The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2017 // Visualisering af big data skal afhjælpe budgetoverskridelser i byggeprojekter

Visualisering af big data skal afhjælpe budgetoverskridelser i byggeprojekter

Artikel

13-11-2017

Visualisering af big data skal afhjælpe budgetoverskridelser i byggeprojekter

Udviklingsprojekt skal gøre de store mængder af data, der løbende bliver opsamlet om fremdriften i byggeriet, tilgængelige på en intuitiv måde, så det bliver overskueligt og nemt at danne sig et overblik over status på byggeriet.

Store byggeprojekter ender ofte med markante forsinkelser, der fordyrer og resulterer i overskredne budgetter. Nogle byggeprojekter ender sågar med retssager med håndværkere eller entreprenører grundet problematiske forsinkelser. Og med det sagt er forsinkelserne ofte velbegrundede, da bygge- og anlægsprojekter er langvarige og komplekse, hvor bygherrer, byggeledere og entreprenører har mange ting at se til, og alt skal spille sammen i et større puslespil.

Virksomheden Exigo, som rådgiver bygherrer og entreprenører med projekt- og risikostyring i byggeprojekter, har i samarbejde med Alexandra Instituttet, Cadpeople og Kingo Karlsen fået bevilliget støtte til et innovativt udviklingsprojekt, hvor big data bliver anvendt til at optimere styringen af byggeprojekter. Formålet med projektet er at gøre de store mængder af data, som løbende bliver opsamlet om fremdriften i byggeriet, tilgængelige på en intuitiv måde, så det bliver overskueligt og nemt at danne sig et overblik over status på byggeriet.

Det skal foregå ved at kombinere økonomiske nøgletal og lokationsbaserede fremdriftsdata med en digital 3D-model af byggeriet i et Dashboard, hvor alle parter får mulighed for at inspicere bygningens delelementer og orientere sig om fremdrift for den specifikke entreprise. Dermed bliver det nemmere for byggeriets parter at danne sig overblik over, hvad og hvor der sker noget på byggepladsen.

”Dashboardet vil give et overblik over det pågældende byggeprojekt med mulighed for at spore sig ind på risikobehæftede aktiviteter ude på byggeriets lokationer og dermed lade fremdriftsdataene danne grundlag for oplyste og databaserede beslutninger frem for, at beslutninger bliver taget ud fra, hvem der råber højest”, forklarer Henrik Krog Jensen fra Exigo.

Fra Alexandra Instituttet deltager et team bestående af etnografer, data scientists og visualiseringseksperter, der bistår Exigo i udviklingsarbejdet. Visualiserings- og designvirksomheden Cadpeople deltager i projektet med erfaring inden for intuitive 3D-visualiseringer af komplekse emner som bygninger og vindmøller. Kingo Karlsen indgår med brancheerfaring i at kvalitetssikre løsningen set fra et brugerperspektiv.

Manager – Technologies in Practice
Principal Organisation Analyst
+45 22 25 53 22
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332

FAKTA

Projektet Innovativ brug af big data er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Region Midtjylland.
 

.