The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2015 // Ny it-løsning giver ældre mulighed for selv at styre hjemmehjælpen

Ny it-løsning giver ældre mulighed for selv at styre hjemmehjælpen

Artikel

17-08-2015

Ny it-løsning giver ældre mulighed for selv at styre hjemmehjælpen

Alexandra Instituttet er underleverandør på et nyt it-system til styring af hjemmehjælpen, der skal give borgere i Aarhus Kommune større mulighed for selv at bestemme, hvornår hjemmehjælpere kigger forbi.

Fra slutningen af 2016 kan borgerne i Aarhus selv flytte rundt på tidspunktet for, hvornår hjemmehjælpen skal kigge forbi. Det er målsætningen bag det nye it-system ‘borgerjournalen’, som udvikles og leveres af den aarhusianske softwarevirksomhed Systematic i tæt samarbejde med Alexandra Instituttet og Sundhed & Omsorg i Aarhus Kommune.

Vi glæder os til at give fru Jensen endnu større frihed og fleksibilitet. Når vi taler sammen med borgere og på tværs af myndigheder, får vi langt bedre værktøj end i dag, siger Jette Skive, rådmand i Sundhed & Omsorg, til JP Aarhus.

It-systemet består af en såkaldt borgerjournal, der bliver indført i november 2016 til styring af hjemmehjælpen. Her kan borgerne selv se, hvor langt deres sag er kommet i systemet, og systemet giver mulighed for selv at flytte rundt på tidspunktet for, hvornår hjemmehjælpen skal komme.

Bedre overblik og mere brugervenligt værktøj

Systemet giver også medarbejderne i Sundhed & Omsorg et langt bedre og mere brugervenligt værktøj i hverdagen. Systemet bliver tilpasset hjemmehjælpens mangfoldige medarbejdersammensætning, der bl.a. består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og visitationskonsulenter.

Et stort skridt med det nye system er, at en række separate applikationer i den samlede løsning gør det muligt at målrette information og beslutningsstøtte til den enkelte medarbejdergruppe, så det passer til deres daglige arbejde.

- Hver gang, der i dag sker den mindste ting, bliver der let sendt beskeder rundt i hele systemet. Derfor skal vi have gentænkt, hvordan man samarbejder og kommunikerer, så medarbejderne ikke drukner i information og administration og kan rette fokus på borgere og deres behov, siger Preben Holst Mogensen, distinguished Participatory Designer i Pervasive Healthcare Lab på Alexandra Instituttet, der er projektleder på leverancen.

PlanA bliver komponent i det nye system

Ud over gentænkning af samarbejde og kommunikation inden for hjemmehjælpen, bidrager Alexandra Instituttet med brugerinddragelse og med PlanA. Sidstnævnte bliver en komponent i det nye it-system, og er basalt set et planlægningssystem, der hjælper med at få kabalen med borgere, hjemmehjælpere og ressourcer til at mødes på rette sted og tidspunkt.

Hver enkelt hjemmehjælper har mange besøg hver dag. På samme måde kan hver borger have besøg af mange forskellige hjemmehjælpere. Det er mange ting, der skal passe sammen og det skal PlanA hjælpe med. Det skal både understøtte langtidsplanlægning, men også, hvis der sker ændringer, og folks hverdag bliver lavet om. I sidste ende er det både med til at give mere tid til borgeren og med til at lette hverdagen for personalet, siger Preben Holst Mogensen.

Skal tilpasse teknologien, så den passer til praksis

Alexandra Instituttet skal desuden stå for brugerinddragelse og tilpasning. Det kommer konkret til at bestå af workshops og brugerstudier, hvor man følger en borger.

Alexandra Instituttet har lang erfaring med at udvikle it til sundhedsprofessionelle og borgere i sundhedssektoren, som både skaber større tryghed hos borgeren og letter arbejdsgange for den sundhedsprofessionelle. Senest har vi været med til at sikre, at brugernes behov og arbejdsgange er tilpasset i de nye digitale patientjournaler i ambulancer.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.