The Alexandra Institute // Anvendelser // New Ways of Working

New Ways of Working

Anvendelse

New Ways of Working

Vi hjælper offentlige og private organisationer med at innovere og udvikle rammerne for det moderne arbejdsliv – både teknologisk, organisatorisk og rumligt. Alt sammen informeret af forskningsbaseret viden og ved hjælp af et gennemprøvet metodeapparat.

We are looking for ”the why”?

Vi undersøger de bagvedliggende årsager til, at fysiske rum og teknologi anvendes, som de gør? Hvorfor?  

Når vi finder svarene på det, finder vi også grundlaget for forbedringer.

Vi forestår kvalitative undersøgelser og faciliterer forandringsprocesser, men vi indgår også som rådgiver eller inspirator på dele af forløb og projekter. Uanset omfang er vores mål at levere løsninger, som er handlingsorienterede, hensigtsmæssige og håndgribelige. Vores arbejde udføres derfor altid med afsæt i vores kunders behov.

Vores tilgang er at sætte den faktiske brug af rum og teknologi i centrum for beslutninger om forandringer. Derfor anvender vi en kobling af antropologiske, etnografiske og brugerdrevne inddragelses- og udviklingsmetoder til at skabe viden, der kan informere disse beslutninger.

Det er en tilgang, som fordrer et nysgerrigt sind og en eksperimenterende attitude, men som samtidig er baseret på mere end 25 års indsigt og erfaring med forandringsprocesser og brugercentrerede udviklingsmetoder.

Vi kan for eksempel hjælpe dig med at:

  • Skabe trivsel i åbne kontormiljøer
  • Holde inspirationsforedrag, facilitere workshops og inddrage brugere
  • Evaluere arbejdsrum, museumsrum og skolerum
  • Udarbejde strategi for nytænkning af arbejdsrum og arbejdsprocesser
  • Rådgive til optimalt samspil imellem arbejdsformer, rum og teknologi
  • Afdække holdninger til arbejde, hjemmearbejde, mobilt arbejde m.m.

Hvad siger vores kunder?

Vi løser opgaver for både små og store virksomheder.
Af tidligere kunder kan blandt andet nævnes Novo Nordisk, BASF, PostNord, Silkeborg Kommune, Dittmer, AART architects og Danfoss.

Kontakt
Distinguished Organisation Analyst
People, Technology and Business Lab
+45 23 38 20 52
Profilbillede af Eva Bjerum Se profil
.