Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // Kunstig intelligens kan løse mange af de udfordringer, vi står med i sundhedsvæsenet

Kunstig intelligens kan løse mange af de udfordringer, vi står med i sundhedsvæsenet

Artikel

08-08-2019

Kunstig intelligens kan løse mange af de udfordringer, vi står med i sundhedsvæsenet

Et menneske kan overskue syv ting ad gangen. Modsat en computer, der kan kombinere al medicinsk viden og data fra alle tilgængelige journaler på samme tid. Netop den fordel vil give en langt bedre diagnostik og behandling, end vi kender i dag.

Sådan lyder det fra Anders Kofod-Petersen, vicedirektør på Alexandra Instituttet og professor i kunstig intelligens, der sammen med Morten Freil, direktør hos Danske Patienter, mener, at kunstig intelligens (AI) er en af de teknologiske løsninger, der kan være med til at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

AI kan frigøre ressourcer

Kunstig intelligens bliver allerede anvendt flere steder i sundhedsvæsenet, og det er vigtigt at vi ikke bremser den udvikling, forklarer Anders Kofod-Petersen til Danske Patienter:

Kunstig intelligens skal ses som en værktøjskasse, der rummer et kæmpe potentiale, og kan anvendes på en lang række områder. Det afgørende er, at vi får skabt de nødvendige forudsætninger for at bruge teknologien i både forskning og behandling.

Der har i Danmark længe været en diskussion om, hvordan man beskytter folks sundhedsdata på en sikker måde, uden at det går ud over mulighederne for at anvende dem i behandling og diagnostik.

Her mener Anders Kofod-Petersen, at vi er nødt til at vende det etiske spørgsmål på hovedet:

Hvis vi fortæller patienterne, at vi har valgt ikke at give dem den bedst mulige behandling, fordi vi ikke må bruge deres data, så tror jeg, at de ville reagere anderledes. Vi har allerede de nødvendige virkemidler til at anvende data og samtidig beskytte privatlivets fred.

AI kan være med til at løse mange af de udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor med flere ældre, ressourcemangel og multisygdomme.

Det er med til at frigøre ressourcer, når AI hjælper til en hurtigere behandling, og hvor patienten bliver hurtigere rask. AI kan også anvendes til at opspore tidlige signaler på forværring af patientens helbred, der kan føre til genindlæggelse.

Et andet område, der kommer til at revolutionere fremtidens behandling i sundhedsvæsenet, er personlig medicin. Her vil lægerne kunne skræddersy behandlingen ved at se på genetik og på tværs af store datasæt. Det kan eksempelvis betyde, at en kræftpatient skal have færre doser af stråler mod kræft, end hvad standardbehandlingen foreskriver.

Læs hele historien på Danske Patienters side

Director Cph
Head of Data Science and Engineering Lab
Management
+45 41 15 12 48
Njalsgade 76, 2300 København S
.