The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Ny evaluering af Aarhus Kommunes store RULL-satsning

Ny evaluering af Aarhus Kommunes store RULL-satsning

Artikel

28-08-2018

Ny evaluering af Aarhus Kommunes store RULL-satsning

Opnår vi det, vi ønsker, når vi bygger nyt eller bygger om? Det spørgsmål stillede Aarhus Kommune sig i forbindelse med evalueringen af RULL-programmet – Rum til Leg og Læring. Læs resultaterne i den nye rapport udarbejdet af Alexandra Instituttet.

Evalueringen af Aarhus Kommunes store satsning RULL er netop udgivet.

Flere og flere kommuner får øjnene op for, at observation af praksis giver mere værdi til en videre strategi end mere klassisk evaluering. Evalueringen af bygningers brug blev lavet af følgende team i Alexandra Instituttet: Eva Bjerrum, Camilla Køllsen, Anne Bøgh Fangel, Suzan Tugcu og Mia Kruse. De er nu på vej til en lignende opgave i Oslo.

Hent deres rapport og anbefalinger her.

Kompetence og grundighed er guld værd for den videre proces 

Aarhus Kommune ønskede en evaluering af RULL-programmet, som Aarhus Kommune siden 2008 har udviklet til pædagogisk og teknisk modernisering af dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Lene Vestervang Olsen, koordinerende projektleder, Aarhus Kommune, om samarbejdet med Alexandra Instituttet:

 Jeg havde hørt og set om Eva Bjerrums arbejde i Silkeborg Kommune om observering af, hvordan pædagogik og bygninger spiller sammen. Det vigtige for os var at finde ud af, hvad er det egentligt, der sker med vores byggerier, når byggeriet tages i brug, understøtter det den pædagogiske praksis og organisering, som forudsat? Vi ønskede at få viden om, hvordan de forskellige faser i anlægsprojektet spiller sammen og understøtter den gode ibrugtagning, og om vores bygninger bliver brugt, som det var forudsat i programmeringen af anlægsprojekterne.
 
Der er ingen tvivl om, at Alexandra Instituttet har fuldstændig styr på deres metode og på at køre en veltilrettelagt proces. Det har været en rigtig fin kombination af deres kompetence og så stadig i fællesskab med os finde ud af, hvad vi skulle undersøge og hvordan. De er meget grundige. De gjorde meget ud af at få os til at nå frem til, hvad det egentligt var vi ville, og hvad evalueringen egentligt skulle indebære. Vi har været med under hele processen, og der har været en grundig feedback til dem, der blev observeret. Det betød en god 360 graders proces med personale, projektledere og de overordnede ansvarlige for projektet.

Vi står tilbage med fine retningslinjer for rollefordelingen og ledelse af anlægsprojekter. Eksempelvis blev det meget tydeligt for os, at en ny leder på en skole skal sættes ind i de tanker, der er tænkt ind i bygningens struktur og udformning, som skal understøtte den pædagogiske praksis og organisering. Det er ikke kun drift og organisation, der er vigtigt for det strategiske ledelsesarbejde. Vi har brugt rapportens anbefalinger som grundlag for de udarbejdede retningslinjer, som nu er sat i drift. Retningslinjerne har fået god opbakning på både direktions- og områdechefniveau.

Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332

Baggrund for RULL-evalueringen

I 2008 blev det første sæt af principper for programmet udviklet, som senere er opdateret med yderlige en række kategorier for RULL-læringsmiljøer. Den samlede liste af kriterier/principper er udtryk for RULL-konceptets grundværdi om, at forandringer på institutionerne set i et 0-18 års perspektiv sker i samspillet mellem fysiske og organisatoriske rammer samt pædagogisk praksis. Konceptet er samlet i det, der kendes som RULL-blomsten, som er en model for RULL-programmets grundværdier og antagelser.

Det overordnede evalueringsspørgsmål har været: Har RULL sat en retning og skabt en pædagogisk udvikling i læringsmiljøerne på institutionerne i et 0-18 års perspektiv? RULL forstås i denne sammenhæng både som program, arbejdsmetoder, processer og konkrete aktiviteter.

Evalueringsspørgsmålet er undersøgt i syv cases i foråret 2017. For hver case har Alexandra Instituttet analyseret forandringsprocessen, RULL-evalueringskriteriernes/-princippernes udmøntning i praksis samt den pædagogiske betydning af de nybyggede rum og bygninger.

Rapporten sammenfatter effekten af RULL-programmets indsats. Et separat referencedokument opsummerer den generelle forandringsteori og samler op på evalueringens operationalisering af de oprindelige RULL-evalueringskriterier.

.