The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2017 // Rapport sætter fokus på indeklimaet i skolerenoveringer

Rapport sætter fokus på indeklimaet i skolerenoveringer

Artikel

14-03-2017

Rapport sætter fokus på indeklimaet i skolerenoveringer

En af konklusionerne i en netop færdiggjort rapport er, at indeklimaet i landets skoleklasser er mindst lige så dårligt, som det var i 2014. Undersøgelsen viser, at mere end 90 % af skoleklasserne i løbet af skoledagen har et CO2-niveau, der er højere end det, myndighederne anbefaler. 

Det er Realdania, der har igangsat og finansieret rapporten. Undersøgelserne er foretaget af DTU og Alexandra Instituttet. 

Læs mere om rapportens konklusioner på Realdanias hjemmeside; blandt andet om, at det ofte er den enkelte lærer, der kommer til at stå med ansvaret for skolernes indeklima, da der ikke sker en fælles koordineret indsats.

Alle konklusionerne i rapporten indgår som del af Realdanias grundlag for fremtidige indsatser inden for initiativet Børnenes indeklima.


Om rapporten

Undersøgelserne bag Indeklima i skoler-rapporten har skullet besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan og hvor meget renoveres der i danske skoler med henblik på indeklima?
    Undersøgelse foretaget af DTU Byg. 
  • Hvordan er indeklimaet i danske klasseværelser? (CO2, temperatur, luftfugtighed, støj og belysning)
    Undersøgelse foretaget af DTU Byg.
  • Hvilke muligheder er der for at forbedre indeklimaet gennem adfærdsændringer?
    Undersøgelse foretaget af Alexandra Instituttet.

Analysen og konklusionerne er samlet i formidlingsrapporten Indeklima i skoler – Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen samt i Realdanias afslutningsrapport.

Manager – Technologies in Practice
Principal Organisation Analyst
+45 22 25 53 22
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.