Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // Deep learning hjælper Worksystems med at kategorisere svejsedokumenterne

Deep learning hjælper Worksystems med at kategorisere svejsedokumenterne

Artikel

26-08-2019

Deep learning hjælper Worksystems med at kategorisere svejsedokumenterne

Deep learning er en teknik, der kan genkende dokumenter og bruges til at automatisere dokumentationsprocesser. En svejser skal i dag eksempelvis indsamle og udfylde en lang række dokumenter og certifikater, der dokumenterer, at svejsningen er udført korrekt. Den proces forstyrrer flowet i arbejdet og tager tid, så jo hurtigere og lettere en svejser kan udfylde certifikaterne, des bedre.

Det er netop den niche, som it-virksomheden Worksystems har specialiseret sig i. Deres software, Worksystems Weld, sørger for, at al dokumentation bliver organiseret ordentligt. Det betyder, at deres kunder kan vinke farvel til de store ringbind og papircertifikater. De er blevet udskiftet med en smartphone, der automatisk genererer en kvalitetsrapport som PDF, som de kan aflevere til en kunde. Systemet bliver bl.a. brugt af svejsevirksomheder. Søren Fredslund Andersen, direktør i Worksystems, forklarer:

I en typisk svejsesituation er der en lang række dokumenter som tegninger og certifikater. De kommer typisk dumpende i en uordnet rækkefølge, så vores forretningsidé er at strukturere den uordnethed, så selve dokumentationen ikke sker på bagkant, men i stedet understøtter processen.

Worksystems er en af fire danske virksomheder, der har deltaget i projektet Innovativ Brug af Big Data, der har til formål at udbrede teknikker inden for deep learning til især mindre danske virksomheder. I det konkrete samarbejde med Worksystems har man undersøgt, om man kan få computeren til udføre endnu flere af de monotone arbejdsgange og dermed kan skære administrativt arbejde i svejsevirksomhederne væk.

Her har man udviklet en prototype, der automatisk kan genkende certifikater, tegninger og andre dokumenter.

Vi har kunnet se, at der var nogle muligheder med AI og maskinlæring, men vi har været lidt usikre på, hvordan vi skulle gribe det an. Samarbejdet har været en uvurderlig hjælp for os. Vi er blevet introduceret til teknologien og har fået udviklet nogle prototyper. Det har været en utrolig stor hjælp for en lille virksomhed at blive guidet og få formidlet den viden. Det betyder, at vi kan arbejde kvalificeret med deep learning fremadrettet.

På den korte bane forventer Worksystems at implementere en metode, der ved hjælp af deep learning kan genkende dokumenttyper, som bliver uploadet. Det kommer ikke nødvendigvis brugeren til gode med det samme, men kan bruges til at teste implementeringen og optimere den, før brugerne vil opleve et “selvtænkende” system.

Forretningsmæssigt håber Søren Fredslund Andersen, at større industrielle aktører som Novo eller Ørsted begynder at stille krav til, at svejsedokumentationen bliver afleveret, når deres leverandører af svejseydelser er færdige med svejsningen, så der ikke går en uge, inden at de får den.

En af Worksystems’ kunder er svejsevirksomheden 3W Industriservice, der ligger i Munkebo på Fyn. Og de er netop i gang med at bygge hele deres forretning op omkring Worksystems Weld og hurtig aflevering af dokumentation.

De udfører svejsninger og er ved at få godt fat inden for vindmølleindustrien. Det betyder jo noget, at man kan melde en mølle klar, lige så snart svejsningen er færdig. Når svejseren kravler ned ad mølletårnet, så kan personen sende dokumentationen med det samme, i stedet for at den først skal ind via en dokumentationsafdeling og dermed kommer 3-4 dage senere. Det er en kæmpe gevinst.

Visual Computing Engineer
+45 53 37 14 44
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Nygaard bygningen, 3. etage lokale 305

FAKTA

Projektet er et nyt innovativt samarbejde mellem fire virksomheder, Aalborg Universitet og Alexandra Instituttet. Samarbejdet foregår i regi af projektet Innovativ brug af big data og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Region Midtjylland.


Worksystems ApS har et SAAS (Software as a service) produkt, der hedder Worksystems Weld, som hjælper metalvirksomheder, der arbejder med svejsning inden for områder, hvor der stilles krav til arbejdets kvalitet. Det gælder fx kraftværker, medicinfremstilling og kemisk industri.

Systemet holder styr på, om arbejdsprocesserne og dokumentationen for processerne bliver fulgt. Det er forbundet med enorme mængder af dokumenter og registreringer, og her ser man et potentiale i, hvis man kan få deep learning til at forstå dokumenterne og dermed lette arbejdsprocessen.

 

 

.