MusiCity

Artikel

08-11-2016

MusiCity

Appen MusiCity sætter læring, musik og spil på en videnskabelig formel. Appens oprindelige formål var at træne cochlear-brugeres høresans og evne til at adskille musiske elementer fra hinanden men endte med at teste og træne 30.000 skoleelevers hukommelse og musikalske evner i dette års MasseEksperiment.

Med appen MusiCity har du mulighed for at forbedre dine musikalske evner gennem 6 små spil, der har til formål at træne din rytmesans og høresans og i sidste ende styrke din evne til at høre detaljerne i et musikstykke.

Appen har fungeret som en træningsredskab for cochlear-implantat-brugere og er blevet udviklet som en del af et forskningsprojekt omkring høretræning lavet af Center For Music In The Brain i samarbejde med bl.a. Alexandra Instituttet.

Et cochlear implantat er et elektronisk apparat, der i nogle tilfælde kan give døve deres hørelse tilbage. I disse tilfælde åbnes der op for en ny verden af lyde, og dette kan være overvældende for brugeren. MusiCity har til formål at hjælpe disse brugere med at vænne sig til de nye lyde.

”Hvis en cochlear implantat-bruger hører et musikstykke, kan de ikke skille de musikalske dele fra hinanden, og musikken opfattes derfor som støj. Idéen var at lave en trænings-app, der kunne træne de helt basale ting, fx som at høre forskel på toner og dermed hjælpe dem”, siger softwareudvikler Daniel Andersen fra Alexandra Instituttet.

Daniel Andersen står bag teknologien i MusiCity og har i samarbejde med Stine Derdau Sørensen fra Music In The Brain skabt appen og de 6 små spil, den indeholder. Spillene er designet til at træne forskellige ting men kan deles op i to kategorier, som hhv. træner høresansen og rytmesansen.


I spillet ”Melodisk Kontur” er der fokus på høresansen. I spillet bliver spilleren præsenteret for to toner og derefter en ny tone. Spilleren skal derefter afgøre, om den nye tone er dybere, højere eller identisk med den forrige, og derved trænes spillerens høresans, gehør og evne til at adskille toner fra hinanden.

Et andet eksempel er spillet ”Rytme Match” hvor spilleren bliver præsenteret for en række rytmesessioner og derefter skal afgøre, om de er identiske. Her er det ikke blot rytmesansen, der bliver trænet, men også hukommelsesevnen.

 

MusiCity er blevet brugt af 30.000 skoleelever

I 2016 blev MusiCity brugt i Naturvidenskabsfestivalens MasseEksperiment omkring musik i hjernen, hvor ca. 30.000 elever fra folkeskolen og gymnasiet blev testet i deres hukommelse og musikalske evner. Eksperimentet undersøgte, om man kunne styrke elevernes arbejdshukommelse ved at træne deres musikalske evner. Arbejdshukommelsen hjælper os bl.a. med at holde og bearbejde en begrænset information i kort tid, som når vi fx skal huske et telefonnummer eller følge en instruktion.

I eksperimentet gennemgik de 30.000 elever et 14-dages forløb, hvor deres arbejdshukommelse og musikalske evner blev testet og trænet. Som en del af den musikalske træning brugte eleverne bl.a. appen MusiCity, og dette betød, at appen måtte tilpasses en nye målgruppe, nemlig eleverne. For at gøre appen mere interessant for eleverne blev der bl.a. indført en smule gamification i form af en highscore, hvor eleverne kan dyste mod kendte musikere som Lars Ulrik eller Beethoven.

Ud over at træne elevernes musikalske evner indsamlede MusiCity også en stor mængde brugerdata under eksperimentet.

”Vi opsamlede alt data, der bliver brugt i appen. Hvornår du starter, hvor lang tid du spiller, præcis hvad du trykker på, og om du vælger rigtigt eller forkert. Vi kan derfor se, hvordan den enkelte elev udvikler sine musikalske evner over tid”, siger Daniel Andersen, som glæder sig til at se resultatet af eksperimentet.

Når der indsamles data, er den enkelte bruger anonym, men under MasseEksperimentet fik de forskellige skoleklasser udleveret et bruger-id, de kunne indtaste i appen. Dette tillader, at forskerne bag eksperimentet kan analysere dataene på baggrund af fx skole eller klassetrin.

Man er på nuværende tidspunkt stadig i gang med at bearbejde og analysere den store mængde data fra appen og de tests, der blev gennemført under MasseEksperimentet.

I spillet Tap Rytmen gælder det om at efterligne en rytme ved at trykke på trommerne i det rigtige tempo

Med teknologien bag MusiCity appen kan man både bestemme appens udformning og opfange en lang række forskellige data, som man fx gjorde i MasseEksperimentet. Derfor mener Daniel Andersen også, at der er mulighed for at videreudvikle appen, så den kan bruges i andre projekter og nævner, at en spilforsker har vist interesse i at bruge appen til en undersøgelse omhandlende gamification.  


FAKTA
MusiCity er støttet af TrygFonden og er udviklet af Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus/Aalborg i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Alexandra Instituttet.

 

Profilbillede af Daniel Andersen
Senior Mobile Systems Architect
+45 61 67 32 62
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 227
.