Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Hvilke drømme har det byggede miljø til brug af digital teknologi i fremtiden?

Hvilke drømme har det byggede miljø til brug af digital teknologi i fremtiden?

Artikel

30-01-2018

Hvilke drømme har det byggede miljø til brug af digital teknologi i fremtiden?

Også byggebranchen bliver ramt af ”disruption”, og det er svært for én aktør alene at overskue, hvordan digital teknologi kan være med til lige at få deres forretningsidé til at vokse.

Alexandra Instituttet har taget temperaturen på nogle af de vigtige aktører i det byggede miljø og gennem en kvalitativ undersøgelse hørt til hvilke drømme og indsatser, de ser nødvendige for fremtiden.

I Danmark har vi i mange år haft fokus på produktionsprocessernes effektivitet. Udviklingen fra tegninger til modeller og dernæst fra 2D til 3D, 4D eller 5D har medført store forandringer på måden, hvorpå byggeri og design produceres i dag. Men digitaliseringen vil i stigende grad have afgørende betydning for innovationen af byggeriets produkter og ikke kun processer.

Digitalisering har afgørende betydning for byggeriets produkter

’Disrupt or die’ siger flere og flere, og vi ved f.eks. nu, at der ikke er nogen fremtid i at effektivisere produktionen af CD’er og DVD’er for at overleve inden for musik- og filmbranchen, når virksomheder som Spotify og Netflix kan levere medier digitalt som en service over nettet.

Inden for arkitektur, design og byggeri vil mange bygningselementer så som vinduer, ydervægge og lysarmaturer ligeledes skulle gentænkes i en Internet of Things kontekst. Også byggebranchen – eller hvad der i dag kaldes ”det byggede miljø” – disruptes.

Byggebranchen disruptes

Med ”Build 4.0” er alt i princippet oppe at vende. Digital teknologi er kommet for at blive, og med dette er der opstået nye muligheder for byggebranchen. Der er mange spillere i det byggede miljø, der nu er interesseret i at få mere konkret viden om, hvordan vi kan forme fremtidens fysiske omgivelser. Det kræver samarbejde på tværs af rådgivende ingeniører, arkitektfirmaer, teleselskaber, tech virksomheder, borgere og byplanlæggere at udvikle de bedste og mest innovative løsninger.
 
- Digital teknologi er allerede i dag en stor del af de fleste menneskers hverdag, og vi er for længst forbi diskussionen om, hvorvidt det er her for at blive. Men de forskellige aktører tænker naturligvis på, hvordan det kan være med til at få netop deres forretning til at vokse, og hvordan de kommer derhen? Internationalt ser vi allerede mange eksempler på, hvordan det byggede miljø vil blive påvirket positivt af teknologi – f.eks. kan en lancering af selvkørende biler i større byer betyde, at over 50% af vejene lige pludseligt kan bruges til offentligt areal, siger Team Leader og Architect MAA Liselott Stenfeldt, Interactive Spaces Lab.


 
Liselott har for BLOXHUB i projektet ”Digital Futures the Built Environment” taget temperaturen blandt 60 aktører med relation til byggebranchen for at få et indblik i deres specifikke visioner og udfordringer ift. digitalisering i det byggede miljø. Hvor ser de behovet og mulighederne, og hvad drømmer de om? Hermed kommer et par key takeaways af, hvad branchen gerne vil se ift. brug af digital teknologi.

Som bygherrerådgiver kan vi facilitere at digitale værktøjer tages i brug og lave alliancer og netværke med andre fagområder for at finde løsninger. Vi finder ikke løsningerne inden for branchen alene.
- Ingeniør- og rådgivningsvirksomhed, Digital Futures the Built Environment.

Key takeaways: Fremtidens brug af digital teknologi

Demoprojekter ja tak

Det kan være frustrerende ikke at vide, hvad der venter. Man ved, at det er en kulturændring, der skal til. Man skal investere i innovation, men det er svært at afsætte midler, når vi ikke har demoprojekter og de gode eksempler.
 
- Vi ser et stort behov for, at man igangsætter konkrete pilotprojekter, som kan være med til at vise eksempler på og visioner for, hvordan fremtidens by kan komme til at se ud. Ved at bruge prototyper som katalysator for et tværgående samarbejde mener jeg, at vi kommer længere og dybere ned i arbejdet. At kunne arbejde efter en mere konkret vision, tror jeg, kan være med til at gøre en virksomhed mere risikovillig ift. at investere, forklarer Liselott. Det at foretage analyser løbende af resultaterne i pilotprojekter – både adfærdsmæssige og økonomiske – mener jeg også, kan være af stor værdi.

TREE.0 er et eksempel på et borgerinddragende projekt, der havde til formål at afprøve nye former for aktiviteter, der kunne bidrage til at ændre adfærd i byens rum.  
 

Opsaml erfaringer og del data

Der er et ønske om at dele data og udvikle åbne standarder for at modvirke datamonopoler. Og der er et behov for at prioritere deling af viden på tværs. Samtidig skal branchen specifikt finde ud af, hvad big data er for dem. De skal gøre sig klart, hvad formålet er med digitale projekter. De efterspørger også en større ærlighed omkring teknologiens rolle og plads, og så skal man tænke menneske og teknologi sammen.

Vi kan ikke designe nye løsninger ind uden at tænke på teknologi. Det er dog vigtigt, at vi ikke med fokus på teknologi glemmer mennesket – i processerne og resultaterne. Mennesket er nødt til at stå i fokus for at skabe gode byggerier og rum i byerne. Teknologi er en underliggende driver for os.
– Ingeniør- og rådgivningsvirksomhed, Digital Futures the Built Environment.

Fremover tror jeg, at der ligger en enorm værdi i at arbejde systematisk med big data-indsamling og -analyse ifht. menneskers adfærd i det byggede miljø
– Ingeniør- og rådgivningsvirksomhed, Digital Futures the Built Environment.
 

 

Bedre og mere inddragende processer

Med udbredelsen af smartphones med kameraer og avanceret 3d-grafik og Augmented Reality er der opstået en række muligheder for at understøtte konstruktionsprocesser, vejvisning, vedligehold og facility management.

Digitale processer er grundlæggende for meget af vores arbejde, og adgang til flere typer af primært vidensindsamlingsværktøjer ville være spændende. Det handler for os om at få ordentligt hold i virkeligheden evt. gennem digitale processer.
– Designvirksomhed, Digital Futures the built environment.

Digitale værktøjer er spændende, hvis de kan tilføre merværdi eller lette arbejdsprocesser.
– Produktionsvirksomhed, Digital Futures the Built Environment.

Et brugbart digitalt værktøj kunne være en VR-brugergrænseflade, der muliggjorde projektudvikling. I dag anvendes de kun til fremvisning, mens alt arbejde stadig udføres traditionelt med tastatur/mus/skærm.
– Ingeniør- og rådgivningsvirksomhed, Digital Futures the Built Environment.

Her kan aktørerne bidrage

Styrke det tværfaglige samarbejde.
Sikre adgang til de data/den viden, der akkumuleres i de digitale bygningsmodeller.

– Arkitekt, Digital Futures the Built Environment

Arbejde mere med vores produkter som services og tænke dem mere digitaliseret.
Bedre netværk og samarbejde mellem teknologier for at sikre smarte løsninger.

– Produktionsvirksomhed, Digital Futures the Built Environment

Kunne igangsætte og udarbejde strategiske mål for at kunne identificere fremtidige muligheder i markedet. Nøgleordet er standardisering og kvalitetsstyring af data.
– Ingeniør- og rådgivningsvirksomhed, Digital Futures for the Built Environment

Profilbillede af Liselott Stenfeldt
Head of Interactive Spaces Urban Studio - Architect MAA
+45 61 70 95 06
BLOX, Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K

Digital Futures for the Built Environment

Undersøgelsen blev lavet i projektet ”Digital Futures the Built Environment” for BLOXHUB.

Der er i projektet brugt kvalitative og inddragende designmetoder, og ca. 60 personer fra virksomheder i det byggede miljø har bidraget til en snapshot-undersøgelse af, hvor byggebranchen er i dag ift. at bruge digital teknologi. Der har været fokus på emner, der rækker ud over digitalisering af selve konstruktionsprocessen, og konkrete behov, visioner og udfordringer er blevet afdækket og nedskrevet i diagrammer og citater fra deltagerne.

Hvorfor Alexandra

Undersøgelsen skal inspirere fremad og åbne for nye muligheder, hvor digital teknologi kan ses som noget, der rækker ud over eksempelvis datastandardisering og BIM-modeller. Instituttets Interactive Spaces Lab har mange års erfaring inden for innovativ brug af digital teknologi i fysiske omgivelser og har i det aktuelle projekt kunnet bruge dette til at bidrage til en anderledes diskussion med inspirerende referencer til at kigge fremad.

Vi har over mange år opnået en unik tværfaglig viden inden for feltet og kan på den baggrund stille spørgsmål, der kan ramme og involvere en bredere gruppe aktører med forskellige baggrunde. Dette, tror jeg, er vigtigt for et sted som BLOXHUB, der ønsker at være et centralt mødested og katalysator for fremtidens byggede miljø, forklarer Liselott.
 

Bidrag fra Alexandra

Alexandra Instituttet har i projektet brugt både kendte/traditionelle og nyere metoder for at kunne skabe kvalitative ”snapshots” fra det byggede miljø. Vi har f.eks. både kunnet involvere ledere (via spørgeskemaer) og projektansatte (via sms-baserede metoder inspireret af Mobile Probes) ift. at få skabt et kvalitativt billede af, hvor virksomhederne er i dag, samt hvordan drømmerne ser ud.

Roundtable sessioner med fokus på forskellige tendenser har derefter været med til skærpe ønsket og få dokumenteret de konkrete behov. For at kunne skabe et mere internationalt take på området, har vi herudover i flere omgange gjort brug af vores internationale netværk, herunder specialister fra Ars Electronica i Østrig, Art+Com i Tyskland og MIT i USA.
 
Ønsker du at høre mere om projektets findings, er du velkommen til at kontakte Liselott Stenfeldt.

Interactive Spaces Lab har gang i mange spændende aktiviteter: Følg dem på Instagram!

.