The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2017 // Data-ekspert: “Den som kan forklare, hvordan data flytter forretningen, får taletid hos ledelsen”

Data-ekspert: “Den som kan forklare, hvordan data flytter forretningen, får taletid hos ledelsen”

Artikel

26-10-2017

Data-ekspert: “Den som kan forklare, hvordan data flytter forretningen, får taletid hos ledelsen”

Brug af data kan være med til at styrke forretningen og er i dag en konkurrenceparameter for danske virksomheder. Data kan blandt andet bruges til at skabe bedre service over for kunderne, automatisere prissætningen i butikken eller til at optimere produktionen.

For mange virksomheder ligger der stadig en udfordring i at få dataene bragt i spil. Enten ligger man som virksomhed allerede inde med data og opsamler data. Men man får ikke sat dem i struktur, så det giver mening i virksomhedens arbejdsprocesser. Eller også kan man se et stort forretningsmæssigt potentiale men mangler data. 

Det fik en række virksomheder mulighed for at blive klogere på, da Laura Lynggaard Nielsen og Rasmus Bækby, begge fra Alexandra Instituttet, var oplægsholdere  på workshoppen Styrk din forretning med data, som blev holdt den 11. oktober  i regi af It-forum i INCUBA’s lokaler på Katrinebjerg i Aarhus.

Sæt data på dagsordenen

Oplægsholderne har de seneste par år undersøgt danske virksomheders brug af data i regi af projektet Big Data Business Academy, der er støttet af Industriens Fond. Projektet har fokus på, hvad der skal til for at bruge big data som forretningsmæssig ‘driver’ på tværs af hele virksomheden. 

Den viden, som Rasmus og Laura har opsamlet, bringer de i øjeblikket i spil gennem oplæg, forløb og workshops. Derudover er Teknologisk Institut, der er partner i projektet, ved at udvikle en platform. 

En central del af arbejdet har været at lave et studie og en teoretisk model for, hvordan data kommer til at spille en central rolle. Her har de interviewet 23 virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografisk placering og har udviklet en model, der gør det muligt for den enkelte virksomhed at tjekke, hvordan den kan bruge eksisterende data til at videreudvikle virksomheden. Modellen er motoren i det værktøj, som IBM Danmark bruger som indledende screening, når de går ud og taler med virksomheder om deres brug af data. Projektet er lige skudt i gang og hedder DataForbusiness

“Det er ikke en benchmark-model, hvor man skal ligge klokkeklart i en bestemt fase. Det handler mere om at finde sit udgangspunkt, og så kan man finde ud af, hvor man gerne vil hen. Det er en forandringsmodel, der i praksis beskriver, hvordan man gør. På den måde siger den også noget om, hvorvidt man er i gang med at konsolidere brugen af data, eller om man skal accelerere en udvikling,” forklarer Laura Lynggaard Nielsen.

Mennesker, teknologi og forretning

Modellen består af fem faser, der kan hjælpe med at sætte ord på de udfordringer og barrierer, som virksomheder møder og kan give inspiration til en målrettet data-indsats.

“Hvis man skal konkludere, handler det om at have blik for både teknologi, mennesker og forretning og få det til at spille sammen. Det afgør, om man skal sætte knald på eller stoppe op. Når man har de tre elementer, får man et bedre beslutningsgrundlag, som i sidste ende kan være med til at afgøre investeringer,” forklarer Rasmus Bækby. “Og dem som kan forklare, hvordan data flytter forretningen, får også taletid hos ledelsen. Derfor er det vigtigt med en klokkeklar beslutning fra ledelsens side om, hvem der tager ejerskab for virksomhedens data-indsats. Ellers kan det ende med at blive en intern kamp mellem afdelinger.”

Forlaget Systime får inspiration til data-indsats

En af deltagerne på mødet var forlaget Systime, der arbejder på at strukturere deres data-indsats. Hovedparten af deres udgivelser ligger på en digital platform, som fx henvender sig til skoler, og hvor elever og lærere har adgang til alle deres udgivelser i en samlet pakke, kaldet iBiblioteket. Det fungerer som en slags streamingtjeneste, som bl.a. giver eleverne mulighed for tage noter og at søge på tværs af udgivelser. 

“Vi har en masse data om brugernes brug af vores platform, og den viden, som ligger i de data, vil vi selvfølgelig gerne aktivere. Dels så vi kan optimere platformen, dels så brugerne har en positiv oplevelse og får det maksimale udbytte af at have adgang til så mange undervisningsmaterialer,” forklarer Alexander Forsberg, der arbejder med big data hos Systime.

Workshoppen gav ifølge Alexander Forsberg en god forståelse for, hvordan deres data-indsats tænkes ind og kan være med til at transformere forlaget til at anvende data mere aktivt.

“Det med at bruge beskrevne faser i hele kortlægningen af ens data-indsats har været en rigtig fin model at få med hjem. For så kan vi placere os på en vej, så vi tydeligt kan se, hvad næste skridt vil være. En anden vigtig pointe er, at man sagtens kan være forskellige steder i modellen. Det betyder ikke så meget, så længe man er bevidst om det og synkroniserer sine indsatser,” siger Alexander Forsberg. 

Ideer til optimerede produktionsprocesser hos Foliekniven.dk

En anden deltager var Rune Fabricius fra Foliekniven.dk, der er en webshop med ti medarbejdere, der sælger skilte og klistermærker, og som ligger i Refsvindinge på Østfyn. De ligger både inde med en masse webdata og data fra deres produktion om, hvor lang tid deres maskiner kører, og hvor lang tid det tager at lave et klistermærke.

“Mødet har især sat nogle tanker i gang. Al den data skal vi have brudt ned. Kan vi finde mønstre, som vi ikke havde tænkt i forvejen? Kan vi blive klogere på, hvordan maskinerne bliver brugt? Måske er der nogle ting, som vi skal gøre anderledes, eller måske skal vi skifte til nye maskiner,” forklarer Rune Fabricius. “Ideen med at dele indsatsen ind i faser er rigtig god. Jeg prøvede at placere vores produktionsdel og vores webside i de forskellige faser, og det siger noget om, at det er forskellige områder, hvor vi skal automatisere vores brug af data. Men det er spændende at se og sætter en masse tanker i gang,” fortæller han.

Skal din virksomhed deltage i gratis projekt?

Hvis du som virksomhed har brug for at blive klogere på, hvordan du styrker forretningen med big data, er der i øjeblikket gode muligheder. Det fortalte Bo Sejer Frandsen, direktør for it-forum om. Projektet hedder Innovativ brug af data og er primært rettet mod smv’er.

“Workshoppen har fungeret som inspiration til, hvordan man bliver mere datadreven. Men har man en idé eller et igangværende projekt, hvor det giver mening at få forskere ind over, så kan man deltage i projektet ‘Innovativ brug af data’. Det koster ikke noget. Man lægger kun den tid, som man selv skal bruge. Udover at man kan komme til at samarbejde med Laura og Rasmus, kan man  få adgang til flere dataloger, der kan hjælpe med alt fra store datamængder til tekst- og billedanalyse,” forklarer Bo Sejer Frandsen.

Profilbillede af Rasmus Bækby
Manager – Digital Business
+ 45 40 35 40 66
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 335
.