Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2017 // Karnov Group arbejder med kunstig intelligens

Karnov Group arbejder med kunstig intelligens

Artikel

28-03-2017

Karnov Group arbejder med kunstig intelligens

Kan advokater udnytte kunstig intelligens? Alexandra Instituttet hjælper nu Karnov Group med at besvare det spørgsmål.

Karnov Group er specialiseret i at levere viden til især advokater, jurister og revisorer. De mest kendte produkter er Karnovs Lovsamling og Ugeskrift for Retsvæsen, der indgår i flere end 10.000 onlinebrugeres arbejdsdag. Alexandra Instituttet skal nu hjælpe Karnov med at tilføre brugeroplevelsen helt nye perspektiver via machine learning.

Alexandra Instituttet og Karnov Groups digitale team vil bygge beslutningsstøttesystemer, der skal baseres på Karnov Groups eksisterende indhold. Projektet skal skabe et nyt system, der med intelligente machine learning-algoritmer kan sikre brugeren et endnu mere personligt tilpasset resultat ved søgning.

- En problemstilling for en advokat kan være at finde materiale, som i helt skarpe detaljer matcher den sag, man står med. Vores brugeres ønske til detaljegraden kan stikke meget dybt, hvilket vi kan honorere endnu bedre med kunstig intelligens, siger Nichlas Brødegaard Resch, Head of Digital Transformation hos Karnov, og fortsætter:

Det er vores klare ambition med machine learning at give vores brugere endnu mere indsigt på tværs af domme og love, så de mere intuitivt kan underbygge deres sag.

Emneklassifikation

Lige nu er projektet i en fase, hvor Alexandra Instituttet og Karnov Group laver en classifier, en machine learning-algoritme, der kan læse Karnov Groups materiale.

Det hele sker via emneklassifikation. Maskinen lærer eksempelvis, hvad der skal være i en tekst, for at den kan blive klassificeret som formueret. Det skal den bruge cirka 100.000 tekster for at lære.

For at måle, hvor god emneklassifikationen er, lader man en algoritme sætte emner på en række tekster, som den ikke har set før, og sammenligner med de emner, som er blevet sat på af domæneeksperterne. Her opnår den første version en korrekt klassifikation på 86% sammenlignet med de manuelt indsatte emner. Så der er rum til forbedring, hvilket er det, der arbejdes på nu.

Digital gevinst

Karnov kigger også på mulighederne for kunstig intelligens i tekstfrembringelse. Det kan potentielt give slutbrugeren indsigt i langt mere nyt indhold, langt hurtigere.  Nyere forskning har allerede bekræftet, at dette er muligt ved at bruge ”deep learning”. Deep learning behandler data i forskellige faser og lag, og er et glimrende værktøj, der kan skrive selv.

For Karnov Group er effektivitet og præcision i de nye metoder det afgørende: 

- Kunstig intelligens skal indgå, hvor det giver vores kunder værdi. Stigende kompleksitet i lovgivning og enorme dokumentmængder gør i dag brugernes arbejde med sager meget omfattende og tidskrævende. Men det kan vi faktisk vende til en dobbelt gevinst for dem. Vi er overbeviste om, at vi med intelligente redskaber vil gøre det muligt for brugerne at tilegne sig endnu større mængder viden, samtidig med at man oplever det som mindre ressourcekrævende. Vi tror, at machine learning har potentiale til at blive en strategisk fordel for eksempelvis advokaterne, der vil sikre, at de fortsat kan rådgive deres klienter på højeste niveau, afslutter Nichlas Brødegaard Resch.

 

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.