Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2015 // Oversvømmelseskort gennemtestes i praksis

Oversvømmelseskort gennemtestes i praksis

Artikel

23-10-2018

Oversvømmelseskort gennemtestes i praksis

Det dynamiske oversvømmelseskort kan forudsige meget præcist, hvor vand løber hen, når det regner. Det kan blive en kæmpe fordel inden for byplanlægning og afhjælpning af nødsituationer. Alexandra Instituttet har hjulpet udviklerne med at tilrette værktøjet til landets kommuner og forsyningsselskaber.

Teknologivirksomheden Scalgo, der er et spin-off af Grundforskningscenteret Madalgo ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, er i samarbejde med Alexandra Instituttet og en række andre partnere med i udviklingen af en ny software, der kan forudsige, hvilke områder der vil blive oversvømmet i perioder med kraftig nedbør.

Projektet hedder Det dynamiske oversvømmelseskort, og det er tildelt økonomiske midler fra RealDanias kampagne Klimaspring, som skal fremme byudvikling og grøn vækst i Danmark. Det skriver building-supply.dk.

Det dynamiske oversvømmelseskort er et værktøj målrettet planlæggere og beredskab hos stat, kommuner og forsyninger. Det kan med stor præcision simulere, hvordan vandet vil løbe gennem terræn, gader og stræder og kan derved være med til at sikre et effektivt beredskab over for effekterne af store regnskyl, skriver building-supply.dk.

Skal finpudses gennem to år

Projektet er bygget op omkring programmet Scalgo Live, der er et stykke software, som kan visualisere oversvømmelser på verdens mest udsatte steder. Scalgo Live kan allerede anvendes på Scalgos hjemmeside, men de ønsker omfattende undersøgelser og løbende brugstest.

Alexandra Instituttet hjælper Scalgo med at prøve Det dynamiske oversvømmelseskort af i praksis. Arbejdet består i at lave kvalitative markedsundersøgelser hos kommunerne og undervejs teste prototyper, for at se hvordan slutbrugerne kan få mest muligt ud af produktet.

Ud over de to kommuner, der indgår som samarbejdspartnere i projektet, skal Alexandra Instituttet indsamle data fra yderligere 10 af landets kommuner.

Mia Kruse Rasmussen, der er antropolog på Alexandra Instituttet, fortæller:

Vi laver en bred undersøgelse af, hvordan de forskellige kommuner arbejder med vand i dag, og hvordan Det dynamiske oversvømmelseskort kan berige deres arbejdsprocesser.

Kommer til at gavne alle

Set i lyset af de senere års store, periodiske mængder regn, der ofte er kommet bag på både borgere og meteorologer, kan Det dynamiske oversvømmelseskort blive et meget vigtigt værktøj for kommunerne og staten. Softwaren er baseret på big data, som indsamles og tilføjes løbende, så informationerne i programmet altid er opdaterede og pålidelige. Det skaber mulighed for at effektivisere infrastrukturen, når uvejret er ude.

Hvis man på forhånd ved, hvor vandet løber hen, kan man træffe forholdsregler, der sparer den enkelte borger og samfundet for store gener og store udgifter, skriver building-supply.dk.

Det dynamiske oversvømmelseskort er et essentielt værktøj, når man skal planlægge ny bebyggelse. Fordi dataene i programmet ikke bare er statiske, men indsamles fra målere overalt i landet, vil Det dynamiske oversvømmelseskort kunne forblive en fremtidssikker løsning i lang tid.

Læs artiklen fra building-supply.dk.

Prøv Scalgo Live.

 

Fakta

Projektet hedder Det dynamiske oversvømmelseskort, fordi softwaren – til forskel fra eksisterende kortlægningsanalyser, der bygger på statiske data – giver mulighed for at opdatere og interagere med data. Det betyder, at beslutninger kan træffes på et meget sikkert grundlag.

Det dynamiske oversvømmelsesskort kan håndtere landsdækkende og detaljerede vandløbs- og terrændata. Da disse data indeholder flere hundrede milliarder punkter, har det været nødvendigt at anvende helt nye datalogiske grundforskningsresultater for at gennemføre projektet. SCALGO udspringer fra det datalogiske grundforskningscenter Center for Massive Data Algorithmics ved Aarhus Universitet og er Danmarks førende virksomhed inden for udvikling af algoritmer til analyse af store geografiske datamængder.

Det dynamiske oversvømmelseskort er et udviklingsprojekt med Scalgo som ledende part i partnerskab med Niras, Cowi, Alexandra Instituttet, Odense Kommune, Silkeborg Kommune, Vandcenter Syd, Aarhus Vand, Alien Workshop, Aarhus Universitet og DMI. Med i projektgruppen som observatør er også Geodatastyrelsen.

Kilde: building-supply.dk.

Profilbillede af Mia Kruse Rasmussen
Senior Anthropologist
Manager – Human Insights
+45 24 66 47 98
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.