The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Big Data Business Academy har fundet de første 20 foregangsvirksomheder

Big Data Business Academy har fundet de første 20 foregangsvirksomheder

Artikel

27-06-2016

Big Data Business Academy har fundet de første 20 foregangsvirksomheder

20 danske virksomheder vil booste væksten gennem bedre anvendelse af big data. Projektet Big Data Business Academy udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om big data. Det skal sikre, at de 20 virksomheder får realiseret vækstpotentialet ved strategisk udnyttelse af data. Projektet er drevet af partnerne Alexandra Instituttet, CLEAN, DTU og Teknologisk Institut.

Big data fremstår for mange virksomheder som diffust og komplekst, hvilket selvsagt har afholdt flere virksomheder fra at forsøge at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og værdiskabende dataudnyttelse. På Big Data Business Academy vil de 20 deltagende virksomheder få inspiration til, hvordan data kan udnyttes til forretningsudvikling, og få erfaring med big data-værktøjer og teknikker på deres konkrete projekter.

Virksomhederne skal med ombord

Projektet vil involvere både ledelsen og medarbejdere i virksomhederne, og skal bringe big data fra virksomhedernes it-afdelinger til virksomhedernes marketingsafdelinger og ledelsesniveau, så big data bliver et strategisk aktiv for virksomhederne. Administrerende direktør, Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet projektet med 7 mio. kroner, siger:

Ambitionen er, at projektet skal gøre arbejdet med big data håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv. På den måde kan flere virksomheder udnytte big data som en vej til forretningsudvikling, vækst og øget konkurrenceevne. Ved at udnytte big data bedre end i dag kan virksomheders innovations- og salgsindsats optimeres, hvilket vil bidrage positivt til at øge eksporten og derigennem skabe arbejdspladser i Danmark.

I projektet er de 20 forgangsvirksomheder, inden for blandt andet fødevare-, transport-, it- og energisektoren, blevet udvalgt på grund af deres store potentiale for at kunne udnytte big data strategisk.

”Projektet er relevant for både store og mindre virksomheder, da det ofte er tværgående datasamarbejder, der kan løse virksomhedernes udfordringer og skabe grundlag for innovation f.eks. fra produktudvikling eller servicedesign til salg. Vores viden og netværk på big data-området skal sikre, at resultaterne og effekterne af projektet spredes og gavner et stort antal virksomheder”, siger sektionsleder, Jan Overgaard på Teknologisk Institut.

Virksomheden Chr. Hansen er en af de 20 deltagende foregangsvirksomheder. Morten Meldgaard, Project Director hos Christian Hansen siger:

Hos Chr. Hansen tror vi på, at virksomhedens evne til at innovere er tæt forbundet med vores evne til at opsamle, kombinere og analysere data. Denne evne er også en forudsætning for at træffe datadrevne beslutninger, eksempelvis om hvilke produkter vi skal satse på. Endelig er investeringen i at producere data betragtelig, og jo mere vi arbejder med dem, jo tydeligere er det, at vi ikke udnytter deres fulde værdipotentiale. Dette er vores primære bevæggrunde for at deltage i Big Data Business Academy – vi ønsker at styrke virksomhedens innovationskraft.

Videnspredning gennem målrettede forløb

Virksomhederne trækker på studerendes viden om de nyeste big data-løsninger og værktøjer, ekspertworkshops med deltagelse af innovative virksomheder og internationale eksperter inden for big data, samt et efteruddannelsesprogram.

Professor Bjarne Kjær Ersbøll, der er ansvarlig for DTU Computes efteruddannelsesindsats siger:

"Som universitet oplever vi en stigning i efterspørgslen på dygtige kandidater inden for avanceret dataanalyse og big data. Men skal virksomhederne for alvor udnytte potentialet i big data, er der også behov for, at eksisterende medarbejdere og ledere i erhvervslivet får større strategisk indsigt i big data. Netop derfor vil vi etablere den nye forskningsbaserede efteruddannelse i big data.”

For at sikre den størst mulige værdi for de deltagende virksomheder vil virksomhedsforløbene blive kvalificeret på baggrund af virksomhedstypologier samt læringscases og anbefalinger, som er udviklet i projektets indledende faser. De positive resultater spredes til øvrige virksomheder gennem Master Classes og projektets egen online portal, hvor der også vil blive lanceret et selvhjælpsværktøj Find Gevinsten. Dette skal sikre, at ny konkret og praksisnær indsigt og viden om de specifikke potentialer når ud så bredt som muligt.

Alexandra Instituttet oplever flere synergier på tværs af projekter og i samspillet mellem teknologi- og forretningsudvikling. I projektet Big Data Business Academy kommer vi helt tæt på en række virksomheders praksis og får her mulighed for at få ny indsigt i og forståelse af, hvilke udfordringer og muligheder, der fylder i virksomhedernes praksis. Dette omsætter vi i projektet til ny viden og til helt konkrete bud på, hvad der skal til for at rykke en virksomhed og for at udnytte de potentialer, som mange gange ligger i brugen af data.

Ole Lehrmann Madsen, CEO hos Alexandra Instituttet.

De 20 deltagende virksomheder er:

  • Transport: Maersk Drilling, Lemvigh-Müller
  • Fødevarer: Christian Hansen, Coop, Royal Unibrew
  • Energi: DEIF – Wind Power Technology, Grundfos, NCC, Helsingør Forsyning, Fjernvarme Fyn, Danfoss Cooling, Anemo Analytics
  • Branche X: DISA, Nordea, Innovative Business Software, NNIT, Waoo, CBB, KMD, Telenor

Potentialerne skal udnyttes og inspirere andre

De deltagende virksomheder er alle valgt, fordi de har uudnyttede data, som de er i stand til at opsamle, men som de ikke får skabt merværdi ud af og dermed endnu ikke udnytter strategisk – eksempelvis til udvikling af nye services eller til udvikling af virksomheden. Igennem forløbene vil virksomhederne få indblik i big data værdikæden, konkrete input og løsningsforslag fra eksperter og studerende samt en opkvalificering af deres strategiske forståelse af big data.

I forlængelse af virksomhedsforløbene vil der blive afholdt Big Data Master Classes, hvor de deltagende virksomheder vil dele ud af deres erfaringer og eksperter vil give inspirationsoplæg. Big Data Master Classes vil være åbne for tilmelding for deltagere uden for virksomhedsforløbene.

Følg projektet

Læs mere om projektet på www.bigdataacademy.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet for at modtage big data updates og invitationer til master classes.

Hvis du ønsker yderligere information, så kontakt Projektleder Bjarke Kovshøj på bjk@cleancluster.dk eller 3162 2900.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.