The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // Tre steder udfordrer danske virksomheder inden for IoT

Tre steder udfordrer danske virksomheder inden for IoT

Artikel

03-07-2019

Tre steder udfordrer danske virksomheder inden for IoT

Flere virksomheder lever i dag af at tilbyde IoT-baserede produkter og services, men der er stor spredning i modenhedsniveauet, og der ligger et stort uudnyttet potentiale hos danske virksomheder i at digitalisere deres produkter og produktion.

Der er et enormt potentiale i det, der kaldes servitization, hvor man skaber nye relationer til sine kunder. Gennem en forretningsmodel, hvor man kobler services til sine produkter, får man direkte kontakt til slutkunderne. Derved får man mulighed for at skabe mersalg, nye features i produktet og data-baserede services.

Sensordata giver også mulighed for at forudsige, hvornår et system eller en maskine skal vedligeholdes. I stedet for at handle reaktivt eller vedligeholde systemet på samme tidspunkt hver uge, kan man ud fra dataene se, hvornår det faktisk giver mening at vedligeholde. Derved sparer man tid, uden at det påvirker kvaliteten. 

Men hvorfor er flere virksomheder ikke i gang, når der er så mange gode eksempler på IoT-systemer, der skaber værdi? Virksomhederne er primært udfordret tre steder:

#1 Det gælder især mangel på kompetencer, manglende overblik over mulighederne og ændrede forretningsmuligheder.

IoT kræver for det første, at man tænker i services frem for produkt. Det kræver, at man arbejder med sine forretningsmodeller, der konstant bliver udfordret. I stedet for at sælge maskiner, der laver komprimeret luft, så skal man måske sælge komprimeret luft per kubikmeter. Hardwaren følger bare med, og så afregner man per funktion. Man skal tænke en smule anderledes, når ens produkt er en serviceaftale eller per output.

#2 Der er måske brug for andre kompetencer i virksomheden? Det er typisk en anden udfordring. Det er en avanceret opgave at kaste sig ud at arbejde med IoT og dataopsamling.

#3 For det tredje er det svært at finde de rette virksomheder, som besidder den nødvendige erfaring, der kan hjælpe én med udviklingen eller diskutere ideer. Mange efterspørger overblik over, hvem man kan lære af.

 

Derfor arbejder Nordic IoT Centre med at skabe den nødvendige kontakt mellem leverandører inden for IoT-området, så de kan hjælpe hinanden med at identificere de konkrete muligheder.

Vores bud på at overkomme de tre udfordringer er:

Lær af andre. Kast jer ud i det. Allier jer med andre leverandører inden for jeres område.


Indlægget er skrevet af Morten Wagner, Anders P. Mynster, begge fra Force Technology, og Alexandre Alapetite fra Alexandra Instituttet.

Læs indlægget i sin fulde længde her fra side 34.

Alexandre Alapetite
Senior Cyber-Physical Specialist
+45 61 69 52 47
Njalsgade 76, 2300 København S
1. etage lokale 5B04
.