The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // Nyt værktøj skal styrke beredskabets kamp mod oversvømmelser

Nyt værktøj skal styrke beredskabets kamp mod oversvømmelser

Artikel

27-10-2019

Nyt værktøj skal styrke beredskabets kamp mod oversvømmelser

Danmark er især udsat for stormflod og forhøjet vandstand her i vinterhalvåret. Et pilotprojekt af DMI og SCALGO skal nu hjælpe kommuner, forsyninger og beredskaber med at vise, hvor havvandet i Danmark kan skabe oversvømmelser. Projektet udspringer af et forskningssamarbejde i samfundspartnerskabet DABAI.

I Danmark oplever vi i stigende grad udfordringer med stormflod og forhøjet vandstand. Vi husker alle billederne af oversvømmede huse og vand i gaderne, som for de berørte er forbundet med store menneskelige og økonomiske omkostninger. Der er derfor behov for endnu bedre viden om, hvor vandet giver oversvømmelser, inden det sker.

DMI har indtil nu udelukkende leveret vandstandsprognoser og hermed ikke vist, hvilke områder der risikerer at blive oversvømmet - men det skal et nyt pilotprojekt ændre på. DMI og SCALGO har nemlig udviklet et værktøj til kommuner, forsyninger og beredskaber, som automatisk og op til fem døgn før viser, hvor i Danmark havvandet kan skabe oversvømmelser.

Vi kan se, at oversvømmelser som følge af forhøjet vandstand og stormflod er et stigende problem for mange danskere. Det er vigtigt for DMI, at vi kan bidrage til at sikre borgerne mod oversvømmelser. I første omgang skal værktøjet prøves af i virkeligheden i dialog med beredskaber, kommuner og forsyninger, siger DMI’s direktør Marianne Thyrring.

Pilotprojektet skal nu testes af myndigheder, som beskæftiger sig med oversvømmelser fx hos landets kommunale beredskaber. Og her ser de frem til at anvende det nye værktøj.

Som kommunalt redningsberedskab hilser vi dette tiltag særdeles velkommen. Det er vigtig, at vi som beredskab har nogle gode støtteværktøjer, der er med til at danne godt grundlag for planlægning af den rigtige forebyggelsesindsats, når stormflodsvarsling udfordrer farvandet ud for vores kystområder ved Øresund, udtaler beredskabschef Søren Lundhild fra Helsingør Kommunes Beredskab.

Det nye værktøj supplerer DMI’s varsling og rådgivning af beredskaberne og viser, hvor vandstandsstigninger kan medføre oversvømmelser. Det betyder, at beredskabet får bedre mulighed for at prioritere ressourcer til de mest kritiske områder før en stormflod, og at DMI’s meteorologer kan rådgive beredskaberne om oversvømmelser under en stormflod.

De kommunale beredskaber og kommunerne har længe haft et ønske om bedre værktøjer og gerne længere tid til forberedelse, når en stormflod truer med at oversvømme områder. Derfor ser vi frem til at afprøve systemet, som vi har store forventninger til. Vi håber at værktøjet, i endnu højere grad, kan hjælpe os med at målrette vores samlede ressourcer og forhåbentlig sikre at konsekvenserne er så små som muligt, fortæller Kim Lintrup, som er direktør hos Frederiksborg Brand & Redning.

Værktøjet afprøves med kommuner, forsyninger og beredskaber i et 1-årigt pilotstudie. Hvis erfaringerne er gode, kan initiativet efterfølgende gøres tilgængeligt for borgere, virksomheder og andre brugere, ligesom det vil være muligt at udvikle en tilsvarende løsning for oversvømmelser fra nedbør.

Billede fra testsiden, hvor DMI og SCALGO viser modelleret oversvømmelse fra forhøjet vandstand i havet. Siden er i pilotfasen tænkt til brug for kommuner, forsyninger og beredskaber i afprøvningen af det nye oversvømmelseskort – og derfor endnu ikke tilgængelig for offentligheden.

Fakta

  • ’Oversvømmelse fra stormflod’ er det første redskab, som automatisk viser havvandets forventede maksimale udbredelse på land baseret på DMI’s aktuelle vandstandsprognose for hele Danmark.
  • Pilotprojektet skal i pilotfasen anvendes af kommuner, forsyninger og beredskaber, som i tilfælde af varsling af forhøjet vandstand er i tæt kontakt med DMI’s meteorologer.
  • Beredskaberne kan anvende værktøjet operationelt, da oversvømmelseskortet automatisk opdateres løbende og er baseret på beregninger, som tager højde for helt lokale forhold og forskelle i vandstanden – eksempelvis mellem Syd- og Nordhavn i København.
  • Initiativet er første skridt mod varsling af oversvømmelser, som et flertal af lande i Europa allerede har etableret.
  • Pilotprojektet udspringer af et forskningssamarbejde mellem DMI og SCALGO i DABAI-projektet under Innovationsfonden.
Director Cph
Head of Data Science and Engineering Lab
Management
+45 41 15 12 48
Njalsgade 76, 2300 København S

OM DABAI

Innovationsfonden har igangsat samfundspartnerskabet DABAI, Danish Center for Analytics Driven Innovation. Centeret skal medvirke til, at Danmark tager en ledende rolle i at udnytte big data til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.

Partnerskabet samler stærke datalogiske kræfter med virksomheder og offentlige styrelser og ledes af Alexandra Instituttet. DABAIs bevilling på godt 117 mio. kr. dækker i første omgang en 4-årig periode fra februar 2016. Heraf er 45 mio. kr. finansieret af Innovationsfonden, hvortil der kommer en række egenfinansierede bidrag fra de deltagende partnere.

.