Alexandra Instituttet A/S // Cases // 180 grader

180 grader

Case

180 grader
App hjælper voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD i uddannelse og arbejde

Vi deltog i udviklingsprojektet 180 grader, der gennem fokus på både personlig og faglig udvikling skulle give voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD mod på at gå i gang med en uddannelse og blive jobparate. 

Alexandra Instituttet deltog i udviklingsprojektet 180 grader, der havde til formål at udvikle et nyt tilbud til voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD. Tilbuddet bestod af et udviklingsforløb, der gennem fokus på både personlig og faglig udvikling skulle give deltagerne mod på at gå i gang med en uddannelse og understøtte dem i at blive jobparate. Tilbuddene blev udviklet og afprøvet af Slagelse Center for Specialundervisning i tæt samarbejde med Slagelse Jobcenter.

Alexandra Instituttet havde to overordnede roller i projektet.

Udvikling af STRUKTUR app

Alexandra Instituttet stod for udviklingen af en mobil app, der skulle bruges som støtteværktøj for deltagerne i forløbet og fungere som dialogredskab i de kognitive samtaler, som var et vigtigt element i udviklingsforløbene. Læs mere om appen.

Evaluering og effektvurdering

Alexandra Instituttet stod for den overordnede evaluering af forløbene og stod for at opsamle erfaringer fra deltagere og undervisere. Formålet var at afdække muligheder og barrierer og vurdere hvilken effekt forløbene havde for deltagerne.

STRUKTUR er udviklet i regi af projekt 180 grader og har været anvendt i to udviklingsforløb for voksne med ADHD, depression eller angst – med gode resultater.

STRUKTUR kan på den ene side fungere som et personligt støtteredskab, der kan hjælpe borgeren med at:

  • Nedbryde opgaver
  • Få overblik
  • Få påmindelser
  • Reflektere over hverdag

STRUKTUR kan også være redskab til dialog mellem borger og støtteperson og kan hjælpe med at:

  • Huske udfordringer
  • Vurdere indsatsmuligheder
  • Fastholde beslutninger
  • Understøtte vaneændringer

Anvendelsesmulighederne er mange. Men det er meget forskelligt, hvad der giver værdi for den enkelte. I projektet oplevede vi, at det der var afgørende for den ene kunne være helt meningsløst for den anden.

I brochuren “Muligheder med STRUKTUR” kan du se eksempler på, hvordan deltagerne i projekt 180 grader har haft gavn af den mobile app STRUKTUR.

Du kan også læse mere i artiklen Styr på tiden på folkeskolen.dk.

 

 

Der var en lang række forskellige evalueringsaktiviteter spredt ud over hele projektforløbet. I opstarten lavede vi en nulpunktsmåling, og vi sluttede af med at lave en slutmåling. De to målinger dannede basis for at kunne vurdere, hvilken betydning udviklingsforløbet havde haft på deltagernes hverdag. Men undervejs i forløbet lavede vi desuden en række andre aktiviteter, der har været med til at give os en nuanceret forståelse af udfordringer og muligheder. Samtidig har erfaringerne også givet et tilbagespil til partnerne og dannet udgangspunkt for en løbende udvikling og justering af projektet.
 
Vi har lavet observationer i forbindelse med undervisningen og deltaget i undervisernes erfaringsudveksling.
 
Vi har lavet interviews og workshops med underviserne, talt med beskæftigelsesmedarbejdere, hvor vi opsamlede erfaringer og diskuterede anvendelsespotentiale og ideer til nye tiltag.
 
Du kan læse den samlede evaluering af projektet i brochuren "180 grader - Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD".

I projektet samarbejdede Alexandra Instituttet med CSU Slagelse og Slagelse Jobcenter.

Projektet blev finansieret af EUs Socialfond og Region Sjælland. Det samlede projektbudget, fordelt på projektets partnere, var: kr. 7.438.415,00

 

Vi hjalp med at udvikle app og koncept for voksne med ADHD for CSU Slagelse.

Kan vi også hjælpe din organisation?

Kontakt
Manager – Technologies in Practice
People, Technology and Business Lab
+45 22 25 53 22
Se profil
.