The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // 2020 // Virksomheder mangler værktøjer til at styre deres CSR-arbejde

Virksomheder mangler værktøjer til at styre deres CSR-arbejde

Artikel

26-05-2020

Virksomheder mangler værktøjer til at styre deres CSR-arbejde

Virksomheder er i dag på mange måder bundet af certificeringsordninger, når de arbejder med CSR og bæredygtighed. Men en rapport, som Alexandra Instituttet har udarbejdet i samarbejde med it-virksomheden Respaunce, peger på, at der er brug for forandringer i måden, som man arbejder med CSR.

I rapporten har man med udgangspunkt i tekstilbranchen undersøgt, hvordan en række virksomheder arbejder med CSR, hvilke udfordringer de støder på, samt om nye digitale løsninger kan være med til at understøtte og lette CSR-arbejdet. 

Flere af de interviewede virksomheder peger på, at den eksisterende kontrolbaserede tilgang ikke resulterer i den gennemgribende forandring, der er brug for. Det skaber ikke nok impact, og der er derfor brug for at udvikle et dialogbaseret værktøj. 

Sådan lyder det fra Ole Andreasen er CEO og partner i Respaunce, der hjælper virksomheder med at styre deres arbejde med bæredygtighed. Respaunce er netop på baggrund af findings i rapporten i gang med at udvikle et management- og procesværktøj til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed. Værktøjet giver virksomheder et struktureret overblik og forretningsdrevet perspektiv på de sociale, miljømæssige og økonomiske CSR-indsatser, også kaldet den tredobbelte bundlinje.

“Det gælder alle de ting, som er en del af virksomheders hverdag, men som den ikke får lagt ind i en ramme. Vores opgave er at sikre, at der sker en forandring i virksomheden, og at den kan synliggøre sit arbejde via dashboards og analyser, så den kan følge med i, hvad der foregår,” siger han.

Rapporten bliver offentliggjort samtidig med Respaunce's nye værktøj på et offentligt tilgængeligt seminar/webinar til efteråret.

Kontrol skal suppleres med dialog

Ole Andreasen oplever, at der blandt danske virksomheder er en forståelse for, at den nuværende tilgang på CSR-området med kontrol og certificeringsordninger ikke har en tilstrækkelig effekt. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen, der viser, at virksomhederne på mange måder er bundet af certificeringsordninger, da det er det system, der findes. Men man tror også på, at man skal øge dialogen med underleverandørerne, og at man skal hjælpe dem med at leve op til kravene. 

Virksomhederne mangler, ifølge Ole Andreasen, værktøjer til at styre denne dialog.

“Mange virksomheder kræver, at deres leverandører underskriver en hensigtserklæring (Code of Conduct), hvor leverandørerne lover at leve op til nogle overordnede krav. For at sikre, at kravene ikke forbliver hensigter, har en del virksomheder stillet krav om certificeringer. De dokumenterer, i hvilket omfang leverandørerne overholder de krav, der er blevet stillet. Imidlertid er der ved at komme et ønske fra virksomhederne om redskaber, der kan sikre, at kravene ikke står alene, men at opfyldelsen af kravene indgår i en løbende dialog mellem virksomhed og leverandør,” forklarer han.

Ambitionen med samarbejdet med Alexandra Instituttet var egentligt at udvikle et værktøj, der ved hjælp af kunstig intelligens kunne automatisere dataindsamlingen af virksomheders bæredygtighedsarbejde. 

Respaunce erfarede, at dataindsamlingen var mere spredt og til tider mangelfuld ude hos virksomhederne. Man valgte derfor at undersøge, hvad det er for nogle forhindringer, som virksomheder i tekstilbranchen oplever med deres underleverandører på CSR-området. 

Rapportens perspektiver

Her kommer rapporten med to perspektiver, som Respaunce bruger direkte i deres produktudvikling. 

  • Det ene handler om at gøre det nemmere for mindre virksomheder at komme i gang med at arbejde med bæredygtighed.
    Rapporten viser, at der i tekstilbranchen og i it-branchen er mange virksomheder, især de mindre, der endnu ikke er kommet i gang med at arbejde seriøst med bæredygtighed på trods af det øgede pres fra slutbrugerne.
     
  • Det andet handler om at give større mulighed for dialog i deres CSR-arbejde.
    Fordi den ene side af historien er, at virksomhederne gerne vil sikre sig, at deres leverandører lever op til slutbrugernes krav til virksomhedernes produkter. Det sikrer, at de kan sælge deres varer uden at få kritik. I den anden ende så betyder disse krav måske, at leverandørerne ikke kan leve op til dem, og derfor dropper producenterne at arbejde sammen med dem. 

  

Ifølge Ole Andreasen så ændrer det sig nu ved, at virksomhederne i Danmark rækker hånden ud til leverandørerne.

“Virksomhederne er nødt til at have en eller anden form for kontrol for at sikre sig mod kritik fra forbrugersiden mv.. Den skal blot ikke stå alene. Dialogen skal sikre, at leverandørerne bliver bedre til at leve op til kravene, og at de  forstår vigtigheden af dem i stedet for at prøve at omgå dem. Dialogen skal også gøre de danske virksomheder bedre til at forstå leverandørernes vilkår, så de i fællesskab kan finde løsninger. Det vil sikre længerevarende værdibaserede partnerskaber mellem virksomhed og leverandør,” forklarer han.

Senior Research and Innovation Manager
+45 27 26 54 79
Njalsgade 76, 2300 København S

Om samarbejdet

Samarbejdet med Respaunce bygger på en rapport, som Alexandra Instituttet har udarbejdet med udgangspunkt i den danske tekstilbranche og et mindre studie af it-branchen.

Her har man interviewet 20 tekstilvirksomheder, der alle har godt gang i CSR-arbejdet samt en række brancheeksperter fra CSR- og tekstilområdet.

Formålet har været at undersøge, hvilke udfordringer de støder på, og at undersøge, om nye digitale løsninger kan være med til at understøtte og lette CSR-arbejdet.

Projektet er et delprojekt af IBBD – Innovativ Brug af Big Data, som har til formål at hjælpe  en række SMV’er med konkrete redskaber, der kan omdanne big data til nye serviceydelser og produkter. Projektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Region Midtjylland..