The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Folkeskolens strategi skal stå mejslet i sten

Folkeskolens strategi skal stå mejslet i sten

Artikel

29-02-2016

Folkeskolens strategi skal stå mejslet i sten

Rum til samarbejde har trange kår på de danske folkeskoler, lyder konklusionen i en ny rapport baseret på flere måneders observationer på skoler i Silkeborg Kommune. Fremover skal strategi og byggeri gå hånd i hånd.

Skolens rum er blevet fragmenteret i en tid, hvor der er brug for samarbejde. Med skolereformtoget har man haft så travlt med at bygge forberedelseslokaler, at personalestuen som den centrale vidensbanegård på mange skoler er efterladt gabende tom. Konsekvensen er, at ledelsen mister viden, lærere mister indflydelse og fællesskabet går fløjten.

Sådan lyder en af konklusionerne i en netop udgivet rapport ”Vi drømmer om en skole med færre stole”. Silkeborg Kommune vil bruge konklusionerne til at ændre tilgang til kommende anlægsprojekter og sikre, at fremtidige mursten og byggeprojekter bliver lagt som en del af den samlede skolestrategi.

Øjenåbner for fremtidige projekter

Rapporten bygger på flere måneders observationer på skoler i Silkeborg Kommune. Den er udarbejdet af New Ways of Working, Alexandra Instituttet, som både har kigget på skolernes arbejds- og læringsrum. Skolechef Huno Jensen forklarer:

Rapportens konklusioner har været en øjenåbner for Silkeborg Kommune, og den skal fremover kvalificere, hvordan kommunen vælger at bruge pengene i forbindelse med kommende anlægsprojekter i 2016 til 2018.

- Vi var fristet til at lave grupperum, for det mangler vi nu, men er det mon det, vi vil have i fremtiden? Måske vil det være mere hensigtsmæssigt med større rum og mulighed for rumadskillelser. Med rapporten har vi fået opmærksomhed på, at det at etablere nye læringsrum på en skole først giver mening, når vi har etableret den nye læringsforståelse blandt ledere og lærere. At vi groft sagt skal flytte brikker før mursten, siger han.

Rum er et strategisk værktøj

Rapporten konkluderer blandt andet, at skolerne ikke har haft fokus på rum som et strategisk ledelsesredskab. Det, man vil med skolereformen, er svært at gennemføre i de fysiske rammer. Mange af læringsmiljøerne ligner dem, man kendte i 60’erne med borde på række op mod lærerens bord og tavle. De passer ikke på skolereform med bevægelse, holdstørrelse og fleksible opgaver.

Skolerne benytter ofte de traditionelle løsninger, og det er arkitekterne, der driver forandringerne. Det betyder, at man ikke udnytter skolens fulde potentiale både læringsmæssigt og organisatorisk

forklarer organisationsanalytiker Eva Bjerrum fra Alexandra Instituttet, der har stået i spidsen for undersøgelsen af Skolens Rum.

Hendes klare råd lyder, at det er en god ide at starte ved skolens rum som en ramme for det, man gerne vil opnå. Rummene bliver katalysator for de andre ting i skolen.

Huno Jensen understreger, at konklusionerne i rapporten lander i konkrete arkitekttegninger, så Silkeborg Kommune griber muligheden for at tænke vision og anlægsmæssige muligheder sammen.

-Vi har altid sat os ned og fundet ud af: Hvilken skole vil vi gerne have ud fra, hvad vi mangler lige nu. Det, vi har manglet, har været det, der byggede fremtidens visioner op. Vi har dermed forsøgt at kompensere den fortid, vi kender. Med rapporten har vi indset, at vi skal bruge skolens rum som ramme for det, vi gerne vil opnå, siger han.

Baggrund

En netop udgivet rapport fremlægger resultaterne af en undersøgelse af skolens rum i Silkeborg Kommune udført af New Ways of Working, Alexandra Instituttet, på foranledning af Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført fra marts til primo oktober 2015.

Undersøgelsen tager afsæt i Silkeborg Kommunes plan om at udvikle en strategi for skolens rum, der bidrager til, at kommunens bygninger fremadrettet ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, men også løbende udvikles til motiverende lærings- og trivselsrum.

Rapporten ”Vi drømmer om en skole med færre stole” kan læses her.

Ønsker du at bestille en trykt udgave, er det muligt på alexandra@alexandra.dk.

Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.