The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2014 // Skab forretning med viden om brugeradfærd

Skab forretning med viden om brugeradfærd

Artikel

27-11-2014

Skab forretning med viden om brugeradfærd

Sammen med vores partnere udvikler vi it-løsninger, der understøtter bæredygtige forandringer som f.eks. reduktion af energiforbrug, fleksibelt energiforbrug, ressourcegenanvendelse eller beslutningsstøtte ift. fremtidens mobilitet.

Vi har både brug for viden om mennesker, deres adfærd og værdier, om forretning, sikkerhed og om design og æstetik, hvis de løsninger, vi udvikler, skal blive brugt og være rentable.
Her har vi samlet nogle eksempler på samarbejde inden for energi og bæredygtighed.

Kvotehus med bæredygtig adfærd

_Pluskontoret Arkitekter og MOE manglede viden om brugeradfærd, da de skulle byde på udviklingen af Kvotehuset for Realdania Byg. Derfor valgte de at indgå et samarbejde med Alexandra Instituttet - og vandt opgaven.
(Foto: Realdania Byg).

Baseret på vores viden om brugeradfærd i hjemmet er Kvotehuset igennem sin arkitektur, teknologi og kvotekoncept med til at hjælpe beboerne til en mere bæredygtig adfærd.

_ Vi har samarbejdet med Alexandra Instituttet om Kvotehuset, fordi det var vigtigt for os at få det menneskelige ind i en verden, som ellers er meget teknisk og kvantificerbar. Det var afgørende for os at få den kvalitative vinkel ind omkring bæredygtighed og brugeradfærd og dermed  få en større indsigt i de menneskeer, der skal bo i husene. Alexandra Instituttet gjorde os opmærksom på ting i menneskers hverdag, vi ellers ikke ville have taget højde for. Vi ser det som et stort kvalitetsstempel, at vi også har tilføjet Alexandra Instituttets antropologiske vinkel til Kvotehuset._
Jørgen Søndermark, projektleder og arkitekt, Realdania Byg

 

EnergyBuddy gør eleverne klogere på vedvarende energi

_Furesø Kommune ønskede at afdække mulighederne for at udvikle nye undervisningsværktøjer, der kunne lære eleverne om energi og bæredygtighed, f.eks. ved at inddrage data fra skolernes solceller og vindmøller.

Alexandra Instituttet faciliterede en proces, hvor lærere fra flere af kommunens skoler mødtes og afdækkede behov og udfordringer. Med udgangspunkt heri blev der skabt en række ideer til nye undervisningsværktøjer, der kunne gøre undervisningen mere vedkommende. Alexandra Instituttet kvalificerede ideerne yderligere, så de kunne præsenteres for kommunens beslutningstagere.

_ Alexandra Instituttet var gode til at lytte og tale sig ind i vores kontekst. At der både var antropologer, teknikere og tegnere samlet til vores møder, var en stor force og en unik konstellation, der betød, at vi fik et meget effektivt forløb på meget kort tid._
Stine Rahbek, Ambassadør Koordinator, Natur og Miljøafdelingen, Center for By og Miljø, Furesø Kommune

Valget faldt på ideen EnergyBuddy – en app, hvor data fra skolernes egne solceller og vindmøller inddrages og bruges i undervisningen. Det, at man har valgt en mobil løsning, gør det nemt at tage undervisningen med ud af klasselokalet, f.eks. på en ekspedition til et forbrændingsanlæg, og så kan det sætte gang i en samtale om energi hjemme i familien.

 

Grundfos får værdifuld viden om sine brugere

_Pumpegiganten Grundfos ville gerne blive klogere på adfærdsbetinget forbrug. Derfor har de inddraget Alexandra Instituttets eksperter på Grundfos Kollegiet i Aarhus, hvor over 1000 sensorer leverer værdifuld data om beboernes forbrug af el, varme og vand. I de to projekter EcoSense og VPP4SGR udvider Alexandra Instituttet pumpegigantens horisont ift. adfærdsbetinget forbrug ved at samkøre data fra de mange sensorer med vores viden om mennesker. Tilsammen giver de unikke resultater fra kollegiet Grundfos en værdifuld indsigt i sine brugere, og resultaterne vil i fremtiden danne grundlag for, hvordan virksomheden udvikler sin forretning.

_ Det er helt afgørende, at man får en interaktion mellem brugere og den teknologi, man sender på markedet. Hvis man ikke forstår, hvem brugerne er, så rammer man også skævt med nye produkter. Det er en balance imellem, at teknologien ikke skal være for fuldautomatisk og brugerne skal føle, at de har kontrol over teknologien._
Teknologichef Hakon Børsting, Grundfoss

 

Energi og Miljø vil ikke måle forgæves

_Energi & Miljø ville gerne lave et best practice studie af forskellige energivisualiseringsteknologier i den almene boligsektor.

For at sikre sig viden om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder, har de indgået et samarbejde med Alexandra Instituttet, der forestår den kvalitative evaluering.

Vi afdækker de antagelser, der ligger bag en indsats eller et produkt. Derefter undersøger vi, om antagelserne holder i praksis. Dermed kan vi se, hvorfor og hvordan teknologien eller indsatsen skaber – eller ikke skaber – den ønskede effekt. I undersøgelsen benytter vi os af kvalitative og kvantitative metoder som interviews, deltagerobservation, cultural probes og spørgeskemaer. De data, vi opsamler, sammenholder vi med målerdata. Med disse forskellige typer af data kan vi både konkludere og bevise, hvorvidt og hvordan din teknologi eller indsats virker ude hos brugerne.

Viden fra evalueringen skal indgå i yderligere udvikling af visualiseringsteknologier, samt i et best practice katalog til den almene boligsektor. Dermed får den enkelte boligforening mulighed for at vælge den rigtige teknologi – til det rigtige formål.

 

Lad elnettet styre din varme

_Hvad skal der til for at få brugerne til at acceptere intelligent styring af deres varmepumpe? Det spørgsmål havde DONG Energy brug for at få besvaret for at kunne udvikle nye fleksibilitetskoncepter til intelligent styring af varmepumper.

Koncepterne skulle afprøves i eFlex-projektet og give DONG Energy ny viden, som kunne styrke udrulningen af smart grid i Danmark. DONG fik i den forbindelse hjælp af Alexandra Instituttet til facilitere og udføre brugerinddragelsesprocesser, som identificerede slutbrugernes barrierer og motivationer – og gav DONG Energy den nødvendige viden til at udvikle nye brugervenlige fleksibilitetskoncepter.

 

Æstetiske energiinstallationer er attraktive naboer

_Alexandra Instituttet har været en del af projektgruppen i et 2-årigt samarbejde omkring projektet LAGI 2014 i København. Formålet er at informere befolkningen ude i verden om bæredygtige energiløsninger og invitere dem til aktivt at medvirke i og inspirere til nytænkning.

LAGI 2014 (Land Art Generator Initiative) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams af kunstnere, arkitekter, ingeniører, designere m.m. til at designe kreative, innovative og energiproducerende skulpturer til det offentlige rum.

Kunst- og designkonkurrencen fokuserer på, at den grønne omstilling langt fra kun er en teknologisk udfordring men i lige så høj grad en kulturel og social udfordring. LAGI søger derfor at skabe æstetiske og innovative energiløsninger, som på kreativ vis kan integreres i urbane miljøer. Det skal være attraktivt at være nabo til energiinstallationer.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.