Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // Inspiration til nyt liv i skolens rum i Oslo

Inspiration til nyt liv i skolens rum i Oslo

Artikel

31-07-2019

Inspiration til nyt liv i skolens rum i Oslo

Vores evaluering af skolens rum i Oslo giver forvaltning, politikere og medarbejdere inspiration til nyt liv i skolen, og deres visioner om et lærende og levende skolemiljø får luft under vingerne.

I Oslo har man siden 2010 bygget nye skoler efter et nyt standardprogram, der hedder Bygg for læring. Fem af skolerne står klar, og nu er det blevet hverdag og tid til at evaluere, hvordan det reelt ser ud, når plan, vision og virkelighed mødes.

Så hvordan får man udarbejdet en grundig og involverende evaluering, når erfaringerne skal komme forvaltning og brugere til gode? Man kigger mod Aarhus, hvor Eva Bjerrum med sit team hos Alexandra Instituttet har specialiseret sig i den type evalueringer. 

Fokusområder der giver ønsket effekt

Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst, New Ways of Working, har gennem 3 måneder været ude på de fem skoler i Oslo sammen med sit evalueringsteam, og de har netop overleveret rapporten Evaluering: Bygg for læring. Det betyder, at både Oslo Utdanningsetat, politikere og medarbejdere har fået en klar indsigt i, hvordan skolerne bruges og dermed en klar ide om, hvilke fokusområder, de skal prioritere for at opnå den effekt, de ønsker.

Cecilie Hansen, sektionschef for afdeling for skoleanlegg i Oslo, forklarer:

”Vi stod overfor at skulle evaluere, om vores skoler er bygget i tråd med Bygg for læring, og om Bygg for læring har haft den ønskede effekt. Eva Bjerrum og hendes teams’ metoder får deltagerne til at føle sig involveret og ikke evalueret. Det gør en forskel, så vi har været svært fornøyd med arbejdet.” 

Indsigt puster liv i skole og vision

Ifølge Cecilie Hansen er rapportens resultater blevet præsenteret på skolerne, og de vil arbejde videre med hver enkelt skole. Og det er vigtigt for, at de indsigter, de nu har fået, kan få liv.

”Der ligger helt klart noget organisatorisk og kulturelt, der ikke bare sådan lige ligger i tråd med de nye visioner. Håbet er jo, at skolens rum og arkitektur skal fremme den omstilling, men det kræver eksempelvis, at vi involverer skolelederne tidligere eller ansætter nogle folk, der kan hjælpe med det”, siger hun. 

En af øjenåbnerene var, hvor meget skolens rum reelt blev brugt. Observationer af hele skolens rum – både udeareal, klasselokaler og fællesrum – samt interviews med lærere, ledere og børn over flere døgn viste, at mange muligheder slet ikke var taget i brug. Det er nu et område, de vil sætte ind overfor og være opmærksomme på, når de åbner nye skoler til august.

”Eksempelvis gik det op for os, at for mange specialrum står ubrugt i undervisningstiden. Det er da tosset; lad os finde en løsning. Så kommer ideerne ud fra det, man faktisk har ønsker om at opnå og den praksis, der faktisk foregår”, understreger Cecilie Hansen.

Formidling af resultater spiller en vigtig rolle

Netop forholdet mellem udlevet kultur og ønsket vision er det, Eva Bjerrum undersøger. Fra dagligdagsliv til undervisning. Og formidling af de resultater er noget, hun tænker meget over. 

”En god evaluering skal gøre, at man tør få det, vi ser, at vide på en konstruktiv måde. Vi bruger lige så meget tid på at tænke over formidling af, hvordan vores konklusioner får liv bagefter, som de indsigter, vi får. Formidling er en rigtig vigtig del af overlevering og dermed implementering”, siger Eva Bjerrum. 

Hun har lavet lignende undersøgelser for Aarhus og Silkeborg Kommuner men også for virksomheder som ARLA og Novo Nordisk.

”At du bygger ud fra en pædagogisk vision er ikke ensbetydende med, at det så sker. Du skal lave initiativer, der arbejder med de rum, hvor aktiviteterne skal foregå. Det kan være, du gerne vil have mere inddragende undervisning og mere aktivitet mellem rummene. Men det kræver, at lærerne oplæres, og at undervisningen tilrettelægges efter det”, forklarer Eva Bjerrum.

Det er Eva Bjerrums erfaring fra sit mangeårige arbejde med at evaluere og rådgive omkring arbejde og rum. Det var også en øjenåbner for Cecilie Hansen.

”Når du ansætter nye lærere og oplærer eksisterende, skal de købe ind på den måde, man gerne vil bruge skolerne på. Vi har fået gode ideer til, hvordan vi får udnyttet rummene, så de støtter op om visionerne. Vi vil nu kigge på andre måder at undervise på og på, hvordan vi oplærer vores lærere”, siger Cecilie Hansen.

De mange indsigter er nu overleveret på alle skoler og på det politiske niveau. Alle har ifølge Cecilie Hansen taget godt imod tilbagemeldingerne.  

Styr på proces giver ro i maven

Netop helhedstanken og styr på processen hele vejen fra observation, inddragelse, interviews, analyse og overdragelse har gjort en forskel for opdragsgiver og de aktiviteter, de nu har mod på at iværksætte.

”Eva Bjerrum og hendes team har leveret et grundigt stykke arbejde hele vejen rundt, og det har gjort det nemmere for os at finde de fokuspunkter, hvor vi kan sætte ind. Der er helhed i leverancen, og vi er med i hele processen: Hvordan viden og indsigt bliver præsenteret og implementeret for lærere, hver enkelt skole, hvert team og det politiske niveau. Det skal man ikke underkende i en bureaukratisk organisation”, understreger Cecilie Hansen.

Udvalgte fokusområder

  • "Vi skal fremover være mere tydelige på, hvordan nye skoler tages i brug. Det løser vi ved selv at have rumvejledere på de nye skoler." 
  • "Vi skal koble skoleledere på tidligt i processen."
  • "Vi vil revurdere logistikken, og hvordan vi møblerer lokaler og fordeler rummene."
  • "Vi vil sikre tydeligere pædagogiske funktionsbeskrivelser inde og ude."
Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332

Baggrund for evalueringen

Skolerne Munkerud, Granstangen, Tokerud, Teglverket og Fernanda Nissen er bygget efter standardprogrammet Bygg for læring, med udgangspunkt i Bystyresak sak 397 Standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler – Bygg for læring – Byrådssak 169 av 01.07.2010. Disse skoler er evalueret iht. punkt 7 i sagen: "De ferdige skoleanleggene skal evalueres systematisk og resultatene skal dokumenteres. Erfaringene skal komme Utdanningsetaten og brukerne til gode."

Alexandra Instituttet gennemførte evalueringen på de 5 skoler i samarbejde med ERIK arkitekter i efteråret 2018. En række norske referenceskoler samt erfaringer fra skoleevalueringer i Danmark blev ligeledes inddraget i evalueringen.

Teamet fra Alexandra Instituttet bestod af Principal Organisation Analyst Anne Bøgh Fangel, Senior Anthropologist Mia Kruse Rasmussen, Anthropologist Suzan Tugcu og Distinguished Organisation Analyst Eva Bjerrum.

 

.