The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2015 // Digitale patientjournaler i ambulancer giver direkte adgang til patientdata

Digitale patientjournaler i ambulancer giver direkte adgang til patientdata

Artikel

27-05-2015

Digitale patientjournaler i ambulancer giver direkte adgang til patientdata

Fra efteråret vil alle danske ambulancer automatisk sende patientdata som blodtryk, temperatur og iltmætning direkte til landets akutmodtagelser. Det giver bedre mulighed for at starte den rette behandling, så snart ambulancen ruller ind. Alexandra Instituttet har været med til at sikre, at behov og arbejdsgange blev afdækket og afspejlet i systemet.

Overalt i landet får alarmcentraler, ambulancer, akutlægebiler og akutmodtagelser fremover nemmere ved at følge patienternes tilstand og dermed koordinere og optimere indsatsen. En løsning med digitale journaler, som har været i drift i Region Nordjylland siden 2006, bliver nu bredt ud til hele landet under navnet Den Præhospitale Patient Journal (PPJ). I praksis er der tale om tablet-computere, der bliver installeret i ambulancerne og i de centrale systemer hos alarmcentraler og akutmodtagelser. Opgraderingen betyder, at redderne i ambulancen kan læse og skrive i journalen på vej til ulykkesstedet og fra ulykkesstedet til hospitalet, og at de kan chatte med hospitalspersonalet om fx. ændringer i patientens tilstand.

Giver bedre behandling

Det er en stor forbedring i forhold til tidligere, hvor akutafdelingerne på landets sygehuse fik udleveret en håndskrevet journal på gennemslagspapir, når ambulancen ankom. Patientdata blev noteret manuelt, og hvis ambulancens personale kunne nå det, blev akutafdelingen informeret via telefonen undervejs.

Se Danske Regioners video om hvad de digitale patientjournaler betyder for landets akutmodtagelser.

Med PPJ sikrer vi optimal behandling under transporten og ved modtagelse af patienten på hospitalet. Hele formålet med indsatsen på det præhospitale område, som foregår uden for sygehuset, er at redde liv, afkorte sygdomsforløb og forbedre patientens overlevelseschancer, siger Claus Kofoed, it-chef i Region Nordjylland og styregruppeformand for det tværregionale PPJ-projekt.

Har sørget for dialog mellem brugere og leverandører

De nye præhospitale patientjournaler er udviklet af CSC Scandihealth, Judex, Atea, RadioCom og Alexandra Instituttet i tæt samarbejde med regionerne. Alexandra Instituttets primære leverance har været at sikre, at brugernes behov og arbejdsgange er blevet afdækket på en velafprøvet måde, og at behovene efterfølgende er blevet afspejlet i det endelige system.

Det er sket ved at afholde 13 heldags-workshops med deltagere fra alle de involverede parter, der er inde over PPJ’en, forklarer Preben Holst Mogensen, Distinguished Participatory Designer i Pervasive Healthcare Lab på Alexandra Instituttet, der er projektleder på leverancen.

- Vi har haft 30-40 personer med på hver workshop og har derigennem sørget for en dialog og samarbejde mellem alle parter - både leverandører og de mange forskellige brugere. Det betyder, at vi i dag har en PPJ, der er tilpasset de praktiske forhold, som er derude. Det er utrolig forskellige arbejdssituationer, som de sidder i. Der er meget forskel på, om man arbejder som ambulanceredder på stedet eller for eksempel sidder i alarmcentralen, fortæller han.

En vigtig pointe og kernekomponent ved PPJ’en, er at der i dag kun er én journal. Alle skriver på den samme journal. Når ambulanceredderen har skrevet i journalen, så ved lægen i akutlægebilen og personalet på akutmodtagelsen det også.

Thomas Larsen, salgsdirektør i CSC Scandihealth, har været glad for at have Alexandra Instituttet som underleverandør.

Vi valgte at inddrage erfarne forsknings- og innovationsspecialister fra Alexandra Instituttet til at facilitere primært tilpasningen og sekundært udviklingen. Vi har valgt Alexandra Instituttet for netop at sikre, at brugernes behov, processer og arbejdsgange bliver afdækket på en velafprøvet metodisk måde, og at det efterfølgende vil blive afspejlet i det endelige system, forklarer han.

Fulgte ambulanceredderne på tæt hold

Alexandra Instituttet har fået input til workshopsene ved at trække i beredskabets dragter og har været ude på tæt hold at observere arbejdet i både ambulancer, alarmcentraler og i akutmodtagelser i alle regioner.

-  Det har ikke kun givet mulighed for at observere arbejdsgange, samarbejde og kommunikation. Det har også givet mulighed for at diskutere, hvad der kan gøres bedre. Hele den førstehåndserfaring har været altafgørende for at forstå, hvad det er for nogle problemstillinger og udfordringer, som fremtidens PPJ skal være med til at løse, forklarer Preben Holst Mogensen.

Læs mere her om, hvordan observationsarbejdet har givet bedre forståelse af it-understøttelsen på det præhospitale område.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.