The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Landets to største kommuner indfører nye elektroniske borgerjournaler - det kan komme andre kommuner til gavn

Landets to største kommuner indfører nye elektroniske borgerjournaler - det kan komme andre kommuner til gavn

Artikel

01-04-2016

Landets to største kommuner indfører nye elektroniske borgerjournaler - det kan komme andre kommuner til gavn

Først var det Aarhus, og nu har også Københavns Kommune taget skridtet til et nyt elektronisk omsorgs- og journalsystem (EOJ), også kaldet borgerjournal. Den skræddersyede it-platform skal udvikles af it-virksomheden Systematic A/S i tæt samarbejde med Alexandra Instituttet.

Målsætningen med den nye it-løsning er både at gøre borgerne til aktive medspillere og samtidig gøre hverdagen nemmere for medarbejderne i kommunerne. Det er samtidig med til at understøtte den offentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017.

Understøtter nye arbejdsgange

Derfor er det vigtigt, at landets største kommune nu også har taget et afgørende skridt ind på markedet for omsorgsjournaler. It-systemet skal understøtte kerneopgaver inden for sundheds-, ældre- og plejeområdet. Systematic A/S og Alexandra Instituttet har for kort tid siden indgået en kontrakt med Aarhus Kommune, og med København i porteføljen er der mere end 15.000 medarbejdere, der kommer til at arbejde med den nye løsning.

Henrik Jespersen, salgsdirektør for Healthcare hos Systematic A/S, kalder det en blåstempling, at to så store og professionelle organisationer har valgt deres løsning. De har lagt mange ressourcer i at afdække kommunernes behov og for at bygge en løsning, der passer. Han siger:

Vi har arbejdet meget målrettet med at imødegå de udfordringer, som kommunerne står overfor med deres eksisterende løsninger og stadig nye arbejdspladser. Således har det eksempelvis været afgørende for os at tilbyde brugerne optimal understøttelse af arbejdsgange via beslutningsstøtte og selvfølgelig på mobile platforme.

Åben løsning med plads til flere leverandører

For Københavns Kommune har det været vigtigt at gøre op med de traditionelle løsninger, hvor de ikke bliver låst fast til en enkelt leverandør. Mette Harbo, digitaliseringschef i Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, siger:

Det skal være nemt at være borger, det skal være nemt at være bruger, det skal være nemt at optimere kvalitet samt effektivitet, og vi vil have friheden til at kunne invitere innovative løsninger fra andre leverandører til at fungere sammen med vores løsning. Det kan vi med systemet fra Systematic, og det sikrer os en stærk platform til både innovation og kvalitetssikring i den service, vi tilbyder borgerne.

I det store billede er det rigtig positivt, at landets to største kommuner nu har taget skridtet, mener Tejs Scharling, Pervasive Positioning, Interactive Spaces Lab på Alexandra Instituttet.

“Alle kommuner er i gang eller skal have lavet nye it-løsninger på området. Dels fordi lovgivningen har ændret sig, og samtidig har procedurerne inden for omsorgs- og sundhedsområdet ændret sig. Det betyder eksempelvis, at hvis en borger har fået tildelt praktisk hjælp 140 minutter om ugen, så skal man have omsat det til, hvad det betyder i praksis, eksempelvis hvem der bør komme hvornår, i hvor lang tid, og hvor mange gange. Der er lavet en række standarder for begreber og arbejdsgange, som hedder Fællessprog 3, som indarbejdes i løsningen,” forklarer Tejs Scharling.

Vigtigt med et system, der er tilpasset praksis

Den nye borgerjournal kommer til at fungere som kernen i omsorgsarbejdet og skal give borgerne mere fleksibilitet og gennemsigtighed. Samtidig bliver der indbygget en række applikationer, der gør det muligt at målrette information og beslutningsstøtte.

Alexandra Instituttets delleverance er primært et brugervenligt ressourceplanlægningsværktøj, der bliver tilpasset til brug af praksis for fysioterapeuter, SOSU-medarbejdere, sygeplejersker, disponenter eller andre. Tejs Scharling siger:

Hver enkelt hjemmehjælper har mange besøg hver dag. På samme måde kan hver borger have besøg af mange forskellige hjemmehjælpere. Det er mange ting, der skal passe sammen, og det skal det her ressourceplanlægningsværktøj hjælpe med. Det skal både understøtte langtidsplanlægning, men også, hvis der sker ændringer her og nu, og folks hverdag bliver lavet om. I sidste ende er det både med til at give mere tid til borgeren og med til at lette hverdagen for personalet.

Alexandra Instituttet har lang erfaring med at udvikle it til sundhedsprofessionelle og borgere i sundhedssektoren, som både skaber større tryghed hos borgeren og letter arbejdsgange for den sundhedsprofessionelle.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.