Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Blockchain kræver både forståelse for teknikken og organisationen

Blockchain kræver både forståelse for teknikken og organisationen

Artikel

28-02-2018

Blockchain kræver både forståelse for teknikken og organisationen

Potentialerne ved blockchain ligger i krydsfeltet mellem teknologi, organisation og forretning. Alexandra Instituttet har analyseret erfaringerne fra fem frontløber-projekter, der allerede er godt i gang med at implementere blockchain.

Blockchain er et af de mest hypede begreber i teknologiverdenen lige nu, og mange virksomheder er optaget af, hvordan de kan udnytte de potentialer, der ligger i teknologien. Teknologien giver nemlig nye muligheder for at sikre dataintegritet og sporbarhed og for at skabe procestransparens på tværs af virksomheder og organisatoriske skel. Derfor er forretningspotentialerne store.

Men potentialerne ved blockchain ligger i krydsfeltet mellem teknologi, organisation og forretning. Hvis man vil i gang med at bruge blockchain-teknologien, er det vigtigt at have flere vinkler på stoffet. Det er vigtigt ikke kun at lytte til forretningsudvikleren, der siger, at blockchain er det nye sort, eller teknikeren, der slår på, hvordan en protokol kan køre to procent hurtigere.

Man kan ikke isoleret fokusere på de tekniske potentialer, da teknikken går på tværs af organisatoriske skel. At få succes med blockchain handler for mange virksomheder ikke bare om at have styr på teknologien eller få etableret nye partnerskaber eller skabe nye forretningsgange. Det handler i høj grad om at få de tekniske muligheder og de organisatoriske og forretningsmæssige anvendelsespotentialer til at gå hånd i hånd.

Sådan lyder det fra Anne Bøgh Fangel og Jonas Lindstrøm fra Alexandra Instituttet. De har netop afsluttet en rapport for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om potentialerne med blockchain. De har analyseret erfaringerne fra fem frontløber-projekter, der allerede er godt i gang med at implementere blockchain.

“Blockchain får to roller: Både som noget, der løser et teknologisk problem, og noget, der kan få løsninger til at ske organisatorisk, som ellers ikke kunne ske. Det sparker døre ind og skaber mulighed for samarbejde, som man ikke havde før. Man er nødt til at kombinere de to ting for at forstå helheden i blockchain – og ikke kun fokusere på det teknologien alene,” siger Jonas Lindstrøm, Senior Security Architect i Alexandra Instituttets Security Lab.

Opmærksomhed fra direktionsgangen

I forbindelse med rapporten har de interviewet en stribe virksomheder og organisationer, og her var det især interessant at se, hvilken betydning teknologiens hype har haft for realiseringen af projekterne. Flere siger, at hypen gør, at de lige pludselig kan få opmærksomhed om et projekt, som de ellers ikke kunne før.

“Noget der har været langt fra direktionsgangen får lige pludselig meget opmærksomhed. Når blockchain bliver hypet, er det både på grund af Bitcoins, og fordi det potentielt kan løse en problemstilling, der handler om tillid mellem organisationer,” siger Anne Bøgh Fangel, Principal Organisation Analyst.

Erstatter central tredje part

Mange af de projekter der arbejder med implementering af blockchain i øjeblikket er især karakteriseret ved, at det er blockchain-teknologien, der har været med til at sætte digitaliseringsprojektet i gang.

”Mange af de projekter der i øjeblikket realiseres er karakteriseret ved, at de går på tværs af organisationer. Hvor man tidligere skulle blive enige om en central part, som skulle styre det hele, kan man nu lave en mere flad struktur. Det gør, at en hel digitaliseringsproces bliver mulig, som ikke var mulig før,” forklarer Jonas Lindstrøm.

“Det løser en udfordring i alle de sammenhænge, hvor der er mere end én part. Hvis der er tale om et system inden for én organisatorisk enhed, er blockchain ikke interessant. Men ligeså snart man går på tværs, løser det en potentiel udfordring og skaber noget transparens. Det kan være gennemsigtighed set fra et borgerperspektiv eller mellem samarbejdspartnere eller konkurrenter,” forklarer Anne Bøgh Fangel.

Teknologien tager den rolle, som typisk ellers er varetaget af en offentlig instans eller brancheorganisation. I situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre, kan blockchain være en mulig løsning.

“Men det er ikke bare et teknisk quickfix, fordi der stadig er en masse arbejde med at få de her organisationer eller parter til at købe ind på det blockchain-system, som man sætter op. Men blockchain kan bruges som en måde at overbevise folk om, at det er en god model, fordi man kan indgå et ligeværdigt samarbejde,” siger Jonas Lindstrøm.

Få flere vinkler på teknologien

Hvis en organisation står over for at skulle implementere teknologien, er det vigtigt at sikre, at man har forskellige fagligheder ind over. Ofte har man enten den tekniske forståelse, hvor man nemt bliver teknologiforelsket, eller også er man forretningsudvikler og tænker alt muligt, som ikke giver mening rent teknisk.

“Det gælder sikkerhed generelt, men også GDPR og sikker adfærd i organisationer, hvor man skal lave regler om, hvordan man bekytter data. Hvis man ikke får systemet designet rigtigt, kan det være, man ikke får implementeret alt iht. sikkerhedsforskrifterne. Det er derfor, det er vigtigt at have flere vinkler på stoffet,” siger Anne Bøgh Fangel.

Profilbillede af Gert Læssøe Mikkelsen
Head of Security Lab, PhD
+45 24 26 99 11
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 226

Om rapporten

Rapporten Blockchain-potentialer i den offentlige digitale infrastruktur udgives af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og bliver snart offentliggjort.

Rapporten er udarbejdet af Anne Bøgh Fangel og Suzan Tugcu fra People, Technology and Business Lab samt Jonas Lindstrøm og Peter Sebastian Nordholt fra Security Lab.

.