Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2017 // Sådan kan du bruge droner professionelt i din virksomhed – og spare mandetimer

Sådan kan du bruge droner professionelt i din virksomhed – og spare mandetimer

Artikel

27-06-2017

Sådan kan du bruge droner professionelt i din virksomhed – og spare mandetimer

Hvad er det på himlen? Er det en fugl? Er det et fly? Nej det er superm… en drone!

Når du er ude i det gode vejr til sommer, skal du ikke blive nervøs, hvis du ser et lille flyvende objekt på himlen. Det er nemlig bare en drone, som stadig flere og flere virksomheder gør brug af. Ifølge en rapport fra 2016 om kortlægning af droner i Danmark blev der solgt 140.000 droner i verden i 2014. Det tal forventes at stige til 1,7 millioner droner i 2020.

Herhjemme bruger 294 danske virksomheder droner, og de bliver primært brugt til medie- og filmproduktion. Her finder 45% af de professionelle droner deres beskæftigelse, mens resten bl.a. fordeler sig på arkitekt- og ingeniørvirksomheder (9%), der bruger droner til at kortlægge store områders geografi. De bliver også brugt til undervisning og videnskabelig forskning (7%) til bl.a. bevaring af vildt dyreliv. Resten fordeler sig i brancher som computerprogrammering (5%), detail- og engroshandel (5%) og forsvar og beredskab (5%).

I Alexandra Instituttet vil vi derfor gerne sende droner på nye missioner. Og vi er allerede i gang.

Droner kan nemlig radikalt ændre den måde, vi foretager målinger på i dag, da de kan gøre målesystemer mobile. Et eksempel kunne være inspektion af off-shore vindmøller, der står placeret et godt stykke ude i havet. I dag foregår det ofte sådan, at en mand fysisk klatrer op i en vindmølle og foretager inspektion af den. Det vil vi gerne ændre på i Alexandra Instituttet, og vi vil bruge droner til opgaven. Vi arbejder netop på at få en drone til autonomt at kunne lande på en vindmøllevinge og foretage kontrolmålinger ved hjælp af ultralyd.

En anden ting, vi har på tegnebrættet, er, at vi vil bruge droner til at opsnappe gasudslip fra f.eks. et biogasanlæg. Det sker helt konkret ved, at vi udvikler mikrosensorbaserede systemer, der kan bæres af dronerne og give valide måledata om udslippet. I dag foregår det bl.a. sådan, at en mand fysisk går rundt med en gasmåler for at finde opfanget af udslippet. Det tager tid og er svært, hvis området hvor gasudslippet finder sted, er utilgængeligt.

Den tredje ting, vi ønsker at bruge droner til, er en drone management platform. De fleste droner bliver i dag brugt til single missioner og rapporterer derfor kun deres data til en enkelt kontrolstation. Det vil vi gerne gøre noget ved. For jo flere dronedata vi kan dele med andre - jo bedre. I fremtiden vil anvendelsen af droner blive mere professionel, og det kræver, at vi samler alle de data, som dronerne bringer hjem, så viden, analyse og data kan deles på tværs af de enkelte dronemissioner.

4 facts du måske ikke vidste om dronerne:

  • FACT:  Vidste du, at droner maksimalt må flyve 100 m over jorden?
  • FACT:  Vidste du, at droner over 7 kg kun må flyve fra godkendt modelflyveplads og kræver en ansvarsforsikring?
  • FACT:  Vidste du, at overflyvning af mennesker ikke er tilladt, og at andres liv og ejendom ikke må udsættes for fare?
  • FACT:  Vidste du, at overflyvning af tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser ikke er tilladt?

(Kilde Trafikstyrelsen)

Profilbillede af Morten Skov Jørgensen
Senior Cyber-Physical Specialist
+45 21 13 57 07
Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S
.