The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2015 // Nyt Big Data Business Academy vil omsætte big data til værdi i dansk erhvervsliv

Nyt Big Data Business Academy vil omsætte big data til værdi i dansk erhvervsliv

Artikel

23-10-2015

Nyt Big Data Business Academy vil omsætte big data til værdi i dansk erhvervsliv

Industriens Fond støtter projektet Big Data Business Academy. Projektet skal forsøge at afdække vækstpotentialet ved big data gennem et samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter. Ambitionen er at gøre big data håndgribeligt for dansk erhvervsliv og dermed sikre større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveaet i dansk erhvervsliv, samt at udnytte big data som vækstdriver.

Data er et strategisk valg

I Danmark har vi en lang tradition for at anvende data til at drive forretning. De seneste år er omfanget af data og den hastighed, hvormed data indsamles dog steget voldsomt. Denne udvikling og de mange nye muligheder har resulteret i, at big data for mange virksomheder har fremstået som noget svært og komplekst, hvilket selvsagt har afholdt dem fra at forsøge at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og kreativ dataudnyttelse. Big Data Business Academy skal derfor sikre, at ledelsen i dansk erhvervsliv skal blive bedre til at bruge data til at udvikle deres forretningsmæssige potentiale. På den baggrund har Industriens Fond tildelt 7 millioner kroner til en målrettet indsats over de næste 3 år, som drives af Alexandra Instituttet, DTU, Teknologisk Institut og CLEAN.

Ambitionen er at gøre arbejdet med big data håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv, så flere kan udnytte big data som en vej til vækst og øget konkurrenceevne. Samtidig vil projektet styrke uddannelsessystemet til at understøtte erhvervslivets behov for big data kompetencer. Målet er at give et større antal danske virksomheder strategisk bevidsthed og konkret erfaring med big data, hvilket vil medvirke positivt til at øge salg og eksport, nytænkning og skabe arbejdspladser i Danmark, siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond.

Videnspredning gennem målrettede forløb

I projektet identificeres en række relevante virksomheder (specielt SMV’er) i brancher, hvor der generes meget data, og hvor der er et uudnyttet potentiale for at anvende big data strategisk. De deltagende virksomheder bliver kvalificeret til at bruge data som et strategisk værktøj, og de vil samtidig få mulighed for at udvikle big data-løsninger gennem målrettede virksomhedsforløb.

Virksomhedsforløbet består af et big data-udviklingsforløb, hvor virksomhederne trækker på studerendes viden om nyeste big data-løsninger og -værktøjer, ekspertworkshops med deltagelse af innovative virksomheder og eksperter inden for big data, samt et efteruddannelsesprogram. For at sikre den størst mulige værdi for de deltagende virksomheder, vil virksomhedsforløbene blive kvalificeret på baggrund af virksomhedstypologier samt læringscases og anbefalinger, som udvikles i projektets indledende faser. De positive resultater spredes til øvrige virksomheder gennem Master Classes og projektets egen online portal. Dette skal sikre, at ny konkret og praksisnær indsigt og viden om de specifikke potentialer når ud så bredt som muligt.

I projektet vil vi skabe overblik, eksperimentere og afprøve big data-værktøjer med henblik på at udvikle eller videreudvikle konkrete big data-løsninger og forretningsmodeller. Projektet er unikt, fordi det direkte kobler virksomhedernes opkvalificering i big data sammen med universitetsstuderende og dermed med morgendagens big data-talenter. Vores viden og netværk på big data-området skal sikre, at resultaterne og effekterne af projektet spredes og gavner et stort antal virksomheder, siger Preben Birr-Pedersen, CEO hos CLEAN.

Projektet skydes endeligt i gang med et kick-off møde i januar 2016, hvor eksperter og virksomheder vil blive inviteret til at deltage. Men allerede den 23. oktober 2015 deltager både CLEAN, Alexandra Instituttet, DTU og Teknologisk Institut på konferencen Big Data – fra vision til handling, hvor projektet Big Data Business Academy præsenteres i uddybende vendinger.

Big data har store potentialer at tilbyde dansk erhvervsliv for at forbedre forretningen. Derfor er det også et indsatsområde for os og projekter som dette giver os en unik mulighed for at hjælpe virksomhederne med at udnytte mulighederne, siger Ole Lehrmann Madsen, Direktør for Alexandra Instituttet.  

Kontakt

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte formidlingsansvarlig Ole Østrup, oos@industriensfond.dk, +45 2380 0660, eller projektleder Bjarke Kovshøj, bjk@cleancluster.dk, +45 3162 2900.

Deltagere i projektet:

Alexandra Instituttet
Alexandra Instituttet udvikler løsninger og arbejder med samspillet mellem teknologi og mennesker inden for en bred vifte af domæner og teknologier. En af grundstenene er arbejdet med it-udvikling og brugerdrevet innovation. Alexandra Instituttet har en anvendelsesorienteret vinkel på teknologi, og et mål er at udvikle innovative it-baserede produkter og services i samarbejde med offentlig forskning og private virksomheder.

DTU
DTU, herunder DTU Compute er Danmarks største forsknings- og uddannelsesmiljø inden for matematik og computer science – herunder big data, HPC og Internet of Things. Instituttet samarbejder med de førende udviklingsmiljøer i verden, f.eks. Apple, Stanford og MIT. Instituttet udbyder desuden, som det eneste sted i Norden, et kandidatforløb i Computer Science og Big Data.

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut har landets eneste kompetencecenter for it-anvendelse i SMV’er – Innovationscenter for eBusiness (IBIZ-Center). Teknologisk Institut har siden 2007 arbejdet med at nedbryde barrierer for mindre virksomheders IT-anvendelse og er årligt i face-to-face kontakt med ca. 2.500 SMV’er. Centrets online ressourcer med fokus på SMV-målgruppen anvendes desuden af mere end 50.000 virksomheder årligt.

CLEAN
CLEAN er Danmarks førende grønne klynge med over 180 medlemmer og derudover ansvarlig for to innovationsnetværk. CLEAN arbejder med at skabe vækst i den danske cleantech-branche gennem vores innovationsmodel. Denne innovationsmodel har netop skabt grundlaget for, at Danmark som det første land i verden har en kommercielt drevet Big Data Platform.

Profilbillede af Rasmus Bækby
Manager – Digital Business
+ 45 40 35 40 66
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 335
.