Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Sådan ændrer digital teknologi den måde, vi dokumenterer kunst på

Sådan ændrer digital teknologi den måde, vi dokumenterer kunst på

Artikel

05-03-2018

Sådan ændrer digital teknologi den måde, vi dokumenterer kunst på

Interactive Spaces Lab fra Alexandra Instituttet og Den Frie Udstillingsbygning påbegyndte i 2017 et samarbejdsprojekt, der havde til formål at undersøge, hvordan vi dokumenterer kunst i den digitale tidsalder.

Resultaterne viste, at selvom en digital publikation ikke har brugervenlighed i centrum, kan brugernes egne oplevelser af kunsten godt give mening for dem. De viste samtidig, at prototyper som en ide til et koncept fungerer rigtig godt i et tværfagligt samarbejde, da det konkretiserer ideen for alle involverede.

FORM – fra prototype til produkt

Målet var at undersøge nye måder at kommunikere og arkivere kunst på i moderne rum. De to samarbejdspartnere besluttede derfor at skabe en prototype, der kunne fungere som katalysator for dialogen - en digital publikation kaldet FORM. FORM kan bruges af både kunstnere, kuratorer og personale hos institutioner, der har udstillinger, arrangementer og andre aktiviteter. Den Frie har senere taget FORM i brug som produkt.

- Samarbejdet med Alexandra Instituttet har været vigtigt, da der er et stort behov for at afsøge digitale muligheder og løsninger ved kunstinstitutionerne lige nu. Den 4. dimension giver os mulighed for at delagtiggøre og integrere vores gæster på helt nye måder, som forhåbentlig kan føre til mere personlige møder med kunsten, siger Anne Thomasen, Digital Manager & Project Coordinator fra Den Frie.
 

Sådan ser FORM ud, når du lander på siden, men alle brikkerne er flytbare, og du kan zoome ind og ud.

- Den Frie er eksperter i at udvælge og iscenesætte forskellige værker og er bindeleddet mellem kunstneren og det sted, hvor kunstneren skal udstille. Interactive Spaces arbejder med at lave forskellige oplevelser i krydsfeltet mellem det digitale og fysiske, siger Frederik Tollund Juutilainen, Software Developer i Alexandra Instituttet og fortsætter:

Et af udgangspunkterne i samarbejdet har været, hvordan vi bruger de digitale virkemidler til at blive bindeled mellem hvad der sker på Den Frie og i en tilhørende digital sfære.

FORM som samtaleobjekt og diskussionsplatform

Projektet har derfor været et vidensskabende projekt, der ikke søgte at komme med et nyt produkt men at lave forskellige eksperimenter og diskutere, hvordan vi kan udforske nye måder at udfordre digitale publikationer på.

- De fleste publikationer forbinder vi med bøger eller trykte materialer. En fysisk bog er sammenlignet med FORM en ret anderledes måde at dokumentere kunst på. Med bogen har du en taktil følelse og en klar kronologi, hvor du oftest slår op på første side og slutter på den sidste. Derfor er det begrænset, hvilke medier vi kan fremvise i en bog, siger Frederik Tollund Juutilainen, og fortsætter:

Med FORM-platformen ønskede vi bl.a. at udfordre, hvordan du som bruger oplever kronologien i en digital produktion, der ikke var hierarkisk og bevidst ustruktureret.

En stor del af projektet indebar derfor, at de kunstnere, der løbende har udstillet på Den Frie, kunne dele deres materiale i den digitale publikation FORM.

- Samarbejdet gik ud på at tage diskussioner ved hjælp af platformen og eksperimentere med nogle af de her ting i forhold til kronologi og andre måder at opleve digitale publikationer på.

Det har været en central ting i FORM, at intuitive elementer og brugervenlighed ikke er det centrale designparameter. Interfacet er netop ustruktureret og kan virke forvirrende, da det er ønsket at skabe en interesse igennem dets uigennemskuelighed.
 


Sådan kan FORM også se ud, efter brugeren har rykket rundt på de forskellige brikker.

- Hjemmesidedesign handler i høj grad om, at det skal være strømlinet og nemt for brugeren at gå til. FORM er netop det modsatte. De besøgende kan selv eksperimentere med formatet og skabe deres egen sammenhæng og struktur, siger Frederik Tollund Juutilainen.

FORM og resultaterne

Samarbejdsprojektets keyfindings kan deles op i to. De første er direkte knyttet til platformen og viser, at når en platform fremstår ustruktureret, så begynder brugerne at finde deres egen orden. Det gør, at brugeren udforsker ting på en anden måde, og hvordan de udforsker det, er påvirket af mediet.

- En tekst bliver f.eks. farvet af, om du læser den på din telefon eller i en bog, og et digitalt interface kan også være med til at ændre kunsten, eller hvordan vi opfatter medier. Den måde at opleve på gør, at FORM veksler imellem at være et interface og en måde at opleve ting på, siger Frederik Tollund Juutilainen og påpeger:

FORMs umiddelbare rodede og forvirrende udtryk er en balance mellem ikke at lede opmærksomheden hen på sig selv og væk fra det, der vises på hjemmesiden. Og så er det svært at have et ikke-klassisk interface, som skal passe til mange forskellige typer af kunstnere.

Derudover er FORM forgængelighed, da alt det, brugeren har skabt, forsvinder, når han eller hun lukker siden ned. Og da der ikke er noget arkiv i FORM, kan du ikke få det tilbage. Platformen er derfor et produkt i nuet.

Den anden keyfinding er på metaniveau, påpeger Frederik Tollund Juutilainen:

- I forhold til prototypeelementet fandt vi ud af, at de mange forskellige fagligheder, der har været samlet i det her projekt, godt kan mødes omkring interesser, specielt når der er prototyper involveret. Et produkt som FORM, der først var en prototype, kan være en hjælp til at kunne forstå hinanden, mens vi skaber viden sammen.

Projektet har derfor ikke kun været vidensskabende tværfagligt men også inden for de forskellige faggrupper hver for sig.

- Helt konkret har Den Frie fået udviklet et produkt, som udgør en nytænkende type kanal, når det kommer til både kommunikation, formidling og dokumentation af den kunst, vi udstiller og ofte er medskabere af. Desuden har samarbejdet sat ringe i vandet og udgangspunktet for flere interdiciplinære projekter produceret af Alexandra Instituttet og Den Frie er p.t. på tegnebrættet, afslutter Anne Thomasen, Digital Manager & Project Coordinator fra Den Frie.

 

Profilbillede af Liselott Stenfeldt
Head of Interactive Spaces Urban Studio - Architect MAA
+45 61 70 95 06
BLOX, Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K

Fakta

Projektet er gjort muligt ved hjælp af støtte fra Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond.

.