The Alexandra Institute // Cases // Big Data Business Academy (BDBA)

Big Data Business Academy (BDBA)

Case

Big Data Business Academy (BDBA)

Find vej i dataindsatsen

Big Data Business Academy arbejder for at hjælpe danske virksomheder med at blive bedre til at benytte big data; både i den daglige forretning og på strategisk niveau.

Data er det nye råstof og skal sættes på den strategiske dagsorden i danske virksomheder. Formålet med Big Data Business Academy er at skabe større strategisk bevidsthed om big data på ledelsesniveau samt at opkvalificere virksomhederne til at udnytte big data kommercielt. 

Hjørnestenen i projektet er 20 danske virksomheder og deres brug – eller manglende brug – af data. Her er Alexandra Instituttet ansvarlig for at undersøge virksomhederne, hvordan de arbejder med data i praksis, samt hvilke barrierer og muligheder de oplever med data. Studiet går på tværs af brancher, geografi og virksomheders størrelse, og projektet har særligt fokus på fødevare-, transport- og energisektoren.

Big Data Business Academy udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. På den baggrund har Industriens Fond tildelt syv mio. kroner til en målrettet indsats over de næste tre år.

Big Data Business Academy består af fire hovedaktiviteter, der først og fremmest fokuserer på, hvordan projektets 20 virksomheder arbejder med store datamængder.

I opstartsfasen aktiveres virksomhederne i målgruppen samt projektets udvalgte eksperter.

En undersøgelse af virksomhedernes udfordringer og erfaringer med big data danner grundlag for udviklingen af virksomhedstypologier samt læringscases og anbefalinger, der kan understøtte og kvalificere virksomhedernes videre udvikling. 

Der gennemføres et virksomhedsforløb, hvor de deltagende virksomheder får sat data på den strategiske og forretningsmæssige dagsorden. Formålet er at eksperimentere og skabe overblik over data samt at udvikle konkrete løsninger og databaserede forretningsmodeller. Forløbet består af et efteruddannelsesprogram og en række workshops med særligt udvalgte eksperter.

Der gennemføres en række formidlingsaktiviteter, der vil være til inspiration for et bredere udsnit af dansk erhvervsliv. Der udvikles også en onlineportal og et selvhjælpsværktøj, og der gennemføres en række Masterclasses og gå-hjem møder. 

Projektet har nedskrevet en række konkrete målsætninger for projektets forskellige tiltag og aktiviteter:

  • 20 virksomheder gennemfører virksomhedsforløb
  • 120 virksomheder gennemfører Big Data Business Academy Masterclasses
  • 40-60 studerende involveres  i udviklingsgrupper
  • 1000 virksomheder tilmeldt nyhedsbrev via online portal
  • 500 virksomhedsrepræsentanter tilmeldt event

Når man sætter data på den strategiske dagsorden, forholder man sig til, hvor man vil hen, og hvilken værdi man ønsker at skabe med data. Man forholder sig til, hvordan forretningen skal udvikle sig, og hvordan data kan være med til at skabe og understøtte denne udvikling. Ved at bringe data i spil på nye måder og i nye sammenhænge åbnes der for nye måder at se sig selv på og udvikle sig som virksomhed i forhold til organisationen, markedet, produkter og services.

Data kan italesættes på mange måder, men grundlæggende handler det om se, hvordan data kan blive en ressource og en kilde til værdiskabelse for virksomhederne.

I forlængelse af den digitaliseringsbølge, der kendetegner udviklingen for de fleste virksomheder, er det nu tydeligt, hvor meget data begynder at fylde, og hvordan data bliver inkorporeret i alt, hvad vi gør. Data skal ikke længere betragtes isoleret. De data, som kundeservice eller marketing har om deres kunder, kan måske være værdifulde for HR eller i produktionen, og omvendt.

Ved at bruge data på tværs af organisatoriske skel og ansvarsområder åbnes der for helt nye måder at tænke sin organisation og forretning på. Herigennem kan man skabe en mere agil og dynamisk organisation, som er konkurrencestærk og bedre rustet til at møde en omverden, hvor markedet, kunderne og konkurrenterne er kendetegnet ved en øget dynamik, foranderlighed og uforudsigelighed.

Projektet samler virksomheder, universiteter, medlemsorganisationer og GTS-institutter under samme tag.

Partnerne i projektkonsortiet er ud over Alexandra Instituttet:

Kontakt os og hør, hvordan big data kan blive en ressource og en kilde til værdiskabelse for din virksomhed

Kontakt
Manager – Digital Business
People, Technology and Business Lab
+ 45 40 35 40 66
Profilbillede af Rasmus Bækby Se profil
.