Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2017 // Sådan tracker du over 20.000 menneskers færden

Sådan tracker du over 20.000 menneskers færden

Artikel

23-11-2017

Sådan tracker du over 20.000 menneskers færden

Alexandra Instituttet har tracket over 20.000 menneskers færden på HAVEN festivalen.

Vi har gjort det på Folkemødet 2017 og i gågaden i Ry, Vejle, Næstved og Ringe, og vi gør det gerne igen. Tracking af bevægelsesmønstre i store folkemængder.

- HAVEN er geografisk set meget mindre end Folkemødet og varer i kortere tid. Det betyder, at mange flere mennesker er samlet på meget mindre plads end på Folkemødet, der jo foregår i en hel by. Læg dertil, at det typisk er en anden type gæst, opførsel og bevægelsesmønster på en festival end på et folkemøde, siger Morten Skov Jørgensen, Senior Software Engineer i Alexandra Instituttet.

For ham er teknologien oplagt at bruge på kortere events, hvor mange folk er samlet:

Vores hardware er nem at sætte op – det er bare ’plug n play’, og vi arbejder med real time data, så HAVEN har mulighed for at handle nu og her ud fra vores visualisering af deres data - hvis der er behov for det. Vi har altså mulighed for at indsamle data hurtigt og få dem brugt.

Vores software er robust og godt skrevet

- Alexandra Instituttets sensorer er billige sammenlignet med andre former for produkter på markedet, siger Morten Skov Jørgensen og fortsætter:

Vi bruger off-the-shelf komponenter til at lave vores hardware – ting du kan købe i en butik, det er vores software, der er speciel. Den er godt skrevet - på en robust måde - og så er den nem at bruge og skalerbar. Vi arbejder på at lave visualiseringer, der giver mening for aftagerne at kigge på – og selv analysere.

Alexandra Instituttet opstillede 10 sensorer på HAVEN festivalen på strategisk udvalgte steder, som gav god dækning af festivalen og dermed et godt datagrundlag at analysere ud fra.

- Et strategisk godt sted at opstille en sensor vil typisk være ved hovedfærdselsåren på festivalen samt de steder, hvor gæsterne støder på andre splitveje. Derudover satte vi også sensorer op ved nogle af scenerne for at se, hvordan flowet var inden en koncert begyndte, siger Morten Skov Jørgensen.

Er festivalen opbygget hensigtsmæssigt

Alexandra Instituttet arbejder på sigt på at lave interventioner der skal nudge de deltagende over til de steder, hvor f.eks. køen er mindre.

- Hvis madkøen i bod nummer 1 er væsentlig kortere end madkøen i bod nummer 2, så arbejder vi med en form for opmærksomstiltrækker, der nudger folk i den retning. Det kunne f.eks. være en vejrballon med lys i eller en storskærm, siger Morten Skov Jørgensen.

Sensorerne gav HAVEN mulighed for at se, om festivalpladsen var opbygget hensigtsmæssigt, og om flowet var, som det skulle være.

- Det kan både være at kigge på, hvor der er uhensigtsmæssigt mange mennesker samlet, eller om der er mennesketomt et sted, hvor man gerne så, at der netop på det tidspunkt var mange, siger Morten Skov Jørgensen.

Sensorer kan give dig ret i din mavefornemmelse

Han påpeger, at brugen af sensorer skal ses som en tilføjelse til din event. Arrangørerne går nemlig selv rundt og observerer folkemængden og bevægelsesmønstrene. Han afslutter:

Det er en erfaring og viden, der er vigtig. Vores sensorer skal give dem (arrangørerne, red.) et endnu bedre grundlag at tage beslutninger på. It skal ikke gå ind og gøre mennesker arbejdsløse men være en støtte.

Alexandra Instituttet er netop nu i dialog med flere eventarrangører om at sætte sensorer op til efterårets events.

Hvis du også er nysgerrig efter at få data på store folkemængders bevægelsesmønstre, er du velkommen til at kontakte Morten Skov Jørgensen. Se kontakt information øverst til højre.

Profilbillede af Morten Skov Jørgensen
Senior Cyber-Physical Specialist
+45 21 13 57 07
Njalsgade 76, 2300 København S
.