Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // SMV’er skal rustes til digital transformation

SMV’er skal rustes til digital transformation

Artikel

24-04-2018

SMV’er skal rustes til digital transformation

Alexandra Instituttet er med i projektet Digital Business Transformation, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med den digitale omstilling.

Større danske virksomheder har de seneste år generelt været hurtige og gode til at investere i digitalisering. Omvendt halter de mindre og mellemstore virksomheder efter. En opgørelse fra Det Digitale Vækstpanel viser, at 75 procent af landets største virksomheder har en avanceret grad af digitalisering, mens det kun gælder for 30 procent af de mindre virksomheder. Det kræver tid og ressourcer, hvilket der ofte er mangel på. Men nu er der hjælp at hente. 

Projektet Digital Business Transformation har fået 6,5 millioner kroner til at løse den opgave. Det kommer til at ske i praktiske forløb med udvalgte virksomheder og i samarbejde med eksperter og førende test- og demonstrationsfaciliteter. 

”Det er en udfordring for mindre og mellemstore virksomheder at omfavne de muligheder, der ligger i at agere digitalt. Både i forhold til de interne processer og i forhold til at omstille sin produktportefølje og sin distribution til en mere og mere digital virkelighed,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond.

Det er DTU Compute, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og CLEAN, der i praksis gennemfører projektet, der sigter efter at give virksomheder inden for cleantech-branchen et digitalt løft og udvikle virksomhedernes digitale kerneforretning.

Kræver tid og ressourcer

Ifølge Rasmus Bækby, der arbejder med digital forretningsudvikling i Alexandra Instituttet, kræver det både tid, ressourcer og kompetencer at få indført et digitalt mindset i en virksomhed. 

Større virksomheder har bedre forudsætninger for omstillingen. De har flere ressourcer og kan nemmere tage fat i nogle områder, som kan være med til at drive en digital omstilling. Udfordringerne for større og mindre virksomheder er dog de samme. Det er bare lidt ulige forudsætninger. Men både større og mindre virksomheder bliver også ramt af mangel på it-kompetencer og den flaskehals, der er i øjeblikket. 

Kultur er den største barriere

Og som mindre virksomhed ligger hele løsningen ifølge Rasmus Bækby ikke nødvendigvis i at gå ud og ansætte en masse it-folk. Den største barriere for omstillingen handler om kultur og adfærd i virksomhederne. Det peger en rapport fra McKinsey også på. 

“Det er også det, vi ser, når vi er ude at tale med virksomhederne. Det kræver rigtig meget at få etableret det mindset, som skal til, for at drive en digital transformation i en virksomhed. Det kræver nye kompetencer og en ny måde at organisere sig på. Og hvis du er en lille håndværksvirksomhed på 25 personer, som godt ved, at det digitale er kommet for at blive, så tager det tid at overbevise hele organisationen om, at man skal tage nogle andre elementer ind i kerneforretningen. Og de ressourcer har de færreste,” forklarer Rasmus Bækby.

Teknologi, mennesker og forretning

Som virksomhed handler det om at se de digitale muligheder og udfordringer ud fra et holistisk perspektiv. Altså samspillet mellem teknologi, mennesker og forretning. Det er netop ideen med forløbet i projektet. Det starter med et inspirationsforløb, og derefter tager man fat i de teknologiske udfordringer, og til sidst bliver der koblet nogle tech-kompetencer på.

“Jo bedre billede man har af, hvordan teknologi, mennesker og forretning påvirker hinanden, jo mere parat er man til den digitale transformation. Ny teknologi kan være en vigtig driver for omstillingen, men det bliver kun en succes, hvis forretning og organisation følger med. Omvendt nytter det ikke at tage nye teknologier ind, blot fordi der er tale om en hype. Man skal stille sig selv spørgsmålet: Hvad vil vi med de nye teknologier, og hvad skal de løse for os?,” forklarer Rasmus Bækby.

Profilbillede af Rasmus Bækby
Senior Digital Business Strategist
+ 45 40 35 40 66
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 335

Om Digital Business Transformation

Projektet består af fem hovedaktiviteter 

Det første er Screening og Kvalificering. Her bliver op mod 100 virksomheder screenet, og ud af dem får 30-40 hjælp til at konkretisere deres udfordringer. Ud af dem bliver 15-20 forpligtet til at deltage i det videre forløb.

I næste forløb, Digital Open Office, kommer de kvalificerede virksomheder til at gennemgå flere forløb med fokus på teknologi, personale og forretning.

I Explore bliver der afholdt seks Digital Open Labs, hvor virksomhederne får mulighed for at få erfaring med digitale teknologier.

I Digital Integration får virksomhederne mulighed for at arbejde med implementeringen af deres digitale erfaringer – set i forhold til det forretningsmæssige, teknologiske og menneskelige perspektiv.

Den sidste aktivitet handler om netværk. Der vil løbende blive afholdt netværksmøder, så virksomhederne kan lære af hinanden.

Læs mere om projektet her

.