The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2014 // Silkeborg Kommune får ærligt indblik i skoleledernes virkelighed

Silkeborg Kommune får ærligt indblik i skoleledernes virkelighed

Artikel

22-08-2014

Silkeborg Kommune får ærligt indblik i skoleledernes virkelighed

Silkeborg Kommune brugte Alexandra Instituttet og VIA University College til at undersøge, hvad der kendetegner skoleledelsen på kommunens 27 skoler. Resultatet er et overraskende indblik i skoleledernes verden, der har fanget noget som dialog, politik og aftaler ikke afspejler.

I 2013 besluttede Silkeborg Kommune som led i et formaliseret samarbejde med lærerforeningen og skolelederforeningen i ”Lærer Ledelsesarbejde I Forandring (LLIF)” at screene, hvad der kendetegner kommunens skoleledelse.

Skolechef i Silkeborg Kommune, Huno Kjærsgård Jensen, havde et klart billede af, hvordan verden så ud, men han valgte alligevel at få Alexandra Instituttet og VIA University College til at lave en grundig analyse af ledelsen på kommunens 27 skoler. Formålet var at få større indsigt i, hvad der kendetegner skoleledelse i skolevæsenet.

- Alexandra Instituttet og Eva Bjerrum har gode referencer i forhold til arbejdsopfattelse og reelt arbejde. Derfor var vi interesseret i, at hun interviewede vores 27 skoleledere i samarbejde med VIA, forklarer Huno Kjærsgård Jensen.

Han siger, at rapportens konklusioner kombineret med aktuel viden om god ledelse og skoleledelse er et uundværligt værktøj, når de skal arbejde med et positivt forandrende arbejdsmiljø.

- Vi har nu fået den viden og indsigt, vi har efterlyst. Rapporten er et værdifuldt og solidt stykke arbejde. Vi sætter jo alt det her i gang, fordi vi gerne vil understøtte god ledelse, og fordi vi ved, at professionel ledelse af professionelle medarbejdere skal til for at få arbejdsmiljø og trivselsmiljø for børnene, der er grundlaget for vores skoler, understreger han.

Tilpasse viden til virkelighed
Huno Kjærsgård Jensen lægger ikke skjul på, at rapporten giver stof til eftertanke.

- Jeg er ikke kun stolt af alt, hvad rapporten viser, men jeg er godt tilfreds med, at vi nu har et mere nuanceret billede af skolelederen. Nu kan vi tage afsæt i virkeligheden, og ikke det vi troede, den var, siger han.

_

Rapporten giver input til det videre arbejde med kompetenceudvikling, opgavefordeling, personlig lederskab og organisatoriske tiltag.

- Jeg havde et klart billede af hvad der drev vores skoleledere, og hvordan de arbejder. Men jeg tog fejl på flere punkter.

Han påpeger, at han var overrasket over, hvad der driver skoleledelsen, og at der ikke var mere ensartethed omkring, hvad der kendetegner god skoleledelse. Rapporten viser også, at der eksempelvis ikke er stort samarbejde mellem skoleledere. De vil gerne sidde i netværk men ikke primært med kollegaen på naboskolen.

 
- Rapporten er et værdifuldt papir, når vi skal tilrettelægge den videre organisering og kompetenceudvikling af skolelederne med andre uden for systemet.

5 ledertyper
Rapporten har defineret 5 ledertyper, og det er et godt udgangspunkt for at snakke om, hvilken ledertype de enkelte ledere er.

- Her får jeg mulighed for at støtte og udvikle den samlede skoleledelse, både på den enkelte skole og i skolevæsenet. Der arbejdes med et nyt ledelsesgrundlag for skoleledelse i kommunen, som bygger på principperne i leadership pipeline, og i denne proces yder rapporten et væsentligt bidrag, siger Huno Kjærsgård Jensen.

Eksempelvis definerer lederne deres roller forskelligt. De arbejder med pædagogisk, administrativ og strategisk ledelse. Nogle bruger meget tid på at profilere skolen, andre på at lede de pædagogiske processer.

- Nogle ledere har mange administrative opgaver, og de ser det som et succeskriterium, og jeg var ikke klar over, hvor meget det fyldte. Det betyder, jeg skal være mere præcis i, hvordan jeg får det administrative og den øverste ledelse adskilt og defineret. Kort sagt byder rapporten på en masse konkret viden, der gør, at vi kan bane vejen for fremtidens skole, siger han.

Resultaterne af vores observationer og interviews blev afleveret til Silkeborg Kommune i en workshop med alle skolelederne og Skoleforvaltningen, og her er en rapport, der sammenfatter undersøgelsen.
Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.