The Alexandra Institute // Anvendelser // Datadreven forretningsudvikling

Datadreven forretningsudvikling

Anvendelse

Datadreven forretningsudvikling

Man behøver ikke at gå fra traditionel virksomhed til fuld datadreven i ét hug. Det er en proces, jeres virksomhed skal igennem, og I skal være velkomne til at bruge os til at guide jer gennem de nødvendige trin.

Brug data som beslutningsstøtte

Med it er der store muligheder for at understøtte forretningsmæssige beslutninger og udvikle nye services baseret på data. Kunstig intelligens herunder machine learning, visualisering, og forretningsforståelse, er nogle af de discipliner, der gør det muligt at understøtte beslutninger baseret på viden om data.

Vi kan rådgive om alle disse teknologier baseret på dit modenhedsniveau ligesom vi kan udvikle løsninger svarende til dit behov.

 • jfdklsajfdklsaæfj kdlsafædsjfdsjffkdlsæs ajfkldsæjf dslkfæj dsf dsjfldsj fkdslæfj ds
  jfklsdæjfkldsj
 • fd jfklædsj fkldsæaa jfkldsæjf kdlsæf jkldsaæfj dsa
  fjkdlsæjfkldsæajfkdlsæajf
 • f dsjklfæd sjfklædsj aflæds ajf
 • dsaf jdksaæfjdkls
  fjdksaæjfkdlsaæjfkldsæajfklædsa

 

I den digitale tidsalder er der sket en markant vækst i mængden af data, der genereres. Men på trods af de nye muligheder for at indsamle og fortolke på digitale informationsmængder, bliver mange forretningsmæssige beslutninger stadig taget på mavefornemmelser. Vi kan ændre på det.

 1. Første skridt er at identificere de datakilder, man har mulighed for at benytte sig af. Det kan være data, der allerede opsamles eller muligheder for at bruge sensorer til at opsamle nye data. Der kan være behov for at samkøre forskellige datakilder, tilpasning af forskellige formater, filtrering af støj, etc.
   
 2. Næste skridt kan være forskellige former for visualisering af data. Med store datamængder kan det være uoverskueligt at gennemskue, hvad der kan være af information, mønstre og andet, som har betydning for din forretning, og her kan visualisering være til hjælp. Gode visualiseringer kan ofte vise nye interessante mønstre, som kan være et symptom på problemer i en produktionsproces, adfærd man ikke kendte til, etc.
   
 3. Et næste skridt kan være at anvende machine learning til automatisk at genkende relevante mønstre og bruge disse til at forudsige begivenheder fremover.
   
 4. Endelig kan der være behov for at udvikle egentlige løsninger, der er integreret med virksomhedens øvrige systemer.
   
 5. For produktionsvirksomheder kan man måske omstille sig fra at levere fysiske enheder til sidst at levere services – såkaldt servitization.
   
 6. I forhold til løsninger kan det være relevant eller nødvendigt at tage hånd om sikkerhed og privacy, sikre anvendelighed gennem brugerinddragelse og udvikling af hensigtsmæssige interaktionsformer og ikke mindst udvikling af forretningsmodeller for brug af data alt sammen emner, vi kan rådgive dig om.

Cases / Datadreven forretningsudvikling

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for området Datadreven forretningsudvikling
Case
Visualisering af data for Skanderborg Forsyning
Interaktiv visualisering skaber overblik ...
Vi har udviklet en interaktiv og animeret visualisering af, hvordan et kommende rensningsanlæg vil reducere udledningen af fosfor i forbindelse med ...
Case
Digitalisering af blodtypekort
Mobilapplikation udnytter maskinlæring til ...
Ved hjælp af computer vision-teknikker har vi i samarbejde med Eldon Biologicals udviklet en algoritme, der kan aflæse blod og omsætte det til tal og ...
Case
Droner på nye missioner
Vi vil gøre det nemmere at planlægge, ...
Nu skal det snart være slut med at sende en mand op på en vindmøllevinge for at foretage kontrol af ...
Case
Teknologier og værktøjer til udnyttelse af big data
Få adgang til de rette kompetencer inden ...
Både små og store datamængder skaber helt nye ...
Case
IVN
Maskinlæring finder den røde tråd blandt ...
Maskinlæring sætter iværksætternetværket, IVN, i stand til at sortere og forudsige i emnerne blandt et af Danmarks største ...
Case
Fjernsupport til vindmøllereparation
System til understøttelse af ...
Visionen i dette projekt har været at udvikle et computerbaseret værktøj til at understøtte en uerfaren, lokal tekniker i reparationen af ...
Case
Semco Maritime
Se hele din konstruktion digitalt, før du ...
Mens de fleste løsninger inden for AR-teknologierne i dag er skræddersyede, så er arbejdet gået i gang med at finde professionelle standardløsninger ...
Case
Karnov Group
Kunstig intelligens bringer de klassiske ...
Karnov Groups kunder kan nu få større indsigt med kunstig ...

Vi kan rådgive om teknologier baseret på dit modenhedsniveau, ligesom vi kan udvikle løsninger svarende til dit behov.

Kontakt
Director Cph
Data Science and Engineering Lab Management og direktion
+45 41 15 12 48
Se profil
.