The Alexandra Institute // Cases // Big Data by Security

Big Data by Security

Case

Big Data by Security

Kryptering af big data skal bringe fortrolig data i spil

Nye sikkerhedsmodeller højner datakvaliteten og gør det lettere at bruge store datamængder på tværs af organisationer.

Datasikkerhed er afgørende, når virksomheder skal håndtere store datamængder. Med nye sikkerhedsmodeller kan man højne datakvaliteten og gøre det lettere at bruge store datamængder på tværs af organisationer, uden at man går på kompromis med fortroligheden.

Hvordan sammenligner man bankernes kreditvurdering af eksempelvis landmænd, og hvordan udvikler man et benchmarkingssystem af virksomheders elforbrug, uden at man giver en tredjepart adgang til fortrolige oplysninger? Det ligger der en sikkerhedsmæssig udfordring i, og det er netop formålet med Big Data by Security.

Projektet er et samarbejde mellem flere virksomhedspartnere og videninstitutioner. Industriens Fond støtter projektet med 7,4 mio. kr.

Projektet tager udgangspunkt i to konkrete cases, der baserer sig på Secure Multiparty Computation (SMC).

Den ene case handler om udvikling af kreditvurderingmetoder, mens den anden handler om at udvikle et benchmarkingsystem af virksomheders elforbrug. Begge cases er anvendelige i bred forstand, og derfor er det afgørende, at danske virksomheder får gavn af de konkrete løsninger til eksempelvis at minimere energiomkostninger eller få bedre adgang til finansiering.

Ideen er derudover at brede disse cases ud, så de udviklede løsninger kan være til gavn for virksomheder i andre sammenhænge. Der skal skabes et miljø, hvor der opstår nye ideer til anvendelse af krypterede løsninger. Det kan være inden for områder som eksempelvis it-nedbrud på tværs af virksomheder eller samkøring af informationer mellem leverandører og virksomheder.

Projektets overordnede formål er at bringe følsomme og værdifulde data i spil i en big data-sammenhæng, uden at gå på kompromis med fortroligheden. Det kan man gøre ved brug af en særlig kryptografisk teknologi kaldet Secure Multiparty Computation (SMC). 

SMC gør det kort fortalt muligt for parter at levere data i krypteret form og regne på data, mens de stadig er krypterede. Dermed produceres der resultater i krypteret form, mens alle mellemregningerne forbliver hemmelige. Det eneste, der bliver kendt, er resultatet, som parterne er enige om at dekryptere, og som dermed ikke kan misbruges.

Teknologien åbner helt nye muligheder for at bruge data, der ellers ikke ville være tilgængelige, og derfor har man valgt at kalde projektet Big Data by Security.

På kort sigt resulterer projektet i udviklingen af to løsninger, der vurderes at skabe direkte værdi for danske virksomheder. Projektet opstiller konkrete mål for anvendelse af løsningerne, ligesom hver case evalueres.

På lang sigt kan den SMC-baserede infrastruktur, som løser det grundlæggende fortrolighedsproblem med big data, være med til at sikre, at det det enorme værdiskabelsespotentiale, der ligger i datadrevne beslutninger, bliver realiseret. Ifølge McKinsey kan det globale potentiale måles i milliarder kr. årligt.

Al viden om SMC-baseret software, som oparbejdes i casene, vil blive udbredt via Alexandra Instituttet og dets GTS-forpligtigelser, så der kan udvikles andre big data-projekter, hvor man er afhængig af at håndtere fortrolige data. Som omdrejningspunkt for formidlingsindsatsen etableres en hjemmeside, hvor resultaterne vil blive præsenteret sammen med de udviklede services.

Læs mere på projektets hjemmeside.

Har du brug for at benchmarke store mængder data?

Vi kan lave en sikker løsning til din virksomhed.

Kontakt
Head of Security Lab, PhD
Security Lab
+45 24 26 99 11
Profilbillede af Gert Læssøe Mikkelsen Se profil
.