The Alexandra Institute // Anvendelser // Interaktive byrum

Interaktive byrum

Anvendelse

Interaktive byrum

Nationalt og internationalt er der fokus på at bruge teknologi som dynamo for aktiviteter og relationer, der kan bidrage til ændret adfærd og nye sociale mønstre i byen. Digital teknologi gør det muligt at skabe spændende aktiviteter, som får borgerne ud i det offentlige rum i alle døgnets timer.

Skab liv, sammenhold og udvikling i din by

Vi samler arkitekter, ingeniører og it-forskere om at skabe nye koncepter for fremtidens it-berigede omgivelser. Vi kan tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere den nyeste viden inden for integration af it i fysiske omgivelser. Fysiske omgivelser omfatter alt fra de smart devices vi bærer, over de rum og bygninger vi lever og arbejder i, til de landskaber og byrum vi færdes i.

Nytænkende arkitekter som Jan Gehl og Bjarke Ingels fokuserer i høj grad på rummene mellem bygninger – og ikke kun på bygningerne i sig selv. Det sker i en erkendelse af, at det ikke er mursten og fliser, der alene skaber et sted, hvor folk får lyst til at opholde sig. Hvis man kan skabe spændende oplevelser og sociale platforme mellem bygninger, tiltrækker det mennesker. Og hvor der er liv, kan man tiltrække og skabe yderligere liv.

Da virkemidlerne i høj grad er ikke-tekstuelle og mere spiller på sanserne, kan de tilgodese alle målgrupper – både unge og ældre. De muligheder kan I dykke ned i sammen med os.

Vi kan for eksempel hjælpe dig med:

Digital byfornyelse

Digital byfornyelse skaber attraktive og unikke byrum, der bidrager til liv, sammenhold og udvikling. Fokus på teknologi som dynamo for aktiviteter og relationer kan bidrage til ændret adfærd og nye sociale mønstre i byen. Metoden kalder vi digital byfornyelse.

Tidlige fysiske prototyper opstillet i byrummet kan konkretisere de tanker, der ligger bag byfornyelse. Det er et stærkt og konkret værktøj til at skabe kontakt, give ejerskab og komme i dialog. Allervigtigst giver det nogle konkrete eksempler på smart city og big data. Når man sætter en prototype ud i byen og i det offentlige rum tvinger man borgere til at forholde sig til noget, der er meget konkret. Og det er en god måde at få abstrakte begreber som big data og smart cities ned i øjenhøjde.
 
Vi har i de seneste 16 år arbejdet med interaktive byrumsinitiativer i Danmark og er den eneste virksomhed i Nordeuropa, der for alvor har opbygget viden omkring Digtial Byfornyelse som virkemiddel. I forbindelse med digitale byfornyelsesprocesser tilbyder vi dig:

  • Inspiration og facilitering af workshops i forskellige faser, fra vision til konkretisering
  • Byrumsanalyser
  • Digitale byplanlægningsprocesser
  • Unikke og kundetilpassede byrumsinitiativer
  • Tekniske tegninger og materiale til godkendelsesprocesser
  • Digitale løsninger, der skaber levende læring, vedkommende formidling og aktive borgere

Arkitektur og design

Vi har i mange år arbejdet med udvikling og design af digitale virkemidler integreret i fysiske rum og har stor erfaring i at understøtte en ønsket stemning i et specifikt byrum og bidrage til nye opholdsrum for en bred målgruppe. Vi samarbejder eksempelvis med Dansk Arkitektur Center om UPDATE. UPDATE er den første større udstilling i Danmark om de Smart Cities-teknologier, der over de kommende år kan komme til markant at forandre måden, vores byer fungerer på.

Byerne i Danmark og verden rundt er på vej på nettet og ved at lære at kommunikere med sig selv og med borgerne. Det lyder smart, men giver det os et bedre liv? Det er diskussionen, som vi rejser med Update. På udstillingen kan du bl.a. opleve danske og internationale Smart Cities løsninger, besøge fremtidens smarte by som streetkunstneren Mormor forestiller sig den, gå rundt i en interaktiv udgave af Vester Voldgade og møde Smart Citizens fra hele verden.

Borgerinddragelse

Med udgangspunkt i aktuelle sager, hvor der er noget på spil i for borgerne i bydelene, udvikler vi koncepter og modeller for, hvordan eksempelvis kommuner kan bruge det digitale medie til at understøtte medborgerskab og engagement blandt borgerne i området. Ved at arbejde aktivt med borgerinddragelse, gennem bydelsinstallationer, konkurrencer og visualisering af relevante data, giver vi bud på modeller for en ny slags borgerdialog i et nyt digitalt paradigme.

Byudvikling

Hvordan illustrerer man, at en by bliver oversvømmet eller dens historiske udvikling gennem tiden? Det kommer Vejle ByLab med et bud på i samarbejde med os. Vi har de skabt et dynamisk ekstra lag over en eksisterende model af Vejle, der via projektorer og et urbant soundscape levendegør byens udvikling frem og tilbage i tiden samt viser, hvordan klimaforandringer og vandstandsstigning kombineret med en stormflod i fremtiden ville kunne påvirke byen. Vi har tilføjet en ekstra dimension og et interaktivt lag til den fysiske model, som kan aktivere de besøgende og give dem en ny oplevelse og forståelse af Vejle by.

Cases / Interaktive byrum

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for området Interaktive byrum
Case
Update - Gør din by smart
Med udstillingen Update sætter vi fokus på ...
Vi tilbyder de besøgende en ny måde at se og forstå data genereret i byrummet og viser, hvordan teknologi kan være med til at bidrage til fremtidens ...
Case
Nordlys
Alternativt byrumsinventar skaber liv i ...
En mennesketom plads i Horsens blev forvandlet til et område med liv, bevægelse, lys, lyd og øget handel, da Nordlys blev rejst på et af byens ...
Case
Mit sted
Historiefortællende bænke skal knytte ...
Vi har udviklet et nyt byrumsinventar, som skal styrke beboernes fælles tilhørsforhold ved at sætte fokus på den lokale ...
Case
Tree.0
Hvordan kan vi med digital-fysiske ...
Vi undersøger, hvordan nye former for initiativer kan være med til at opfordre og motivere borgerne til at bruge byens rum på nye ...
Case
PIXLPARK
Interaktivt område med sjov, bevægelse og ...
De besøgende opfordres til at bruge deres krop til at aktivere et anderledes lydlandskab, som belønner aktive brugere med ekstra ...
Case
Digital Bydel
Digital-fysiske prototyper i byrummet skal ...
Digital bydel udvikler og afprøver initiativer, der kan være med til at give borgerne et positivt billede af det digitale, og hvad dette også kan ...
Case
Ekko af byen
Puls, stemning, lyde og bevægelser fra byen ...
Vi har forvandlet et lidt forudsigeligt Roskilde Bibliotek til et oplevelsesrum, som dykker ned i den informationsstrøm, der flyder mellem bibliotek ...

Kontakt os hvis du vil udforske, hvordan teknologi kan bidrage til fremtidens byudvikling

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.