Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2015 // Ønsker du hjælp til at beregne og visualisere dine data?

Ønsker du hjælp til at beregne og visualisere dine data?

Artikel

24-03-2015

Ønsker du hjælp til at beregne og visualisere dine data?

Alexandra Instituttets Computer Graphics Lab lægger den visuelle vinkel på big data-begrebet. De har blandt andet har fundet måder at udnytte de moderne grafikkorts muligheder bedre, og deres ekspertise efterspørges, når store mængder data skal beregnes og visualiseres.

Vores Computer Graphics-eksperter udvikler eksempelvis løsninger til sundhedssektoren, fordi deres metode for det første beregner de ekstremt store datamængder, for det andet giver en højere kvalitet, og for det tredje åbner op for helt nye anvendelser af scanninger til fx kirurgisk simulation, kollaborative løsninger og diagnosticering som webservice.

Sæt farten op med banebrydende simulering og visualisering

Når en patient i dag CT- eller MR-scannes, genereres der meget store og komplekse datamængder. Men de nuværende visualiseringsværktøjer kan ikke udnytte al den information, der ligger i scanningsbillederne. I samarbejde med Alexandra Instituttet har Brainreader formået at forbedre deres produkt, fordi beregningerne er minimeret fra timer til minutter. Brainreader er et hjernescanningsværktøj til påvisning af Alzheimers.

Et andet eksempel er QuantumWise, der anvender molekylevisualiseringer til simulering af elektriske egenskaber i fx chips på nanoskala. De ønskede at kunne simulere på større og mere komplicerede molekyler, men realtidsvisualiseringen var ikke mulig med eksisterende teknologier. Computer Graphics Labs løsning minimerede den mængde af data, der skulle bruges som basis for renderingen samt antallet af gange, det skulle flyttes. Dermed blev hastigheden i fremvisningen 500 gange hurtigere, og det blev muligt at vise betydeligt større molekyler.

Et tredje eksempel er udviklet i samarbejde med en læge fra Rigshospitalet. Øresimulatoren er en kirurgisk simulator, der træner ørekirurger i at udføre komplicerede og risikofyldte indgreb. Modellen, de øver sig på, er en digital udgave af et menneskehoved baseret på en enorm mængde billedmateriale og data.

Region Hovedstaden har netop valgt at indføre et obligatorisk forløb med simulering som redskab på speciallægeuddannelsen.

Fremtidens ultralydsscannere kan være i en lomme

Alexandra Instituttet er også med til at udvikle fremtidens ultralydsscanner. Den skal være lille og handy og kunne kobles trådløst på internettet, så den kan forbindes til en iPad eller anden tablet. Det vil øge hastigheden på diagnosticering til fordel for patienterne.


- Projektet vil radikalt ændre på mulighederne for at bruge ultralyd ved at lave forbedrede scannere, der er så kompakte, at nogle af dem kan rummes i en lomme, siger professor Jørgen A. Jensen fra DTU. Foruden DTU og Alexandra Instituttet deltager de danske firmaer BK Medical, Meggitt og forskergrupper fra Danmarks Tekniske Universitet og Rigshospitalet.

Jesper Mosegaard, der er labchef for området i Alexandra Instituttet, forklarer:


- Vi arbejder primært med service-on-demand. Konkret vil vi ved hjælp af massiv acceleration af beregninger igennem GPU’er i clouds lave avancerede beregninger, der kan give nye og bedre services til det kliniske personale – samtidig med at fremtidens ultralydsenhed er både lille og handy, siger han.

Han er netop kommet retur fra en konference i USA, hvor han præsenterede de foreløbige resultater. Se præsentationen her.

Er du i tvivl om, hvordan du kan udnytte visualisering af data, kan du kontakte Jesper Mosegaard.

Du kan også følge gruppens arbejde og nyeste teknikker her.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.