The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // Der skal nu sættes internationale standarder for kunstig intelligens, og Alexandra Instituttet har formandskabet for Danmarks indspark

Der skal nu sættes internationale standarder for kunstig intelligens, og Alexandra Instituttet har formandskabet for Danmarks indspark

Artikel

01-04-2019

Der skal nu sættes internationale standarder for kunstig intelligens, og Alexandra Instituttet har formandskabet for Danmarks indspark

I den internationale organisation for standardisering (ISO) skal det nu fastsættes, hvilke standarder der skal være for kunstig intelligens på verdensplan. Anders Kofod-Petersen, vicedirektør ved Alexandra Instituttet og professor i kunstig intelligens, er blevet udvalgt som formand for den danske delegation under Dansk Standard.

Nye teknologier inden for kunstig intelligens er i eksponentiel vækst, og vi vil i den kommende årrække se en langt større brug af teknologierne inden for mange aspekter af vores hverdag. Fordi teknologierne kommer så tæt på vores data og vores kommunikation med hinanden, er det en omfattende opgave at sætte standarderne. De skal både tilgodese juridiske og etiske hensyn, samtidig med at de gode muligheder med kunstig intelligens skal kunne udnyttes.
 
”Inden for lægevidenskaben er der eksempelvis mange muligheder for at forbedre arbejdsgangene med kunstig intelligens – et kunstig intelligens-baseret system vil kunne diagnosticere sygdomme bedre end lægerne. Men det kræver, at man som borger accepterer at levere sine personlige data til fællesskabet, så her skal vi have fundet balancen mellem individets privatliv og samfundets behov”, forklarer den nyudnævnte formand for den danske delegation, Anders Kofod-Petersen.
 
Selvom de etiske hensyn umiddelbart kan virke som en hindring for, hvordan man kan udvikle produkter med kunstig intelligens, så ser Anders Kofod-Petersen anderledes på det:

”Hvis man ser på bæredygtighed eller GDPR, er vi jo nået dertil, hvor man netop brander sig på at være ansvarlig på de områder i stedet for at se det som en hindring. Vi går alle sammen op i, at man som kunde eller bruger af et system skal have sikkerhed for, at systemet gør lige det, man har bedt det om. Det kan standarder være med til at sikre.”

 
Den danske delegation består af de følgende medlemmer:
 
Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S
Alexandra Instituttet A/S
Dansk Industri
Digitaliseringsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Forbrugerrådet TÆNK
Inteko v/ Torsten Madsen
KMD A/S
Københavns Universitet, IFRO
Københavns Universitet, SCIENCE, Datalogisk Institut

 
Udvalget mødes cirka fire gange om året. Derudover er der to årlige møder i ISO-regi. Udvalget er åbent for nye medlemmer. Henvendelse til Kim Skov Hilding, konsulent i Dansk Standard, ksk@ds.dk.

Se mere på Dansk Standards hjemmeside.

 

 

Director Cph
Management
+45 41 15 12 48
Njalsgade 76, 2300 København S
.