Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Et hus er en datacentral

Et hus er en datacentral

Artikel

22-03-2018

Et hus er en datacentral

Hjemmets fire vægge er fremover en direkte kommunikationskanal mellem beboerne og fremtidens leverandører. Med støtte fra Industriens Fond stiller et nyt forskningsprojekt på Aarhus BSS skarpt på denne digitale udfordring for byggebranchen. Alexandra Instituttet er med som partner.

Et hus er ikke længere blot et hus, som vi kan opholde os i. Bygninger bliver i stigende grad interaktive, digitale informationstjenester, dataleverandører, serviceleverandører og kommunikationskanaler. Det skaber rum for nye forretningsmodeller og en digital omstilling i industrien.

”Virksomheder der tidligere var business-to-business underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og brugere. Ad den vej opsamles store mængder data om forbrugsvaner og behov. Den viden kan omsættes til nye produkter og services, men kan også ændre kundeforhold og værdikæder markant. Det betyder, at nuværende producenter og leverandører presses af mere digitalt parate aktører på markedet, og at man overalt i erhvervslivet – ikke bare i byggeriet – må tage stilling til digitaliseringen,” siger adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.

Data opsamles overalt

Varmepumper, vinduer, el-, vand- og varmesystemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe, sundhedsydelser og mange andre ting udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home. Her er leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren central.

”For hele byggebranchen og for leverandører til byggeindustrien betyder det store omvæltninger, der resulterer i nye salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier og nye eksportmarkeder. Digitaliseringen omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem,” siger professor Børge Obel fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, som har modtaget bevillingen på 5,23 millioner kroner fra Industriens Fond i forbindelse med fondens særlige indsats på digitaliseringsområdet.

Nye forretningsmodeller

Alexandra Instituttet er partner i projektet og skal blandt andet være med til at udvikle og organisere living labs. Det er strategi- og innovationsforløb, der både henvender sig til virksomheder, der allerede leverer eller producerer Smart Home-løsninger, og til traditionelle virksomheder, der ikke er vant til at arbejde datadrevet.

”Mange traditionelle produktionsvirksomheder er udelukkende vant til at levere til business-markedet. Men i kraft af, at de begynder at arbejde med datadrevne processer eller udvikler en app, så får de lige pludselig slutkunden i røret. Derfor vil der være fokus på, hvad det betyder for den enkelte virksomhed, deres forretningsmodel og deres tilgang til deres kunder, når de bliver datadrevne," siger Rikke Lillelund Wetterstrøm, der sammen med Merete Carlson er tovholdere på projektet.

“Omdrejningspunktet for forløbet er det mindset, som virksomhederne skal have ændret. Det gælder især de virksomheder, som ikke er fødte Smart Home-leverandører, men som gerne skulle blive det. For dem er det en kæmpe transformation at skulle igennem, for at de kan udnytte forretningspotentialet bedst muligt, modsat de virksomheder der er født digitale, og som fra starten har haft slutbrugeren med i deres forretningsmodel. De traditionelle produktionsvirksomheder i denne branche skal først til at lære at interagere med slutkunden,” fortæller Merete Carlson.

Strategi- og innovationsforløb for virksomheder

Projektet Smart Home skal i løbet af de næste to år udvikle og afprøve et strategi- og udviklingsforløb for virksomheder, der vil udvikle nye, digitale forretningsmodeller. Forløbet vil blive udviklet i samarbejde med først 10 virksomheder inden for Smart Home-industrien og vil senere blive tilbudt til yderligere 100 virksomheder.

Parallelt med forløbet opsamler forskerne viden om Smart Home-kunders erfaringer og behov og om virksomhedernes digitale modenhed. Denne viden inddrages i udviklingsforløbet og bruges til udvikling af en app, som virksomheder kan bruge til at måle deres egen digitale modenhed. Processen og appen vil give virksomhederne input til, hvor de bør sætte ind for at sikre vækst.

Virksomhederne vil desuden blive tilbudt at deltage i en Master Class om digital transformation med internationale eksperter og forskere.

Derudover vil der blive produceret en række videnskabelige artikler på baggrund af projektet. Ud over forskere fra Aarhus BSS deltager også forskere fra MIT (Massachusetts Institute of Technology) og Universität Rostock. Alexandra Instituttet er partner på projektet.

Læs mere om projekt Smart Home.

Profilbillede af Rikke Lillelund Wetterstrøm
Head of People, Technology and Business Lab
+45 51 18 11 82
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 338
.