The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // 2020 // Vi har evalueret pilottesten af intelligent medicinhåndtering

Vi har evalueret pilottesten af intelligent medicinhåndtering

Artikel

07-02-2020

Vi har evalueret pilottesten af intelligent medicinhåndtering

En pilottest af intelligent medicinhåndtering i tre nordjyske kommuner viser, at teknologien er næsten 100 procent sikker, og at den giver borgeren større frihed. Men totalt set kan løsningen ikke håndtere medicinen billigere end de nuværende løsninger.

Løsningen kan være billigere for nogle typer af borgere, men at den totalt set ikke kan håndtere medicin billigere for alle borgere end de nuværende løsninger.

Det viser en evaluering, som Alexandra Instituttet har foretaget for Digitaliseringsstyrelsen af Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM). TIM er et samarbejde mellem ni nordjyske kommuner, der i 2017 gik sammen om at få udviklet en ny og sikker løsning til håndtering af medicin.

Løsningen er blevet testet hos borgerne i Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner. Her har Alexandra Instituttet lavet både kvalitative og kvantitative undersøgelser, der har bestået af observationsstudier, interviews, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser og tidsregistrering.

Den intelligente løsning til håndtering af medicin (TIM) fungerer ved, at borgerne får installeret pillerobotten MedimiSmart i eget hjem. Robotten får automatisk besked om borgerens medicin via EOJ og bestiller det på apoteket. Den kontakter samtidig alarmcentralen, som så ringer borgeren op, hvis personen ikke har taget medicinen.

Evalueringen viser, at den målgruppe, som man oprindeligt havde håbet på, at medicinhåndteringen skulle inkludere, at her var den samlede business case negativ. Den viser dog også, at der kan være en god business hos nogle bestemte grupper af borgere.

Samtidig er der mange borgere, som er glade for den frihed, det giver ved, at de ikke skal være afhængige af, hvornår der kommer personale. Derudover er der visse områder med mangel på arbejdskraft på ældreområdet, og her vil den automatiske medicinhåndtering kunne erstatte de varme hænder.

Læs rapporten her.

Slides fra afslutningskonferencen kan ses her.

Head of Health IT Lab
Professor, Dr.scient.
+45 20 26 99 11
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 320
.