at overføre atlassets indtegnede strukturer til det nye billede.

Alexandra Instituttet har udviklet en ny segmenteringsplatform, der udvider denne segmenteringsalgoritme til at anvende ikke blot ét atlas, men mange forskellige atlas-billeder. Dette muliggør en øget robusthed overfor forskelle i anatomi mellem patienter. Derudover anvender den nye platform bl.a. de nyeste forskningsbaserede metoder til inddeling af hjernen i forskellige typer væv samt avancerede billedbaserede efterbehandlingsteknikker til forfinelse af segmenteringsresultatet.

I dette projekt har vi samarbejdet med Brainreader.

Vi hjalp Brainreader med at beregne store datamængder, så de fik et bedre produkt.

Skal vi også hjælpe dig?

 

 

Kontakt
Principal Visual Computing Specialist
Visual Computing Lab
+45 40 24 80 03
Profilbillede af Karsten Noe Se profil
.