Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2017 // Talende bænke bringer borgerne sammen og skaber identitet i området

Talende bænke bringer borgerne sammen og skaber identitet i området

Artikel

10-11-2017

Talende bænke bringer borgerne sammen og skaber identitet i området

Fortællinger er at finde overalt og nu også i to bænke i Kolding. De to levende bænke er placeret foran biblioteket og ved Skovparken. De talende bænke er et projekt udviklet af Alexandra Instituttet med det formål at afprøve nye måder at bruge teknologi til at understøtte aktiviteter i byrummet, og bænkene er en videreudvikling af mange års arbejde inden for området.

Ved at sidde på de talende bænke kan borgeren høre historier om og til borgere i lokale byområder. Fortællingerne er fortalt af de lokale i området, og bænkene tilpasser fortællingerne til tidspunktet på dagen samt gennem de forbipasserendes aktivitetsniveau og bevægelser.

I samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune har arkitekt Anne Corlin fra Designskolen i Kolding arbejdet sammen med Alexandra Instituttet i projektet om denne version af de interaktive bænke. Projektet er en del af et forskningsprojekt, der har fokus på at undersøge det narrative i samspil med det fysiske som et designparameter samt at inddrage hele byen som ramme for at løse lokale udfordringer.

Allerede i 2008 introducerede vi muligheden for at arbejde med interaktive møbler i udendørs miljøer: Verdens længste sofa går verden rundt. I 2013 kom de talende bænke til verden i Bispeparken og Gravervænget i København NV. De historiefortællende bymøbler er kendt for at skabe sociale mødepunkter og for at knytte beboerne sammen til det sted, de bor. Gennem fortællinger fortalt af beboerne selv er bænkene med til at skabe nærhed og tryghed i lokalområdet.

Rent teknisk er der sket en del ændringer siden bænkene i København. Først og fremmest ligner de nye bænke i højere grad en bænk i klassisk forstand. Derudover indeholder de nye bænke nogle tekniske forbedringer, som gør dem mindre ressourcetunge. Ligesom de ældre bænke er de nye udstyret med tryksensorer, der kan registrere, hvor mange personer, der sætter sig på bænken. Hvis der kun er en person, der sætter sig på bænken, fortæller den en særlig historie i modsætning til, hvis to personer sætter sig, fortæller bænken en anden historie. Bænkene indeholder altså flere puljer af fortællinger. Derudover kan de nye bænke lave udråb, det vil sige, at bænkene kan gøre opmærksomme på sig selv.

Digital byfornyelse kan fungere som et signal til borgerne om, at kommunen er klar til at investere i byen. En fortællende bænk kan være med til at skabe liv, sammenhold og et tilhørsforhold blandt beboerne i boligområderne, samt kan være en måde, hvorpå borgere kan få kendskab til og opleve lokalområdet gennem fortællinger.

Har din kommune også lyst til at styrke borgernes fælles tilhørsforhold ved at sætte fokus på den lokale identitet, så tøv ikke med at kontakte Alexandra Instituttet.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.