Alexandra Instituttet A/S // Cases // Aktiv adfærdsændring for godt indeklima i energirenoveringsprojekter

Aktiv adfærdsændring for godt indeklima i energirenoveringsprojekter

Case

Aktiv adfærdsændring for godt indeklima i energirenoveringsprojekter

Sådan bliver energirenoveringen en succes!

Vellykket energirenovering i almene boliger sker i krydsfeltet mellem brugerne og teknikken.

Projektet Aktiv adfærdsændring for godt indeklima ved renovering af almene boliger arbejder i krydsfeltet mellem brugeradfærd og teknik.

I renoveringsprojekter er der ofte ingen opfølgning på, hvorvidt den tekniske løsning lever op til det aftalte. Der er heller ikke understøttende værktøjer til viceværter og brugere, som skal bidrage til, at løsningerne får den ønskede effekt. Samtidig er det en generel opfattelse, at det er svært at påvirke beboernes energimæssige adfærd.

Det står i kontrast til, at en række undersøgelser har påvist, at driftspersonalets og brugernes adfærd har afgørende indflydelse på det faktiske energiforbrug – og på indeklimaet.

Projektet skal udføre en række brugerstudier i almene boliger og afdække eksisterende erfaringer. Resultaterne munder ud i et indeklima-kit og en best practice procesmanual.

Alexandra Instituttet bidrager til projektet med ekspertise i brugerinddragelse og evaluering på energi- og teknologiområdet.

Projektet skal levere to konkrete resultater baseret på bl.a. brugerstudier og afdækning af eksisterende erfaringer:

  • Udvikling af et indeklima-kit, der skal udnytte og kombinere eksisterende måle- og formidlingsværktøjer og sikre, at vicevært og driftspersonale kan coache beboerne og dermed agere bindeled imellem teknik og brugsadfærd.
  • Udvikling og afprøvning af en best practice procesmanual, der beskriver hvordan fremtidige energirenoveringer bedst organiseres og driftes. Manualen anvender eksisterende måle- og formidlingsværktøjer, som giver arkitekter/entreprenører, driftspersonale og beboere feedback på deres del og ansvar i den samlede proces.

Både indeklima-kit og best practice procesmanual skal implementeres og afprøves i en konkret boligforening.

Alexandra Instituttet bidrager med ekspertise i brugerinddragelse på energiområdet.

Forandringsmodellen anvendes som grundlag for evalueringerne i projektet.

IC-meter-løsningen installeres i en række boliger til indsamling af energi- og indeklimadata.

Projektet bidrager med væsentlig viden om og anvisninger for, hvordan man optimerer fremtidige og allerede gennemførte energirenoveringer, så man opnår både energibesparelser og forbedret indeklima. Et andet af vores projekter, Proaktiv energiadfærd, har dokumenteret, at det er muligt at påvirke brugeradfærden, hvis brugerne får letforståelig kommunikation i form af f.eks. visualisering af faktisk energiforbrug og mulighed for individuel rådgivning.

Målgruppen er den almene boligsektors mange interessenter som f.eks. viceværter, afdelingsbestyrelse, administratorer, arkitekter, beboere m.fl.

Projektets konkrete leverancer vil blive videreført, formidlet og implementeret direkte i forbindelse med planlægning af energirenoveringer i Energi og Miljøs ejerkreds, der består af en række boligselskaber med flere tusinde almene boliger.

Desuden vil projektets resultater blive videreformidlet til hele den almene boligsektor i AlmenNet regi samt via en række virksomheder, der leverer produkter og ydelser til den almene sektor.

I dette projekt har vi bl.a. samarbejdet med:

Energi og Miljø

Exergi

 

Projektet er finansieret af det tidl. Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter og har et samlet budget på 998.000 kr.

Vi inddrager brugerne i udviklingen
af energibesparende tiltag.

Skal vi hjælpe dig med
at spare energi?

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.