The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2015 // EU-projektet OrganiCity sætter borgeren i centrum for byudviklingen

EU-projektet OrganiCity sætter borgeren i centrum for byudviklingen

Artikel

27-01-2015

EU-projektet OrganiCity sætter borgeren i centrum for byudviklingen

OrganiCity er et nyt EU-finansieret projekt, der sætter mennesker i centrum for udviklingen af fremtidens byer. Projektet har modtaget 7,2 millioner Euro i støtte fra EU og samler tre førende smarte byer og 15 konsortiepartnere med vidt forskellige kompetencer og erfaringer.

Alexandra Instituttet er en af konsortiepartnerne i projektet.

– Ifølge FN’s prognoser, vil syv ud af ti borgere verden over bo i byerne i 2050. Det er en udvikling, som sammen med den stadigt stigende overgang til digitale teknologier, sætter byerne under et enormt pres, ifølge lektor i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet, Martin Brynskov. Han er koordinator for projektet og lægger vægt på, at det primære mål er at sætte mennesker i centrum for udviklingen af fremtidens byer.

OrganiCity er et tæt samarbejde mellem Aarhus, London og Santander – tre byer, som alle har stor erfaring med at anvende såkaldte smart city-teknologier. Med disse teknologier kan byerne forbedre de services, de tilbyder borgerne og samtidig mindske ressourceforbruget.

Smart Cities er gået hen og blevet en generel term for byer, der har et ønske om at indføre intelligent byudvikling gennem initiativer, der optimerer byen ved at forene det fysiske og det digitale rum. Projektet vil gøre brug af denne velafprøvede fremgangsmåde og bygge videre på de fremskridt, der er opnået rundt omkring i Europa, mens der holdes knivskarpt fokus på borgerinvolvering og co-creation.

Der arbejdes på tværs af sektorer

Traditionelt har smart city-tiltag resulteret i løsninger inden for enkelte sektorer, som f.eks. transport, sundhed og klima. Men vi er ved at få øjnene op for, at man ikke kan løse de udfordringer, vi står overfor, ved blot at udvikle løsninger der er forbeholdt enkelte sektorer. Det er vigtigt for det fremspirende digitale økosystem, at vi samarbejder på tværs og kommer ud over "silo-tænkningen”.

Mennesker skaber byer i fælleskab

Da projektet anser borgerdeltagelse og co-creation som en ligeså vigtig del af fremtidens byer som teknologiske løsninger, er der afsat 1,8 millioner EURO, en fjerdedel af budgettet, direkte til borgerdrevne eksperimenter.

Scenen er derfor sat for samarbejde og involvering og for at lave eksperimenter på tværs af byer sammen med – og på initiativ af – borgergrupper, organisationer, myndigheder og virksomheder.

Fakta om OrganiCity

Samlet buget: 7,2 millioner Euro
Der er i alt 15 partnere i projektet, som kører over 3 år
De centrale byer er Aarhus, London og Santander
Der vil være to åbne indkaldelser til borgerdrevne eksperimenter baseret på OrganiCity-platformen i hhv. 2016 og 2017
Der er afsat 1,8 millioner Euro direkte til ca. 25-35 eksperimenter

Læs mere om projektet på www.smartaarhus.dk og organicity.eu.
Hvis du ønsker mere information, bedes du kontakte: info@organicity.eu.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.