@aGlance

Case

@aGlance

Teknologi skaber overblik for beredskabet på Danmarks Smukkeste Festival

 

Vi har udviklet et system til forbedring af planlægning, afvikling og oplevelse af store kulturelle begivenheder

@aGlance er et højteknologisk system, der giver overblik ved beredskabsarbejde i forbindelse med store events som f.eks. festivaler eller store ulykker.

Ved en grafisk præsentation af beredskabspersonalets aktuelle position, deres bevægelser, deres omgivelser, samt levende videobilleder støtter systemet op om beredskabets arbejde – og ikke mindst samarbejde. Systemet anvendes endvidere med henblik på at undgå flaskehalse, beherske crowd control og kan indikere aktivitetsniveau. Det er med stor succes afprøvet og brugt på Skanderborg Festival 2008, 9, 10, 11, og Roskilde Festival i 2011.

Når beredskabslederen står foran den interaktive skærm, kan han i en realistisk 3D topografi se, hvad der sker på event-stedet. Via skærmen formidles viden om hvor de andre beredskabsmedarbejdere er, hvad der sker rundt om en aktuel patient/begivenhed og det bliver muligt at se situationen fra både sit eget og kollegers point of view. Det giver beredskabslederen et overblik, som er essentielt for at kunne respondere øjeblikkeligt, når der opstår en situation, beredskabet skal håndtere.

Samtidig giver systemet ham mulighed for tæt samarbejde med folk ’i marken’. De centrale systemer kommunikerer med håndholdte enheder, eksempelvis smartphones, på hvilke man kan se kort og positioner på sig selv og kollegaer. Ydermere kan  man både lokalt og centralt oprette interessepunkter, der fortæller kollegaerne om hvor folk skal sendes hen, eller hvad man i marken gerne vil kommunikere videre.

Rygraden i den række af teknologier, der understøtter beredskabet er en samlende og integrerende 3D‐omgivelse.

3D‐omgivelsen indeholder blandt andet: 3D‐modeller af Skanderborgområdet, campingarealer, festivalplads, boder, scener, service centre, levende videoer fra områder af pladsen, tracking af bårehold, vagter, koordinatorer.  

Teknologierne

  • understøtter overblik lokalt og centralt via interaktion med 3D-omgivelsen på håndholdte devices på event-stedet og skærme placeret ved forskellige koordinatorer, vagtbaser og hovedstationen.
  • integrerer kommunikationsinfrastrukturer - trådet net, WiFi, 3G, GPRS, radioer.
  • understøtter visuel kommunikation ved brug af video, billeder og tracking af ressourcer, som alt sammen er integreret i 3D-omgivelsen.
  • forbedrer kommunikationen imellem centrale og decentrale enheder (i marken) ved hjælp af grafiske kort, positioner, og interessepunkter, der præcist angiver hvor man skal hen.
  • tracker indsatsfolk og hovedpersoner/koordinatorer via GPS, repræsenteret og placeret i 3D-omgivelsen.
  • understøtter interaktion med stationære og styrede kameraer via interaktion med billeder/video placeret i 3D-omgivelsen.

 

Projektet nåede meget langt med hensyn til den vanskelige udfordring at lave et fælles system til understøttelse af overblik for en meget forskelligartet brugergruppe, der om omfatter vagter, politi, brand, bårehold, parkeringsvagter, alarmcentral m.fl.

Også vedrørende understøttelse af samarbejde via den fælles 3D-omgivelse gjorde projektet store fremskridt ifm. repræsentationer af og interaktionsmuligheder for de forskellige aktører i meget uensartede situationer og med forskellige apparater til rådighed.

Metodisk har projektet lært en hel del ifm. de noget specielle forhold, der gør sig gældende for en festival, som f.eks. frivillig arbejdskraft, meget 'sæsonbetonet', ekstremt forskellige brugere, ekstrem 'timeboxing' for bare at nævne nogle få.

Vi arbejder med it-understøttelse af overblik og samarbejde til beredskabet og sundhedssektoren.

Kontakt os og hør mere!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.