Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // ATV: Digital strategi skal have politisk og økonomisk opbakning

ATV: Digital strategi skal have politisk og økonomisk opbakning

Artikel

30-01-2018

ATV: Digital strategi skal have politisk og økonomisk opbakning

En digital hub, som regeringen foreslår i sin digitaliseringsstrategi, er vigtig som grundlag for mere digital vækst – men den skal være for hele Danmark.

Det er en rigtig god ide at skabe en digital hub, som regeringen foreslår i sin digitaliseringsstrategi som grundlag for den digitale vækst. Sådan lyder det fra Ole Lehrmann Madsen, der ud over at være direktør for Alexandra Instituttet, er formand for ATV's Digitale Vismandsråd.

ATV har netop meldt ud, at Danmark har stærke forskningsmiljøer, og en hub kan give mere volumen til forskningsmiljøerne, så vi nu og i fremtiden kan producere de kandidater, virksomhederne efterspørger. Men det kræver den rette økonomiske og politiske opbakning, for at potentialerne bliver virkeliggjort.

De er positive over for initiativerne i strategien omkring at styrke virksomheders brug af data, da vi har unikke data i Danmark. Samtidig er det en god idé i højere grad at markedsføre Danmark som digitalt foregangsland over for resten af verden. Den digitale transformation er væsentlig, for at Danmark kan blive en førende Science & Engineering-region i verden.

"Danmark har et stort potentiale til at blive en digital vækstregion, der skaber store, konkurrencedygtige virksomheder, endnu mere god forskning og innovation, samt massiv, digital kompetenceopbygning. Det glæder mig, at regeringen anerkender et så vigtigt område. Det er dog afgørende, at den digitale hub, som udgør et væsentligt element i strategien, bliver fulgt op med handling," siger Ole Lehrmann Madsen.

Et bedre samspil på tværs af Danmark er vigtig

ATV's Digitale Vismænd offentliggjorde i efteråret debatoplægget Danmark som digital vækstregion. Vismændene konkluderer i debatoplægget, at en nøgle til at styrke Danmark som digitalt foregangsland er at styrke samspillet mellem forskningsmiljøerne, virksomhederne og GTS-institutterne. 

"Den netop offentliggjorte strategi er et tiltrængt skridt i den rigtige retning, men der er brug for en mere massiv satsning for at løse problemet med det markante underskud af it-kandidater, som erhvervslivet efterspørger, og til på længere sigt at uddanne medarbejdere til de nye jobfunktioner, der skal erstatte de 50 procent, der forsvinder grundet digitalisering," siger ATV's direktør Lia Leffland.

Fremtidens job afhænger af, at vi over alle felter kan skabe digitale løsninger. Over halvdelen af alle jobfunktioner vil forsvinde på grund af digitalisering, og nye digitale jobs kommer til. 50 procent af væksten de seneste 20 år kommer fra digitalisering.

Se hele meddelelsen fra ATV.

Profilbillede af Ole Lehrmann Madsen
CEO
Direktionen
+45 20 15 44 51
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 222

Om ATV

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark bliver en af verdens fem førende Science and Engineering-regioner – til gavn for kommende generationer.

www.atv.dk

.