The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Brug dine data og lær kunderne bedre at kende

Brug dine data og lær kunderne bedre at kende

Artikel

10-12-2016

Brug dine data og lær kunderne bedre at kende

Projektet Little Big Data har udgivet et idékatalog, der skal inspirere virksomheder i livsstils- og designbranchen til at tænke data ind i deres forretningsudvikling.

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har i regi af projektet Little Big Data udgivet et idékatalog til, hvordan virksomheder i livsstils- og designbranchen kan få gavn af data i deres forretning.

Idekataloget indeholder 15 spændende cases fra virksomheder, der har lært deres kunder bedre at kende og udviklet nye, digitale forretningsmodeller.

Læs f.eks. om, hvordan cityforeningen i Ry har fået nye indsigter i kundernes færden i byen og dermed ideer til at nytænke byrummet. Alexandra Instituttet har stået for dataindsamlingen.

Download idékataloget.

Videnspredning

Alexandra Instituttet og Lifestyle & Design Cluster arrangerede i november 2016 to videnspredningsarrangementer, Design & Data, i regi af Little Big Data-projektet. Her fik de deltagende virksomheder et hurtigt indblik i nogle af de helt aktuelle trends inden for datadreven forretningsudvikling, designudvikling og innovation og mødte andre virksomheder med interesse og erfaring på området.

Pop-up tænketank

Projektet har desuden etableret en pop-up-tænketank, der har spottet gode nationale og internationale eksempler på, hvordan virksomheder inden for livsstils- og designbranchen i dag griber mulighederne an inden for anvendelse af data. Tænketanken har undersøgt, hvordan dataanvendelse påvirker service-baserede forretningsmodeller, viden om kunderne, optimering af værdikæden og samspillet mellem fysisk butik og onlinesalg.

Big data har været markant på dagsordenen i 2016, og vi har været nysgerrige efter at vide, hvordan denne udvikling har taget fat i livsstils- og designbranchen. Vi er startet ud med at finde en række gode nationale og internationale eksempler og har derudfra diskuteret, hvor de største forretningsmæssige potentialer og barrierer er i branchen. Det er et godt pejlemærke for nye udviklingsprojekter, siger Merete Carlson fra Alexandra Instituttet.

Formålet med projektet har været at inspirere til konkrete veje, som virksomheder kan satse på i anvendelsen af data og at invitere til dialog om udviklingsmuligheder i branchen.

Tænketanken består af Merete Carlson (Alexandra Instituttet), Anne Thomas (Lifestyle & Design Cluster), Esben Hardenberg (Moniker), Iben Højer Hansen (Dansk Design Center) og virksomhedsrepræsentanter fra FUTU og Ganni.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.