Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // 2019 // Teknologisk boost til dansk konkurrenceevne

Teknologisk boost til dansk konkurrenceevne

Artikel

16-01-2019

Teknologisk boost til dansk konkurrenceevne

Cybersikkerhed, open source til sundhedsområdet, deep learning og datavisualisering. Det er et par af de områder, vi som GTS-institut netop har fået midler af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at dykke ned i de næste to år. Aktiviteterne har til formål at styrke danske virksomheders teknologiske muligheder og konkurrenceevne.

For at understøtte danske virksomheders adgang til at udnytte de nyeste teknologier medfinansierer Uddannelses- og Forskningsministeriet forskning og udvikling for mere end 600 mio. kr. samlet ved de syv danske GTS-institutter over de næste to år.

Aktiviteterne har alle potentiale til at styrke dansk erhvervsliv og er udvalgt blandt andet på baggrund af en omfattende offentlig høringsproces. De nye aktiviteter vil styrke vores muligheder for at hjælpe virksomheder med at anvende de nyeste teknologier og forskningsresultater.

Alexandra Instituttets direktør, Ole Lehrmann Madsen, siger:

Det er vigtigt for danske virksomheder, at de kan trække på den nyeste viden inden for mange områder af digitalisering. Med de nye aktiviteter får vi mulighed for at opbygge den viden om fremtidens teknologier, som virksomhederne efterspørger, men som markedet måske endnu ikke er helt klar til. På den måde kan vi tage risikoen for virksomhederne og samtidig sikre, at Danmark er med helt fremme.

Læs de korte beskrivelser af de aktiviteter, vi har fået bevilget. Det er alle områder, hvor vi nu yderligere opbygger ekspertise til gavn for danske offentlige og private virksomheder.

Det er muligt at blive en del af aktiviteterne, så hvis en eller flere af dem virker interessante, så kontakt vores vicedirektør Martin Møller.

Dansk for alle

Der er nye muligheder for automatisk at håndtere tekst til næste generation af services inden for sproget dansk. Der er dog mangel på viden og adgang til ressourcer, både i form af annoterede datasæt men også i form af metoder og værktøjsbyggeklodser.
 

Datadreven beslutningsstøtte – transparent og forklarlig dataanalyse til alle

Danske virksomheder indsamler enorme mængder ofte ud fra devisen om, at der er viden og værdi i data – hvilket i høj grad er sandt. Men for at drage nytte af de indsamlede data er det nødvendigt at analysere data med sofistikeret machine learning og visualiseringsværktøjer, så virksomheder kan udnytte data til at træffe bedre beslutninger. Dette projekt skaber tillid og tilgængelighed i datadrevne beslutningsstøtteværktøjer.
 

Digital teknologi til fremme af bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi udvikler viden, digitale services, interaktivt byrumsinventar og dataanalyser, som hjælper SMV’er med at bidrage til FNs Verdensmål nr. 11 – Udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund. Vores fokus er på digitale services til det byggede miljø i brug.
 

Fremtidens cybersikkerhed

It-sikkerhed er fremtidens konkurrenceparameter. Projektet styrker Danmark som foregangsland for cybersikkerhed og privacy, f.eks. med blockchain og kryptologi, og højner sikkerheden i virksomheder gennem fokus på en brugerrettet indsats.
 

Interaktiv visualisering af komplekse geometrier og datasæt

Vi vil øge konkurrenceevne og reducere time-to-market inden for f.eks. byggeri, geografisk information, energi og miljø ved at udvikle softwarekomponenter til interaktive visualiseringer af komplekse geometrier og datasæt.
 

Kunstig intelligens til de kreative erhverv

Det kreative erhverv er under konstant pres for at forblive konkurrencedygtigt i et globalt marked. Den største udfordring på nuværende tidspunkt er det at skabe digitalt indhold på kort tid. Dette er en udfordring, fordi det er tidskrævende håndarbejde udført af kreative medarbejdere. Projektet vil hjælpe den kreative branche i Danmark med at øge konkurrenceevnen ved at udvikle software og services, der automatiserer dele af digitalt indholds skabelse. Vi vil udnytte datadrevne tilgange og anvendt kunstig intelligens.
 

Open 4.0: Open source til datadreven innovation på velfærds-, sundheds- og medikoområdet

Datadreven innovation skaber helt nye muligheder for samarbejde i hele værdikæden på velfærds-, sundheds- og medikoområdet. Vi skaber en open source it-infrastruktur, så dansk erhvervsliv og deres kunder kan være med i denne transformation.
 

Styrkelse af Danmarks position inden for computer vision og deep learning

Med en ambitiøs og målrettet indsats inden for computer vision-teknologi vil Alexandra Instituttet styrke dansk erhvervsliv i den globale konkurrence inden for anvendt kunstig intelligens og deep learning.
 

Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

Danske virksomheder er internationalt kendt for deres kvalitetsprodukter. Dette brand skal bevares – også når produkterne gøres smarte og kobles på internettet. Det er derfor helt vitalt for danske virksomheder at have styr på IoT-sikkerheden.

Profilbillede af Martin Møller
Deputy Director
Direktionen
+45 22 15 77 99
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 224
.