The Alexandra Institute // Cases // Alene – med børnene i centrum

Alene – med børnene i centrum

Case

Alene – med børnene i centrum

Læreres og pædagogers professionsforståelse

En analyse af hvilke triggere lærere og pædagoger oplevede i deres hverdag.

Skoleforvaltningen i Silkeborg Kommune ønskede at få gennemført en dybdegående analyse af, hvordan medarbejderpraksis udfoldes i dag inden for skoleområdet i Silkeborg og herigennem at få afdækket, hvordan lærer- og pædagogrollen opleves i dag, hvilken professionsforståelse medarbejderne har, og hvilke triggere, der er i forhold til oplevede ændrede krav i arbejdet i forbindelse med skolereformen.

Målet med projektet var at anvende denne viden som udgangspunkt for at diskutere, hvordan professionerne skal forme sig i fremtiden og vurdere, hvilken type kompetenceudvikling, der er behov for i den forandringsproces, medarbejderne står overfor og i forhold til skoleledernes rolle.

Projektet er gennemført som en kvalitativ undersøgelse af lærere og pædagogers arbejdspraksis i Silkeborg Kommune.

Undersøgelsen omfattede:

  • Dybdegående etnografiske observationer af arbejdspraksis på seks caseskoler over i alt 30 dage
  • Semistrukturerede interviews med i alt 72 lærere og pædagoger fordelt på alle skoler i Silkeborg Kommune
  • Workshopforløb med medarbejderne
  • Udarbejdelse af rapport og anbefalinger

Det fremgik tydeligt af undersøgelsen, at lærerne og pædagogerne er meget alene i deres arbejde. De bliver enkeltstående professionelle “privatpraktiserende lærere og pædagoger” og ikke professionskolleger med en fælles opgave.

Og de triggere, lærere og pædagoger oplever i deres arbejdsliv, var også en øjenåbner for kommunen.

For lærerne handler udfordringerne primært om deres omdømme i samfundet, dernæst om at slå til, om arbejdspres, nye krav og inklusion. For pædagogerne handler det om ikke at slå til i skolen og have det svært ved samarbejdet med lærerne og den nye rolle.

Triggerne, som de kaldes i rapporten, medfører, at lærerne forsøger at arbejde mere effektivt, og derfor taler de om, at tiden skal “prioriteres” og kræver, at man “er fokuseret”, “på forkant”, “løber over gården uden at blive afbrudt af børn”, “er effektiv”, “er struktureret”, “er striks med sig selv” og “planlægger hårdt”. Og dermed bliver de endnu mere – ALENE.

Skolechef Huno Kjærsgård Jensen siger:

Rapporten byder på en række anbefalinger, som Silkeborg Kommune nu skal se på.

Silkeborg Kommune har et ønske om, at der kommer mere tillid til skolens professionelle. Nu har vi dokumentation for, hvad det er, der fylder meget i lærernes hverdag, og hvad de efterspørger for at få bedre arbejdsmiljø. Rapportens seks triggere vil være med til at sætte retning på kompetenceudvikling, og hvad vi skaber ud i den brede offentlighed.

Børnenes læring og trivsel er gensidigt hinandens forudsætninger. Kan man se liv i børnenes øjne? Virker undervisningen for dem? Lærere og pædagoger skal definere fælles faglighed orienteret mod den fælles lærings- og trivselskontekst. Jeg troede jo, at der var flere pædagoger og lærere, der kunne det, men der er vi ikke helt endnu, viser rapporten.

Læs mere i artiklen "Følelsen af at stå alene fylder i Silkeborg" på Folkeskolen.dk.

Projektet er gennemført for Silkeborg Kommune.
 

Vi gav Silkeborg Kommune et ærligt indblik i deres læreres og pædagogers arbejde.

Ønsker du også at få værdifuld viden om din organisation?

Kontakt
Distinguished Organisation Analyst
People, Technology and Business Lab
+45 23 38 20 52
Profilbillede af Eva Bjerum Se profil
.