Alexandra Instituttet A/S // Anvendelser // Datadreven forretningsudvikling

Datadreven forretningsudvikling

Anvendelse

Datadreven forretningsudvikling

Man behøver ikke at gå fra traditionel virksomhed til fuld datadreven i ét hug. Det er en proces, jeres virksomhed skal igennem, og I skal være velkomne til at bruge os til at guide jer gennem de nødvendige trin.

Med it er der store muligheder for at understøtte forretningsmæssige beslutninger og udvikle nye services baseret på data. Kunstig intelligens herunder machine learning, visualisering, og forretningsforståelse, er nogle af de discipliner, der gør det muligt at understøtte beslutninger baseret på viden om data.

Vi kan rådgive om alle disse teknologier baseret på dit modenhedsniveau ligesom vi kan udvikle løsninger svarende til dit behov.

 • jfdklsajfdklsaæfj kdlsafædsjfdsjffkdlsæs ajfkldsæjf dslkfæj dsf dsjfldsj fkdslæfj ds
  jfklsdæjfkldsj
 • fd jfklædsj fkldsæaa jfkldsæjf kdlsæf jkldsaæfj dsa
  fjkdlsæjfkldsæajfkdlsæajf
 • f dsjklfæd sjfklædsj aflæds ajf
 • dsaf jdksaæfjdkls
  fjdksaæjfkdlsaæjfkldsæajfklædsa

 

I den digitale tidsalder er der sket en markant vækst i mængden af data, der genereres. Men på trods af de nye muligheder for at indsamle og fortolke på digitale informationsmængder, bliver mange forretningsmæssige beslutninger stadig taget på mavefornemmelser. Vi kan ændre på det.

 1. Første skridt er at identificere de datakilder, man har mulighed for at benytte sig af. Det kan være data, der allerede opsamles eller muligheder for at bruge sensorer til at opsamle nye data. Der kan være behov for at samkøre forskellige datakilder, tilpasning af forskellige formater, filtrering af støj, etc.
   
 2. Næste skridt kan være forskellige former for visualisering af data. Med store datamængder kan det være uoverskueligt at gennemskue, hvad der kan være af information, mønstre og andet, som har betydning for din forretning, og her kan visualisering være til hjælp. Gode visualiseringer kan ofte vise nye interessante mønstre, som kan være et symptom på problemer i en produktionsproces, adfærd man ikke kendte til, etc.
   
 3. Et næste skridt kan være at anvende machine learning til automatisk at genkende relevante mønstre og bruge disse til at forudsige begivenheder fremover.
   
 4. Endelig kan der være behov for at udvikle egentlige løsninger, der er integreret med virksomhedens øvrige systemer.
   
 5. For produktionsvirksomheder kan man måske omstille sig fra at levere fysiske enheder til sidst at levere services – såkaldt servitization.
   
 6. I forhold til løsninger kan det være relevant eller nødvendigt at tage hånd om sikkerhed og privacy, sikre anvendelighed gennem brugerinddragelse og udvikling af hensigtsmæssige interaktionsformer og ikke mindst udvikling af forretningsmodeller for brug af data alt sammen emner, vi kan rådgive dig om.

Vi kan rådgive om teknologier baseret på dit modenhedsniveau, ligesom vi kan udvikle løsninger svarende til dit behov.

Kontakt
Deputy Director, Professor
Data Science and Engineering Lab Direktionen
+45 41 15 12 48
Se profil
.