The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // DABAI: Regionshospitalet Randers tester digital krystalkugle

DABAI: Regionshospitalet Randers tester digital krystalkugle

Artikel

18-09-2019

DABAI: Regionshospitalet Randers tester digital krystalkugle

Nyt, avanceret planlægnings- og prognosticeringsværktøj baseret på machine learning kan forudsige behovet for sengepladser og spotte risikopatienter, som kræver særligt fokus. Den digitale krystalkugle testes som det første sted på Regionshospitalet Randers – og potentialet er stort. Det skriver Systematic i en pressemeddelelse.

Pressemeddelse fra Systematic, deltager i samfundspartnerskabet DABAI.

Det ville være nemmere at sikre, at der altid var en ledig seng på den rigtige afdeling, hvis personalet på hospitalerne kunne se ind i fremtiden og forudsige, hvor mange patienter, der bliver indlagt akut i løbet af ugen, hvor længe de er indlagt - og på hvilke afdelinger. Hvis man samtidig også kunne udpege, hvilke patienter, der med stor sandsynlighed vil opleve komplikationer og genindlæggelse, så ville sygehuspersonalet kunne tilrettelægge behandlingen derefter – og forhåbentlig undgå begge dele.

Indtil nu har personalet på Regionshospitalet Randers tilrettelagt patientforløb ud fra forventninger og erfaring, men det er ikke altid nok til at undgå overbelægning, uhensigtsmæssige overflytninger og genindlæggelser.
Big data baner vej for bedre patientsikkerhed

Men der er hjælp på vej. I et pilotprojekt skal Regionshospitalet Randers afprøve et nyt, innovativt planlægningsværktøj, som via avanceret machine learning kan spå om fremtidige indlæggelser med stor sikkerhed. Pilotprojektet er en del af det Nationale Big Data forskningsprojekt DABAI (Dansk center for Big data Analysedrevet Innovation), og løsningen, der har fået navnet Columna Patientflow, udvikles af softwarevirksomheden Systematic i samarbejde med Region Midt.

Løsningen fungerer ved, at man fodrer en computer med store mængder historiske data for flere års indlæggelser på afdelingerne. Herefter finder computeren systematik og afvigelser i materialet, og sammen med aktuelle data fra afdelingerne danner dette baggrund for prognoser om fremtidige indlæggelsers varighed og forløb.

Læs hele pressemeddelelsen her


Foto: Regionshospitalet Randers

Director Cph
Head of Data Science and Engineering Lab
Management
+45 41 15 12 48
Njalsgade 76, 2300 København S

OM DABAI

Innovationsfonden har igangsat samfundspartnerskabet DABAI, Danish Center for Analytics Driven Innovation. Centeret skal medvirke til, at Danmark tager en ledende rolle i at udnytte big data til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.

Partnerskabet samler stærke datalogiske kræfter med virksomheder og offentlige styrelser og ledes af Alexandra Instituttet. DABAIs bevilling på godt 117 mio. kr. dækker i første omgang en 4-årig periode fra februar 2016. Heraf er 45 mio. kr. finansieret af Innovationsfonden, hvortil der kommer en række egenfinansierede bidrag fra de deltagende partnere.

.